ΕΚΛΟΓΕΣ Ε΄ΕΛΜΕ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016 – 2017/ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΜΕ 2017

Η αναλυτική κατάσταση των συνδρομών (για τις εκλογές της ΕΛΜΕ που έγιναν πέρσι 15/12/2016), καθώς και τα έσοδα και έξοδα της ΕΛΜΕ 2017  (από τις εκλογές 15/12/2016 μέχρι σήμερα) κατατίθενται στο σημερινό Δ.Σ. από τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Χ. Ζαγανίδη ο οποίος, μετά την παραίτηση πέρσι του ταμία του Δ.Σ. Νοτάκη Γ. (Ιούνιος του 2016), διεκπεραίωσε τις υποχρεώσεις και του ταμία. Ο οικονομικός απολογισμός που κατέθεσε πέρσι (έχει σταλεί στα σχολεία στις 13/12/2016) εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ (στις 22/11/2016), από την Ελεγκτική Επιτροπή (στις 12/12/2016) και από την Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ (στις 15/12/2016).

 Οικονομικά τακτοποιημένοι                                         Ψήφισαν εκλογές ΕΛΜΕ

 1). Συνδρομή από μισθοδοσία 262 συνάδελφοι                          184 συνάδελφοι                     

(Τα χρήματα πληρώνονται κάθε μήνα με

παρακράτηση από το μισθό)                                               

(78 συνάδελφοι δεν ήρθαν να ψηφίσουν)      

 2). Συνδρομή με καταστάσεις 374 συνάδελφοι                          334 συνάδελφοι                          

(πλήρωσαν στα σχολεία τους)                                 (326 μόνιμοι + 8 αναπληρωτές)

(365μόνιμοι + 9 αναπληρωτές = 374)

(40 συνάδελφοι δεν ήρθαν να ψηφίσουν)                

(39-μόνιμοι και 1-αναπηρωτής)  

3). Πλήρωσαν συνδρομή 736 συνάδελφοι                                736 συνάδελφοι            

(με μπλοκ αποδείξεων την ημέρα των εκλογών)         (701 μόνιμοι + 35 αναπληρωτές)              

(701 μόνιμοι + 35 αναπληρωτές = 736)                    

4). Νέες αιτήσεις για πληρωμή                                                   27 συνάδελφοι 

       συνδρομής από μισθοδοσία

27 συνάδελφοι 

5).  Ψήφισαν από άλλα ΠΥΣΔΕ                                                28 συνάδελφοι 

28 συνάδελφοι 

 Σύνολο οικονομικά                                             Σύνολο συναδέλφων που

τακτοποιημένων συναδέλφων :                       συμμετείχαν στις εκλογές

                   1.427                                                                      1.309


ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Σχολεία                         Χρήματα      Μόνιμοι       Αναπληρωτές

Γ/Σ Μυγδονίας                 195             (13χ15)

ΓΕΛ Μυγδονίας                 135               (9χ15)             (1χ10=10)

2ο Γ/Σ Εχεδώρου              480             (32χ15)

2ο ΓΕΛ Εχεδώρου             210              (14χ15)

1ο Γ/Σ Λαγκαδά                225              (15χ15)              (3χ10=30)

ΕΠΑΛ Λαγκαδά                 360             (24χ15)

2ο ΓΕΛ Ωραιοκάστρου        165             (11χ15)

2ο Γ/Σ Ωραιοκάστρου       150              (10χ15)               (1χ10=10)

3ο Γ/Σ Σταυρούπολης        150              (10χ15)                (1χ10=20)

1ο Γ/Σ Σταυρούπολης          90               (6χ15)                 (1χ10=10)

1ο ΓΕΛ Σταυρούπολης        180              (12χ15)               (1χ10=10)

5ο Γ/Σ Σταυρούπολης        255              (17χ15)

6ο Γ/Σ Σταυρούπολης        330              (22χ15)

2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης    360              (24χ15)               (1χ10=10)

1ο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων     285              (19χ15)

1ο ΓΕΛ Αμπελοκήπων        135                (9χ15)

2ο Γ/Σ Αμπελοκήπων        105                 (7χ15)

4ο Γ/Σ Ευόσμου                 240              (16χ15)

3ο Γ/Σ Ευόσμου                 405              (27χ15)

2ο Γ/Σ Ευόσμου                315               (21χ15)

3ο ΓΕΛ Ευόσμου               180               (12χ15)

2ο ΓΕΛ Ευόσμου               195              (13χ15)

3ο Γ/Σ Μενεμένης              150              (10χ15)

1ο ΓΕΛ Μενεμένης             165              (11χ15)

4 Σχολεία από 1 συνάδ.        60                (4χ15)

Σύνολο                            5.520 Ευρώ = 368 χ 15              9 χ 10 =  90  

Σύνολο                     5.520 Ευρώ + 90 Ευρώ   =  5.610 Ευρώ


ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΛΜΕ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΜΠΛΟΚ

 Μπλοκ                  Χρήματα           Μόνιμοι        Αναπληρωτές

Από     1  –    50              705               (47χ15)              (3χ10=30)

Από   51  –  100               660               (44χ15)              (6χ10=60)

Από 101  –  150               705              (47χ15)               (2χ10=20)

Από 151  –  200               630              (42χ15)               (2χ10=20)

Από 201  –  250               675              (45χ15)               (5χ10=50)

Από 251  –  300               705              (47χ15)                (2χ10=20)

Από 301  –  350              ΚΕΝΟ

Από 351  –  400               465              (31Χ15)               (5χ10=50)

Από 401  –  450              ΚΕΝΟ

Από 451  –  500               690              (46χ15)                (3χ10=30)

Από 501  –  550              720               (48χ15)                (1χ10=10)

Από 551  –  600              750               (50χ15)

Από 601  –  650              720               (48χ15)                  (2χ10=20)

Από 651  –  700              675               (45χ15)                  (1χ10=10)

Από 701  –  750              ΚΕΝΟ

Από 751  –  800              735                 (49χ15)                (1χ10=10)

Από 801  –  851                ΚΕΝΟ

Από 851  –  900              720               (48χ15)                  (1χ10=10)

Από 901  –  951              ΚΕΝΟ

Από 951 – 1000               735              (49χ15)                   (1χ10=10)

Από 1001 – 1200             ΚΕΝΟ

Από 1201 – 1250             225               (15χ15)

Σύνολο                        10.515 Ευρώ   701 χ 15 =          35 χ 10 = 350

Σύνολο                    10.515 Ευρώ + 350 Ευρώ   =  10.865 Ευρώ  

 

ΕΣΟΔΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

(Καταστάσεις από σχολεία – Μπλοκ ημέρα εκλογών)

1). Από καταστάσεις σχολείων

Μόνιμοι :          368 χ 15              = 5.520,00 Ευρώ

Αναπληρωτές :     9 χ 10               =     90,00 Ευρώ

Σύνολο:                                   5.610,00 Ευρώ

2). Από μπλοκ

Μόνιμοι :           701 χ 15             = 10.515,00 Ευρώ

Αναπληρωτές :    35χ 10               =     350,00 Ευρώ

Σύνολο:                                    10.865,00 Ευρώ

Σύνολο εσόδων (καταστάσεις +μπλοκ):  5.610,00 + 10.865,00  =  16.475,00 Ευρώ

 Στον Τραπεζικό Λογαριασμό της ΕΛΜΕ: 722 – 002101 – 024533  κατατέθηκαν στις 22/12/2016  11.920,00 Ευρώ.

Υπόλοιπο προς χρήση : 16.475,00 – 11.920,00 = 4.555,00

 Χρήματα προς χρήση για έξοδα της ΕΛΜΕ :

1).  106,12 Ευρώ (υπόλοιπο περσινού απολογισμού στις 22/11/2016) 

2).   880,00 (ανάληψη στις 12/12/2016 για έξοδα εκλογών) 

3).  4.555,00 (υπόλοιπο από έσοδα εκλογών: 16.475,00 – 11.920,00  = 4.555,00

Σύνολο:  5.541,12 Ευρώ

Σύνολο χρήσης για έξοδα:  106,12 + 880,00 + 4.555,00 = 5.541,12 Ευρώ.

 

ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ ΕΛΜΕ ΑΠΟ ΗΜΕΡΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

           ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ                                               ΕΞΟΔΑ 

1). Υπόλοιπο από πέρσι                             1).  Δικαστικούς αντιπροσώπους:  603,60 Ευρώ                  (22/11/2016) : 106,12 Ευρώ                          (για διεξαγωγή εκλογών  – 12/12/2016)

2).      Ανάληψη                                            2). Σφραγίδες ΕΛΜΕ :   60,00 Ευρώ 

(12/12/2016) :      880,00 Ευρώ                             (για ημέρα εκλογών  – 13/12/2016)

3).  Υπόλοιπο από έσοδα εκλογών         3).  Χαρτικά–Μπλοκ–στυλό: 49,33 ευρώ

 (16/12/2016): 4.555,00 Ευρώ                          (για ημέρα εκλογών  -14/12/2016)

Σύνολο:  5.541,12 Ευρώ                               4). Έξοδα κυλικείου :  50,00 Ευρώ                                                                                                         (για εφορευτική επιτροπή – 15/12/2016 )

                                                                              5). Καθαρίστριες 160,00 Ευρώ                                                                                    (καθαριότητα σχολείου μέρα εκλογών)

                                                                           6). Συνδρομές ΕΔΟΘ 2016: 1.229,00 Ευρώ                                                                                                             (19/12/2016)

                                                                           7). Α΄ δόση Συνδ. ΕΔΟΘ  2017: 614,00 Ευρώ                                                                                                              (19/12/2016)

                                                                           8). ACS – ταχυδρόμηση ΟΛΜΕ: 14,63 Ευρώ                                                                                                 (Για πλασματικά – 22/12/2016)

                                                                           9).  Τυπογραφείο:   525,00 Ευρώ                                                                                             (ψηφοδέλτια – 24/12/2016)                                                                                 10). Μετακίνηση προέδρου: 150,00 Ευρώ                                                                                      (Γ.Σ. προέδρων ΕΛΜΕ – 18/2/2017)

                                                     Σύνολο :  3.455,56 Ευρώ  

    

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ :   5.541,12 Ευρώ          

ΕΞΟΔΑ :                                                             3.455,56 Ευρώ      

ΥΠΟΛΟΙΠΟ:                                                     2.085,56 Ευρώ

                                                                 

Αποφάσεις Δ.Σ. προς υλοποίηση:

  1. Για στήριξη – αλληλεγγύη «σχολείου μεταναστών» : 148,00 Ευρώ
  2. Για στήριξη εργαζομένων σούπερ – μάρκετ «Καρυπίδη»:        200,00 Ευρώ
Advertisements
Categories: Ε' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, Οικονομικός απολογισμός | Σχολιάστε

Πλοήγηση άρθρων

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: