Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις ΠΕ: Απολύσεις-διαθεσιμότητα-μετατάξεις! Ο κατάλογος των ανθρωποθυσιών δεν έχει τέλος!

Δήλωση των εκπροσώπων των Παρεμβάσεων – Κινήσεων – Συσπειρώσεων στο Δ.Σ της ΔΟΕ Θανάση Αγαπητού  – Γιάννη Νικολάρα

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ –ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ!!!!

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ

Η νέα ολομέτωπη επίθεση της «συγκυβέρνησης», μετά τις διαθεσιμότητες-απολύσεις, συνεχίζεται με τις μετατάξεις χιλιάδων εκπαιδευτικών. Η συγκεκριμένη πολιτική στόχο έχει, την ισοπέδωση των όποιων ιστορικών κατακτήσεων του εκπαιδευτικού κινήματος και την άρση της προστασίας της σταθερής και μόνιμης δουλειάς και της οργανικότητας, επιβάλλοντας ένα γενικευμένο καθεστώς ανασφάλειας-κινητικότητας.

Στην κατεύθυνση της συνολικής ανατροπής των εργασιακών σχέσεων στο χώρο της παιδείας στα πλαίσια της βάρβαρης δημοσιονομικής προσαρμογής, ανακοινώθηκαν 4600 μετατάξεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. To σχέδιο των μετατάξεων συνδέεται οργανικά με τις 2.500 διαθεσιμότητες στην τεχνική εκπαίδευση, τη βιομηχανία παραγωγής πλεοναζόντων εκπαιδευτικών από τη μεριά του Υπουργείου και τη ριζική αναδιαμόρφωση των εργασιακών σχέσεων σε όλο το δημόσιο τομέα στην κατεύθυνση της επισφάλειας, της εξατομίκευσης και των ελαστικών μορφών εργασίας. Αποτελούν τον πολιτικό μοχλό για τη διάσπαση του εκπαιδευτικού κινήματος, σε διαφορετικές αντιτιθέμενες μεταξύ τους ομάδες εκπαιδευτικών.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση με το σχέδιο των μετατάξεων επιδιώκει :

 • Να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση απέναντι στην τρόικα και να εξασφαλίσει τα νούμερα για την κινητικότητα που έχει συμφωνήσει για το Σεπτέμβριο.

 • Να απαξιώσει χιλιάδες εκπαιδευτικούς ηθικά και επαγγελματικά κρατώντας τους στο «σκοτάδι» και την αβεβαιότητα, αντιμετωπίζοντας τους ως «αριθμούς», συντελώντας έτσι στην παραπέρα υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου και της εκπαίδευσης.

 • Να δημιουργήσει δεξαμενές εκπαιδευτικών με επισφαλείς θέσεις εργασίας για την άντληση των επόμενων κυμάτων διαθεσιμότητας

 • Να διαλύσει τις εργασιακές σχέσεις σε όλη την εκπαίδευση, γενικεύοντας ιδεολογικά την ανασφάλεια, το φόβο και την απειλή μετακίνησης και απόλυσης σε όλους τους εκπαιδευτικούς.

 • Να νομιμοποιήσει στη συνείδηση της κοινωνίας ότι οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό και τα κενά στις σχολικές μονάδες είναι αποτέλεσμα της “ανορθολογικής κατανομής του εκπαιδευτικού προσωπικού” για την οποία την κύρια ευθύνη έχει το ίδιο το οργανωμένο εκπαιδευτικό κίνημα.

 • Να διαμορφώσει ένα ενιαίο κεντρικό και μόνιμο μηχανισμό κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ διαφορετικών τομέων του δημοσίου, διαλύοντας στην πράξη τη σταθερή και μόνιμη τοποθέτηση και απασχόληση. Θυμίζουμε ότι η κινητικότητα-διαθεσιμότητα αντιμετωπίζεται πλέον ως μόνιμος μηχανισμός ελέγχου του εργατικού δυναμικού στο δημόσιο, ανεξάρτητα από το ποσοτικό στόχο των 25.000 διαθεσιμοτήτων, μέχρι το τέλος του 2013.

Το ίδιο τώρα το σχέδιο των μετατάξεων είναι από κάθε άποψη αυθαίρετο, καθώς κινείται σε παράβαση ακόμα και της υπάρχουσας νομοθεσίας. Για τις παράνομες μετατάξεις δεν υπήρξε γνωμοδότηση του ΚΥΣΠΕ και δεν ανακοινώθηκαν οι κενές οργανικές θέσεις τις οποίες έρχονται να καλύψουν οι εκπαιδευτικοί της ΔΕ. για πρώτη φορά στην ιστορία της εκπαίδευσης καθορίζονται ελλείμματα και πλεονάσματα χωρίς εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων. Έτσι οι Διευθυντές Εκπ/σης έδωσαν πλεονάσματα και κενά, οι Περιφερειακοί Δ/ντες τα υπέβαλαν στον υπουργό Παιδείας ο οποίος έκανε τις σχετικές διαπιστωτικές πράξεις. Μονοπρόσωπα όργανα αποφάσισαν παντού.

Ακόμα και τώρα είναι άγνωστο αν θα δώσει τελικά το υπουργείο οργανικές θέσεις, πότε και με ποια διαδικασία θα καλυφθούν αυτές. Ο υπουργός Παιδείας στη συνάντηση με την ΟΛΜΕ τόνισε ότι δεν μπορεί να δώσει οργανικές θέσεις γιατί δεν τον αφήνει η τρόικα και την ίδια στιγμή ανακοίνωνε επίσημα ότι θα δοθούν οργανικές θέσεις στους συγκεκριμένους συναδέλφους. Στη συνάντηση με τη ΔΟΕ «άρπαξε την πάσα» της πλειοψηφίας του Δ.Σ. και δήλωσε πως μπορούν να μη δοθούν φέτος οργανικές θέσεις. Στον καθένα φυσικά λένε ό,τι θέλουν ή καλύτερα ό,τι τους εξυπηρετεί τη συγκεκριμένη στιγμή. Επίσης δεν απάντησε ποτέ το Υπουργείο γιατί δεν έκανε τις 904 εθελοντικές μετατάξεις, καθώς στην πραγματικότητα εμπαίζει όλους τους εκπαιδευτικούς για να κερδίσει πολιτικό χρόνο για να παρουσιάσει το νέο σχέδιο υπεράριθμων και προς απόλυση εκπαιδευτικών.

Η διαδικασία των μετατάξεων είναι διάτρητη σε κάθε περίπτωση και πρέπει να ακυρωθεί, από το οργανωμένο εκπαιδευτικό κίνημα και να μην ολοκληρωθεί:

1. Αν το υπουργείο δε δώσει οργανικές τότε κάνει μετατάξεις σε ανύπαρκτες θέσεις και καλύπτει λειτουργικά κενά, που μπορούσαν να καλυφθούν όπως τα προηγούμενα χρόνια. Αποδεικνύεται περίτρανα ότι, η τρομοκρατία προς τους συναδέλφους της ΔΕ που σύρθηκαν να κάνουν αιτήσεις μετάταξης υπό το φόβο της επισφαλούς θέσης τους στη ΔΕ, τους οδηγεί σε χειρότερη θέση, καθώς διαμορφώνει νέα δεξαμενή διαθεσιμοτήτων που διευρύνεται με το κομμάτι των εκπαιδευτικών Π.Ε που είναι στη διάθεση στις αντίστοιχες ειδικότητες. Επομένως αυξάνεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών που βρίσκονται υπό την απειλή της απόλυσης.

2. Αν δώσει οργανικές – είναι πάλι παράνομος καθώς δεν τις είχε ανακοινώσει μαζί με τον αριθμό των μετατάξεων αλλά και γιατί τις ανακοινώνει τώρα και όχι το Μάρτιο, ώστε να υπολογιστούν κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων και να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις συναδέλφων της πρωτοβάθμιας που για χρόνια ζητούν τις συγκεκριμένες περιοχές. Ταυτόχρονα πώς αρνείται στους εκπ/κούς ΔΕ το δικαίωμα της μετάταξη στην Π.Ε. επειδή δεν υπήρχαν κενά και τώρα το υπουργείο να τους μετατάσσει υποχρεωτικά; Αλήθεια τι γίνεται με τις 900 μετατάξεις εκπ/κών Δ.Ε. στην Π.Ε. που είχαν ανακοινωθεί;

Πως μπορεί να γίνει τοποθέτηση σε οργανική θέση τη στιγμή που δεκάδες συνάδελφοι της Π.Ε. παραμένουν στη διάθεση των τοπικών ΠΥΣΠΕ, επειδή δεν υπάρχουν κενά;

Όμως και στις τωρινές παράνομες μετατάξεις, δεν κατοχυρώνει τους συναδέλφους της ΔΕ καθώς δεν απαντά τι θα γίνει με τα ΕΑΕΠ όταν σταματήσει η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Υπάρχει το σοβαρό ενδεχόμενο να προχωρήσει τότε, κάτω από την αδυναμία της συνέχισης του προγράμματος, σε καταργήσεις ειδικοτήτων στην Π.Ε, κατά το πρότυπο που εφάρμοσε το καλοκαίρι με την τεχνική εκπαίδευση.

3. Υπάρχει ο κίνδυνος να δώσει οργανικές νέου τύπου! Να μην ανακοινώσει οργανικές σε σχολείο αλλά να δώσει οργανικές ανά δ/νση πρωτοβάθμιας. Με αυτό τον τρόπο να ξεκινήσει η συνολική αμφισβήτηση της έννοιας της οργανικής θέσης και να την μετατρέψει σε διάθεση στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας, επεκτείνοντας την επισφάλεια και την κινητικότητα σε όλους τους εκπαιδευτικούς ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους. Από αυτή την άποψη, οι μετατάξεις σχετίζονται με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για την διοικητική αναδιαμόρφωση της δημόσιας εκπαίδευσης, μέσω του ενοποιημένου ελέγχου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τη δημιουργία ομάδων σχολείων και της ενίσχυσης της κινητικότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού μέσα σε μεγάλες διοικητικές ζώνες, χωρίς τα σημερινά “εμπόδια” των οργανικών θέσεων ανά σχολική μονάδα.

Στον κοινωνικό αυτοματισμό απαντάμε με πανεκπαιδευτικούς -πανεργατικούς αγώνες.

Με τις μετατάξεις καλλιεργείται ο κοινωνικός αυτοματισμός και η αντιπαράθεση στο εσωτερικό του εκπαιδευτικού κόσμου. Με την αντιπαλότητα για το ποιος θα πάρει οργανική ή απόσπαση και με ποια προτεραιότητα, το υπουργείο αφού παραβίασε τη νομοθετημένη σειρά των μεταβολών, τώρα με τις μαζικές μετατάξεις και την αδυναμία να δοθούν αποσπάσεις σε συναδέλφους που επί χρόνια δεν έχουν άλλο τρόπο να φτάσουν κοντά στην οικογένειά τους, θέλει να βάλει τους εκπαιδευτικούς να βλέπουν ως φταίχτη για τα δεινά τους τον εκπαιδευτικό της άλλης βαθμίδας.

Επιπρόσθετα, η δραστική μείωση των αποσπάσεων κατά 90%, διαλύει τον οικογενειακό προγραμματισμό χιλιάδων εκπαιδευτικών, μετατρέποντας τον εκπαιδευτικό σε περιπλανώμενο ανά την Ελλάδα που θα πρέπει να εγκαταλείψει την οικογένειά του, προκειμένου να διατηρήσει τη θέση εργασίας του. Μερικές μόνο μέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς χιλιάδες εκπαιδευτικοί παραμένουν όμηροι του υπουργείου Παιδείας και δεν γνωρίζουν που θα εργάζονται την επόμενη χρονιά και ποιος θα είναι ο προσωπικός και οικογενειακός τους προγραμματισμός.

Αν ήθελε το Υπουργείο να καλύψει πραγματικά τις ανάγκες των σχολείων μπορούσε αφού κάλυπτε όλες τις ανάγκες της ΔΕ, χωρίς την κατασκευή πλεοναζόντων καθηγητών (διδακτικό ωράριο, αύξηση αριθμού μαθητών, συμπτύξεις συγχωνεύσεις καταργήσεις τμημάτων και σχολείων κλπ) να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης στη ΔΕ και αν υπήρχε δυνατότητα σε κάποιες περιπτώσεις να διέθετε όσους εκπαιδευτικούς μπορούσε στην ΠΕ, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έπρεπε να προχωρήσει έγκαιρα στις αποσπάσεις των συναδέλφων και κατόπιν σε μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών για να καλύψει τα τεράστια κενά που υπάρχουν.

Αν πιστεύουν ότι έτσι θα διασπάσουν το εκπαιδευτικό κίνημα είναι βαθιά νυκτωμένοι! Τους απαντάμε ότι ο Σεπτέμβρης θα βρει τον κόσμο της μόρφωσης και της εργασίας στο δρόμο του αγώνα για την ανατροπή της κοινωνικής βαρβαρότητας κυβέρνησης-Ε.Ε-ΔΝΤ. Στον κοινωνικό αυτοματισμό απαντάμε με πανεκπαιδευτική συσπείρωση και ενότητα για την υπεράσπιση των σύγχρονων εργασιακών, κοινωνικών και μορφωτικών δικαιωμάτων της εργαζόμενης πλειοψηφίας.

Οι Παρεμβάσεις Π.Ε θεωρούν ότι οι αιρετοί στα ΠΥΣΠΕ δε θα πρέπει να νομιμοποιήσουν την αυθαίρετη αντεργατική πολιτική του Υπουργείου και να τοποθετηθούν με βάση τις παραπάνω θέσεις. Να προχωρήσουν οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοι σε κοινές παραστάσεις στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στο ανοικτό μπλοκάρισμα κάθε απόφασης που θα επικυρώνει τον κυβερνητικό σχεδιασμό. Καλούμε τη ΔΟΕ της καλοκαιρινής ραστώνης και των ατέρμονων τακτικισμών της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας να πάρει άμεσα συγκεκριμένη θέση και συμβάλλει στην οργάνωση του κοινού μετώπου στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης πέρα από τις πλαστές διαιρέσεις που προσπαθεί να καλλιεργήσει η κυβέρνηση.

Καμιά μοιρολατρία καμιά αναμονή. Υπάρχει δυνατότητα να τους σταματήσουμε, να αποκρούσουμε την καταστροφική πολιτική τους, να ανοίξουμε το δρόμο της ανατροπής!!!

Με πλατιά εργατική ενότητα και συσπείρωση, οργανώνουμε την πάλη μας με στόχο την ανατροπή κυβέρνησης -Ε.Ε-ΔΝΤ και κάθε άλλου επίδοξου διαχειριστή της ίδιας πολιτικής. Όλοι στις γενικές συνελεύσεις για την οργάνωση του απεργιακού αγώνα, για την άμεση εκδήλωση απεργίας διαρκείας με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Με συντονισμένο-διακλαδικό αγώνα, στηριγμένο στη δημοκρατία των γενικών συνελεύσεων, μπορούμε να νικήσουμε.

Categories: Ανακοινώσεις, Οι Παρεμβάσεις στην Εκπαίδευση | Ετικέτες: , | 1 σχόλιο

Πλοήγηση άρθρων

One thought on “Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις ΠΕ: Απολύσεις-διαθεσιμότητα-μετατάξεις! Ο κατάλογος των ανθρωποθυσιών δεν έχει τέλος!

 1. Βασίλης Παπατσίμπας

  Reblogged this on ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ.

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: