Το πρακτικό αρχαιρεσιών (13.12.2017) στην Ε΄ ΕΛΜΕ-Θ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Για την ανάδειξη:
• Διοικητικού Συμβουλίου
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 13/12/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 στις αίθουσες του 1ου Γυμνασίου Σταυρούπολης συνήλθαν τα μέλη του Σωματείου με την επωνυμία «Ε’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης», το οποίο έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου με τον αριθμό 2931/1982, για την εκλογή Διοίκησης σύμφωνα με το καταστατικό του και με την παρουσία των δικαστικών αντιπροσώπων:
1. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3. ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4. ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
δικαστικών λειτουργών που διορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 13607/2017 απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και της Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέχτηκε από τη Γενική Συνέλευση και που αποτελείται από τους:
1. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2. ΜΠΕΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
3. ΑΛΒΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Η εφορευτική επιτροπή παρέλαβε τις αιτήσεις υποψηφιότητας που έχουν υποβληθεί και αφού τις έλεγξε για να διαπιστώσει το δικαίωμα εκλογιμότητας, προχώρησε στην ανακήρυξη υποψηφίων.
Αμέσως μετά η Εφορευτική Επιτροπή παρέλαβε από τη Διοίκηση του σωματείου με την επωνυμία «Ε’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης» τα αντίγραφα του μητρώου με τα μέλη που έχουν σύμφωνα με το καταστατικό το δικαίωμα να ψηφίσουν καθώς και το εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια, φακέλους κ.λπ.), έλεγξε την κάλπη και αφού βεβαιώθηκε ότι ήταν άδεια, την σφράγισε και κήρυξε την έναρξη της ψηφοφορίας την ώρα 14.30.
Στη συνέχεια προσέρχονταν ένας ένας οι ψηφοφόροι, δείχνοντας την αστυνομική τους ταυτότητα. Αφού διαπιστωνόταν ότι ήταν ταμειακά εντάξει, έπαιρναν ψηφοδέλτια και έναν φάκελο και αποσύρονταν για τον σκοπό αυτό σε παρακείμενο, κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, όπου σημείωναν τις προτιμήσεις τους απέναντι στο ονοματεπώνυμο των υποψηφίων και επανερχόμενοι γράφονταν στο τηρούμενο από το νόμο πρωτόκολλο ψηφοφορίας και έριχναν το φάκελο στην κάλπη.
Η ψηφοφορία διενεργήθηκε κανονικά μέχρι την ώρα που είχε ορισθεί, δηλαδή μέχρι τις 19.30, οπότε αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει άλλο μέλος για να ψηφίσει, η Εφορευτική Επιτροπή με την εκπρόσωπο της Δικαστικής Αρχής αποφάσισαν τη λήξη της και αποσφράγισαν την κάλπη αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε το απαραβίαστό της, και στη συνέχεια καταμετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια και έγινε η διαλογή τους (παρουσία των αντιπροσώπων), τα οποία αριθμοδοτήθηκαν και μονογραφήθηκαν από τη Δικαστική Αντιπρόσωπο.
Στο μητρώο του σωματείου είναι 1503 συνολικά γραμμένα, 1414 ταμειακώς εντάξει μέλη. Με βάση το τηρούμενο πρωτόκολλο ψηφοφορίας ψήφισαν 1414 μέλη. Για την εκλογή των οργάνων Διοίκησης βρέθηκαν 1414 ψηφοδέλτια από τα οποία 1348 έγκυρα, 17 άκυρα και 49 λευκά.
Στη συνέχεια έγινε η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων. Έλαβαν:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ :

Α’ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 411 ψήφους
Β’ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΔΑΚΕ 401 ψήφους
Γ’ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 220 ψήφους
Δ΄ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 181 ψήφους
Ε’ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 71 ψήφους
ΣΤ’ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 43 ψήφους
Ζ’ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 21 ψήφους

Το εκλογικό μέτρο με βάση τα έγκυρα ψηφοδέλτια είναι: 192
Στην Α’ Κατανομή:
Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
λαμβάνει 2 έδρες με αδιάθετο υπόλοιπο 27
Η ΔΑΚΕ λαμβάνει 2 έδρα με αδιάθετο υπόλοιπο 17
Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ λαμβάνει 1 έδρα με αδιάθετο υπόλοιπο 28
Οι ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ λαμβάνουν 0 έδρα με αδιάθετο υπόλοιπο 181
Οι ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ λαμβάνουν 0 έδρες με αδιάθετο υπόλοιπο 71
Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ λαμβάνει 0 έδρες με αδιάθετο υπόλοιπο 43
Η ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ λαμβάνει 0 έδρες με αδιάθετο υπόλοιπο 21
Στην Β’ Κατανομή:
Οι ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ λαμβάνουν 1 έδρα από αδιάθετο
Οι ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ λαμβάνουν 1 έδρα από αδιάθετο
.
Με βάση τα ανωτέρω για το Δ.Σ. εκλέγονται:
Από την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ οι Ζαγανίδης Χρήστος με 308 ψήφους, Σαραϊδάρη Πόπη με 98 ψήφους και αναπληρωματικοί Στεφανίδου Σοφία με 69 ψήφους και Μπιτζένης Δημήτρης με 48 ψήφους
Από τη ΔΑΚΕ οι Βαϊτσίδης Χρήστος με 230 ψήφους, Σάρρου Θεοδώρα με 125 ψήφους και αναπληρωματικοί οι Δερματάς Αντώνης με 83 ψήφους και Τσοκανάρας Γιώργος με 83 ψήφους
Από την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ εκλέγονται οι Χατζηβαρίτη Φρίντα με 83 ψήφους και αναπληρωματικός Νοτάκης Γιάννης με 74 ψήφους
Από τις ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ο Λουκάς Βαγγέλης με 144 ψήφους, και αναπληρωματική η Ρογδάκη Άννα με 90 ψήφους
Από τις ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ εκλέγεται η Ζυμβρακάκη Φανή με 56 ψήφους και αναπληρωματικός Σαπουνάς Παναγιώτης με 34 ψήφους.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Το εκλογικό μέτρο με βάση τα έγκυρα ψηφοδέλτια είναι: 449
Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ λαμβάνει 1 έδρα
Η ΔΑΚΕ λαμβάνει 1 έδρα.
Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ λαμβάνει 1 έδρα
Για την εξελεγκτική επιτροπή εκλέγονται:
Από την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ο Μπάντσος Νίκος
Από την ΔΑΚΕ ο Ιωάννου Δημήτριος
Από την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ο Αναγνώστου Κωνσταντίνος
Κατόπιν έγινε η διαλογή των σταυρών των υποψηφίων όπως αυτά εμφανίζονται στα ψηφοδέλτια τα οποία επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτού.
Σημειώνεται εδώ ότι η εκλογή διεξήχθη ομαλά και συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως.

ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Categories: Ε' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης | Ετικέτες: | Σχολιάστε

Πλοήγηση άρθρων

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: