Συνάντηση των Αγωνιστικών Παρεμβάσεων με το Διευθυντή Δ/θμιας Εκ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης

Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Θεσσαλονίκης

 Συνάντηση των Αγωνιστικών Παρεμβάσεων με το Διευθυντή Δ/θμιας  Εκ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης: για την τήρηση κριτηρίων διαφάνειας στις τοποθετήσεις, για τα ολιγομελή τμήματα, για τη β΄ ξένη γλώσσα και τη μείωση των παιδιών στα τμήματα

Αντιπροσωπία των Παρεμβάσεων από μέλη Δ.Σ. ΕΛΜΕ συναντήθηκε στα γραφεία της Δ/θμιας Εκπ/σης με το Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Θεσσαλονίκης την Πέμπτη 14/9 και έθεσε μια σειρά ζητήματα που αυτήν την περίοδο αποφασίζονται στο ΠΥΣΔΕ και αφορούν τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών (λειτουργικά υπεράριθμοι, διάθεση, απόσπαση, συμπλήρωση ωραρίου, αναπληρωτές), καθώς και προβλήματα λειτουργίας των σχολείων.

Ζητήσαμε τη συγκεκριμένη συνάντηση γιατί οι Παρεμβάσεις δεν εκπροσωπούνται στο ΠΥΣΔΕ και τοποθετηθήκαμε στη βάση των πάγιων αποφάσεων του κλάδου και των προτάσεων των ΕΛΜΕ για την τήρηση κριτηρίων διαφάνειας και αντικειμενικότητας στις τοποθετήσεις των συναδέλφων. Επισημάναμε ότι στις τοποθετήσεις των συναδέλφων της ειδικής αγωγής που έγιναν (8/9/2017) από το ΠΥΣΔΕ, οι αναπληρωτές αντιμετωπίστηκαν ως δεύτερης κατηγορίας εκπαιδευτικοί, ενώ δεν τηρήθηκαν κανόνες διαφάνειας και αντικειμενικότητας (δε δημοσιοποιήθηκαν όλα τα κενά), για αυτό και μετά τις διαμαρτυρίες των συναδέλφων και μελών των Παρεμβάσεων που παραβρέθηκαν στις τοποθετήσεις, η Διεύθυνση έκανε αποδεκτό το αίτημα να επαναληφθεί η διαδικασία των τοποθετήσεων. Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις του κλάδου και ενημερώνουμε τους συναδέλφους για τις απαντήσεις της Διεύθυνσης :

 • Nα ανακοινωθεί χρονοδιάγραμμα όλων των φάσεων των τοποθετήσεων και της συμπλήρωσης ωραρίου, χωρίς τις χρονοβόρες διαδικασίες προηγούμενων χρόνων.

Υπήρξε υπόσχεση ότι θα γίνει.

 • Να δημοσιοποιηθούν όχι μόνο τα κενά, αλλά και τα κενά για συμπλήρωση ωραρίου.

Υπήρξε υπόσχεση ότι θα γίνει και υλοποιήθηκε.

 • Να καθιερωθεί το δικαίωμα των αιτήσεων για συμπλήρωση ωραρίου, καθώς και η δημοσιοποίηση των μορίων των εκπαιδευτικών που συμπληρώνουν ωράριο.

Δεν υπήρξε δέσμευση.

 • Οι διαδικασίες των τοποθετήσεων (λειτουργικά υπεράριθμοι, διάθεση, απόσπαση) να ξεκινήσουν αφού δηλωθούν όλα τα κενά από τα σχολεία.

Υπήρξε υπόσχεση ότι θα γίνει και αν προκύψουν νέα κενά, θα κοινοποιηθεί  η

       αιτιολόγησή τους.

 • Όχι στη συμπλήρωση ωραρίου σε περισσότερα από ένα σχολείο. Καταθέσαμε τα περσινά στοιχεία: 497 συνάδελφοι μετακινήθηκαν, ακόμα και για 1 ώρα, σε τρία, τέσσερα ή και πέντε σχολεία).

Δεν υπήρξε δέσμευση.

 • Να δημοσιοποιούνται τα ονόματα όσων κάνουν αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ ώστε και αυτά τα σχολεία να μπορούν να διεκδικηθούν από όλους.

Υπήρξε υπόσχεση ότι θα γίνει.   

 • Για ορισμένες ειδικότητες να δοθούν κενά με λιγότερες από 12 ώρες για αρχική τοποθέτηση και αφού ολοκληρωθεί σε αυτές τις ειδικότητες η συμπλήρωση ωραρίου όσων έχουν οργανική και δε συμπληρώνουν ωράριο στο σχολείο τους.

Υπήρξε υπόσχεση ότι θα γίνει.

 • Για τις κοινές ειδικότητες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας να ισχύσει στις τοποθετήσεις το ωράριο διδασκαλίας της δευτεροβάθμιας. Όχι στις υποχρεωτικές μετακινήσεις στην πρωτοβάθμια, ούτε και για συμπλήρωση ωραρίου.

Συμφωνεί να τηρείται το ωράριο Δ/θμιας και οι μετακινήσεις να γίνονται μόνο με αιτήσεις και κοινοποίηση των κενών της Α/θμιας, ενώ θα μελετήσει το αίτημα να μη μετακινηθούν συνάδελφοι για συμπλήρωση ωραρίου στην Α/θμια.

 • Δημοσιοποίηση των κενών στα ΙΕΚ, τοποθετήσεις από ΠΥΣΔΕ με αιτήσεις των συναδέλφων.

            Υπήρξε υπόσχεση ότι θα γίνει.

 • Τοποθέτηση των αναπληρωτών με τη δημοσιοποίηση όλων των κενών.

            Υπήρξε υπόσχεση ότι θα γίνει.

 • Όχι στην εφαρμογή της απαράδεκτης εγκυκλίου του υπουργείου που ισοδυναμεί με την κατάργηση επιλογής της β΄ ξένης γλώσσας.

Δήλωσε ότι η εγκύκλιος είναι ανεφάρμοστη. Τα σχολεία αιτιολογημένα να ζητούν την εφαρμογή των τμημάτων ξένων γλωσσών που επιλέγουν οι μαθητές.

 • Πραγματική μείωση του αριθμού των παιδιών σε τμήματα που φοιτούν μαθητές με ειδικά προβλήματα.

Συμφώνησε τα σχολεία αιτιολογημένα να  ζητούν τη μείωση του αριθμού των μαθητών.

 • Για τη χωροταξική κατανομή να τηρηθεί ισοτιμία για τα σχολεία. Η Διεύθυνση να παρέμβει σε σχολεία των Αμπελοκήπων, του Ωραιοκάστρου, κ.α. που παραβιάζεται και να απαιτήσει την τήρησή της. Να απαιτηθεί από όλους με κοινές συναντήσεις Διεύθυνσης, Δήμων, Διευθυντών σχολείων και συλλόγων διδασκόντων να μη δημιουργούνται θέματα που ωθούν σε ένα καθεστώς μεταγραφών χωρίς κριτήρια. Η ύπαρξη σχολείων σε κάθε γειτονιά που εξυπηρετεί τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών, δεν μπορεί να απειλείται.

Παρά τη θετική θέση για το ζήτημα, ουσιαστικά αφέθηκε στη διακριτική ευχέρεια δήμου, γονέων και σχολείων.

 • Για την εκπαίδευση των προσφύγων. Κατατέθηκαν στοιχεία παιδιών που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή και ζητήθηκε να πιεστούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε τα παιδιά να ενημερωθούν έγκαιρα και να εγγραφούν στην πρωινή ζώνη των σχολείων που ανήκουν.

Υπήρξε επίκληση της περιπλοκότητας του θέματος και της καθοριστικής ευθύνης άλλων φορέων.

Η διοίκηση  και το ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης οφείλουν να υιοθετήσουν τις θέσεις των ΕΛΜΕ τις οποίες και καταθέσαμε στη συνάντηση με το Δ/ντή Εκπ/σης για τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ώστε να διαμορφωθούν διαφανείς και αντικειμενικές συνθήκες στις τοποθετήσεων των συναδέλφων στα σχολεία.

Για τα ολιγομελή τμήματα των ΕΠΑΛ με βάση τα στοιχεία που έχουμε από όλα τα ΕΠΑΛ της Διεύθυνσης Δυτ. Θεσσαλονίκης η κατάσταση που θα διαμορφωθεί, αν το υπουργείο επιμείνει στη μη έγκρισή τους θα είναι τραγική. Εκατοντάδες μαθητές θα αναγκαστούν να αλλάξουν ειδικότητα και τομέα ή να μετακινηθούν σε άλλα σχολεία, αλλά και να εγκαταλείψουν τα σχολεία, ενώ για δεκάδες καθηγητές θα σημάνει καθεστώς ομηρίας και ανασφάλειας και θα βρεθούν αναγκασμένοι να ακολουθήσουν το δρόμο των ΙΕΚ και της μαθητείας. Σε συνδυασμό και με τις τεράστιες μειώσεις σε αριθμό παιδιών στην Α τάξη στα ΕΠΑΛ και ιδιαίτερα στα νυχτερινά ως συνέπεια και των αντιεκπαιδευτικών μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση στα ΕΠΑΛ, καθώς και των ηλεκτρονικών εγγραφών, το μέλλον της Τεχνικής Εκπαίδευσης  φαντάζει δυσοίωνο. Οι σύλλογοι καθηγητών και οι συνάδελφοι να συνεχίσουμε τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις για να υποχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας και να εγκρίνει τώρα όλα τα ολιγομελή. Καλούμε τον Περιφερεικό Δ/ντη να αποστείλει αιτιολογημένα στο υπουργείο πρόταση έγκρισης των ολιγομελών τμημάτων.

Για την επιλογή β΄ Ξένης γλώσσας των μαθητών και την ουσιαστική μείωση του αριθμού των τμημάτων που φοιτούν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες η απαράδεκτη κατάσταση που διαμορφώνεται στη λειτουργία των σχολείων είναι αποτέλεσμα των αντιεκπαιδευτιών εγκυκλίων την απόσυρση των οποίων διεκδικούμε. Οι Διευθυντές των σχολείων, οι σύλλογοι καθηγητών και οι συνάδελφοι τεκμηριωμένα και αποστέλλοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία να απαιτούν από τη Δ/ση Β/θμιας και από τον Περιφερεικό Δ/ντη να αποδεχτούν τα αιτήματα του κλάδου σχετικά με επιλογή Ξένης γλώσσας και μείωση μαθητών στα τμήματα να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους και να εγκρίνουν τις προτάσεις τους.

Καλούμε τους συναδέλφους να συνεχίσουν να επιμένουν στην τήρηση κριτηρίων διαφάνειας και αντικειμενικότητας στις τοποθετήσεις και να απαιτούν την υλοποίηση από τη Δ/ση και το ΠΥΣΔΕ. Καλούμε τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ να οργανώσουν νέες κινητοποιήσεις για την ουσιαστική λειτουργία των σχολείων, για την έγκριση όλων των ολιγομελών τμημάτων, για την ελεύθερη επιλογή Ξένων γλωσσών, για την έγκριση της ουσιαστικής μείωσης των τμημάτων που φοιτούν μαθητές με μαθησιακά προβλήματα. Οι ΕΛΜΕ να πάρουν μέτρα για την επιτυχία των κινητοποιήσεων (έγκαιρο προγραμματισμό, κοινές ανακοινώσεις και αφίσες, απαίτηση η ΟΛΜΕ να αποφασίσει κινητοποιήσεις, κ.ά).

Σε μια κρίσιμη περίοδο ενόψει και της τρίτης αξιολόγησης από ΕΕ και ΔΝΤ, της τήρησης των βάρβαρων μνημονιακών δεσμεύσεων, της προώθησης και άλλων 113 προαπαιτούμενων, του νέου αντιλαϊκού προϋπολογισμού των φονικών πλεονασμάτων του 3.5%, καθώς  και το ήδη δραματικού τοπίου του δημόσιου σχολείου και της εργασίας μας να χειροτερεύει με τις εξαγγελίες τις κυβέρνησης για το νέο Λύκειο και τη δημοσιοποίηση της νέας έκθεσης του ΟΟΣΑ που η εφαρμογή της αποτελεί μνημονιακή δέσμευση για την κυβέρνηση, καλούμαστε να επανέλθουμε αγωνιστικά. Η εκπαίδευση βρίσκεται στο κέντρο σοβαρών αναδιαρθρώσεων εδώ και χρόνια που η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει σε βάρος της δημόσιας παιδείας, των μορφωτικών και εργασιακών δικαιωμάτων. Τα παραπάνω αποτυπώνονται σε μια σειρά εγκυκλίων, προεδρικών διαταγμάτων και αποφάσεων περιφερειακών διευθύνσεων, όπως αυτές για τις ηλεκτρονικές εγγραφές και τα ολιγομελή τμήματα στα ΕΠΑΛ, για τη διδασκαλία της β΄ξένης γλώσσας, για τις αποσπάσεις και τις τοποθετήσεις, την ειδική αγωγή.

Να σταματήσουμε την αδράνεια και την απραξία της ΟΛΜΕ, με αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων, ανυποχώρητο αγώνα και συντονισμό των ΕΛΜΕ να προωθήσουμε τις διεκδικήσεις του κλάδου. Είναι επιτακτικό να σημάνει συναγερμός στην εκπαιδευτική κοινότητα. Στις συνολικές διεκδικήσεις του κλάδου να εντάξουμε και τα αιτήματα του κλάδου που αφορούν την ουσιαστική λειτουργία των σχολείων και τα καθημερινά προβλήματα των εκπαιδευτικών.

https://paremvasithess.wordpress.com/

Categories: Ανακοινώσεις, Οι Παρεμβάσεις στην Εκπαίδευση, διαφάνεια | Ετικέτες: | Σχολιάστε

Πλοήγηση άρθρων

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: