Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ε΄ ΕΛΜΕ (11/1/2018) για τα μέτρα της 3ης αξιολόγησης, τις διεκδικήσεις και το πρόγραμμα δράσης

Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης
προξένου Κορομηλά 51
e.elme.thess@gmail.com

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (11/1/2018) για τα μέτρα
της 3ης αξιολόγησης, τις διεκδικήσεις και το πρόγραμμα δράσης

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στα πλαίσια των μνημονικών δεσμεύσεων κλείνει την 3η αξιολόγηση με αντιλαϊκά και αντικπαιδευτικά μέτρα, που περιλαμβάνουν τον περιορισμό συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, ξεπούλημα δημόσιου πλούτου, περικοπές κοινωνικών επιδομάτων, αξιολόγηση και κινητικότητα στο Δημόσιο, ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς λαϊκών κατοικιών κ.ά. Για να εμποδίσει την ανάπτυξη κοινωνικών αγώνων απέναντι σ’ όλα αυτά που εφαρμόζουν χρόνια τώρα Κυβερνήσεις – ΕΕ – ΔΝΤ, αλλά και σ’ αυτά έρχονται, βάζει στο στόχαστρο την ίδια την απεργία. Στη διάρκεια των περίφημων διαπραγματεύσεων έκλεισε η συμφωνία του Υπουργείου Παιδείας με τρόικα-ΟΟΣΑ για τα προαπαιτούμενα της 3ης αξιολόγησης στην εκπαίδευση. Συμφωνήθηκαν: α) Νέες συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, β) Αξιολόγηση για όλους μέσα στο 2018, γ) Υποχρεωτικό εργασιακό 30ωρο για όλους δ) Συμμετοχή του ΑΣΕΠ στην επιλογή στελεχών.
Το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει όσα δεν προλάβαν να υλοποιήσουν ΠΑΣΟΚ-ΝΔ και συ-μπληρώνουν το υπερμνημόνιο–οδοστρωτήρα, αόριστης διαρκείας που ψήφισε πέρσι η κυβέρ-νηση στα πλαίσια του καθεστώτος διαρκούς επιτροπείας και του Δημοσιονομικού Συμφώνου Σταθερότητας των δανειστών. Η ανάπτυξη που υπόσχονται αφορά κέρδη επιχειρηματικών συμφερόντων επιβάλλοντας την εξαθλίωση.

Δημόσιο σχολείο και εκπαιδευτικοί στο επίκεντρο των αντιλαϊκών – αντιεκπαιδευτικών μέτρων
Την ίδια στιγμή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και υπουργείο Παιδείας, δίνουν τα χέρια με τα επιτελεία ΟΟΣΑ, ΕΕ και ΣΕΒ και επελαύνουν ενάντια στη δημόσια εκπαίδευση και στα δι-καιώματα των εκπαιδευτικών.
• Προωθούν για ψήφιση το «Νέο Λύκειο» που στοχεύει σε λιγότερη γνώση, λιγότερους μα-θητές, εκπαιδευτικούς και σχολεία, περισσότερες εξετάσεις και μεγαλύτερη πρόσδεση με το σύστημα πρόσβασης.
• Με μέτρα όπως «αυτονομία» σχολ. μονάδας, αξιολόγηση–αυτοαξιολόγηση, υποβάθ-μιση πτυχίων (πρόταση ΙΕΠ για νέες πιστοποιήσεις πτυχίων), συγχωνεύσεις, κατάργηση οργανικότητας (ηλεκτρονικές εγγραφές, ομάδες σχολείων) υποτάσσουν την εκπαίδευση σε επιχειρηματικότητα, ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, δεξιότητες αντί γνωστικών αντικειμένων, ελαστικοποίηση εργασιακών σχέσεων.
• Οδηγούν τα ΕΠΑΛ σε συρρίκνωση με κλείσιμο των λεγόμενων ολιγομελών τμημάτων σε τομείς-ειδικότητες, υποχρεωτικές μετακινήσεις μαθητών σε άλλο σχολείο ή άλλη ειδικό-τητα, ηλεκτρονικές εγγραφές, σε συνέχεια της εγκυκλίου «μη παρακολουθούντων», προω-θούν μετάλλαξη της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε μαζική, φτηνή κατάρτιση, χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα για των μαθητών, σε συνεργασία με επιχειρήσεις «μαθη-τείας», που αναγορεύτηκαν «εκπαιδευτικές δομές».
• Οι εκπαιδευτικοί αντιμετώπισαν δραματικές μειώσεις στους μισθούς τους στα 8 μνημονι-ακά χρόνια μέχρι και 40%. Η κυβέρνηση με το «μισθολόγιο» του 2015 διατηρεί το καθε-στώς καθήλωσης και παγώματος μισθών, ενώ η εφαρμογή νέων ασφαλιστικών κρατήσεων από το 2017 έφερε νέες περικοπές.
• Οι εξαγγελίες για «20.000 μονίμων διορισμών» αποτελούν απατηλή και δημαγωγική προπα-γάνδα. Οι στρατιές αναπληρωτών που κάθε χρόνο βρίσκονται σε εργασιακή ομηρία, ανα-πληρώνοντας «τους εαυτούς τους», αποτελούν μόνιμο φαινόμενο, μαζί και οι άθλιες συν-θήκες στέγασης και διαβίωσης τους.
• Ο αντισυνταξιοδοτικός-αντιασφαλιστικός νόμος Κατρούγκαλου οδηγεί εκατοντάδες χι-λιάδες συνταξιούχους στην εξαθλίωση και τους συναδέλφους σε ομηρία καταδικάζοντάς τους στη δουλειά μέχρι τα 67.
• Για τους καθηγητές διαμορφώνεται περιβάλλον απομείωσης του παιδαγωγικού ρόλου και κατάργησης εργασιακών δικαιώματων, ευελιξία και κινητικότητα. Προεξοφλούν μετακινή-σεις προσωπικού, απώλεια γνωστικού αντικειμένου και «ανάγκη» κατάρτισης και επιμόρ-φωσης για διδασκαλία νέων αντικειμένων.
• Η αξιολόγηση προσωπικού και σχολείου ακολουθεί, σε σύνδεση με τα μαθησιακά αποτε-λέσματα των μαθητών. Με κυνικό τρόπο (όπως το πόρισμα Λιάκου που αντιγράφουν) έ-χουν καταλήξει πως για «όσους είτε δεν μπορούν είτε δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο πλαίσιο, τότε να μεταταγούν σε άλλες υπηρεσίες εκτός σχολικής τάξης». Ξανά αποδεικνύ-εται πως δεν υπάρχει «καλή αξιολόγηση»…

Τα αντιλαϊκά και αντιεκπαιδευτικά μέτρα δεν θα περάσουν – δεν θα εφαρμοστούν!
Είμαστε αντιμέτωποι με τη δραματική καθημερινότητα των σχολείων, το αποτέλεσμα των μνημονιακών περικοπών και των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων. Είναι γεγονός ότι η σφο-δρότητα της επίθεσης από την κυβέρνηση έχει σπείρει την απογοήτευση. Αυτή η κατάσταση δεν μας αρμόζει ούτε είναι ανεκτή! Είναι ζωτική ανάγκη να ανασυγκροτήσουμε αγωνιστι-κά και να ενισχύσουμε τα σωματεία και τις συλλογικές μας διαδικασίες. Βασική επιδίωξη είναι η αναζωογόνηση των ΕΛΜΕ, η αγωνιστική ανάταση των Συνελεύσεων, ο συντονι-σμός των πρωτοβάθμιων σωματείων. Με αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί ο κλάδος των εκπαιδευτικών και η ΟΛΜΕ να αντισταθούν και να διεκδικήσουν τα άμεσα, ζωτικά, αλλά και τα μακροπρόθεσμα αιτήματα ανατροπής της αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης-ΕΕ–ΔΝΤ, απελευθέρωσης από χρέος, μνημόνια, ευρώ, ΕΕ. Ούτε βήμα πίσω από τα αιτήμα-τα και τις διεκδικήσεις μας! Με αυτή τη λογική να καταψηφιστεί η εισήγηση της πλειοψηφίας του ΔΣ της ΟΛΜΕ.

Άμεσες διεκδικήσεις και αιτήματα αιχμής
1) Να μην περάσουν, να μην εφαρμοστούν τα αντιλαϊκά μέτρα της 3ης αξιολόγησης! Ανα-τροπή της αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ. Κατάργηση του συμφώνου σταθερότητας.
2) Κάτω τα χέρια από την απεργία. Όχι στην αντιαπεργιακή τροπολογία. Γνήσιες Συλλογικές Συμβάσεις.
3) Ωράριο: Καμία αύξηση στο ωράριο εργασίας και διδασκαλίας. Επαναφορά του στα προ του 13 επίπεδα. Με συλλογικές αποφάσεις συλλόγων και συνδικαλιστική κάλυψη από ΕΛΜΕ δεν εφαρμόζουμε δεν υλοποιούμε την τιμωρητική 30ωρη παραμονή στο σχολείο και την ακυρώνουμε στην πράξη.
4) Καμία συγχώνευση-κατάργηση σχολείου. Με γονείς, μαθητές και τοπικές κοινωνίες δε θα τις επιτρέψουμε!
5) 20 μαθητές στο τμήμα, 15 στις Ομάδες Προσανατολισμού, 10 στα εργαστήρια. Να υιο-θετηθούν οι προτάσεις των συλλόγων διδασκόντων συγκρότησης τμημάτων, τομέων, ειδι-κοτήτων, ξενόγλωσσων τμημάτων, τμημάτων παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες σε ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, Γυμνάσια και Ειδικά σχολεία.
6) Απόσυρση της πρότασης αναμοριοδότησης σχολείων οδηγεί σε κατάργηση χιλιάδων τμημάτων.
7) Όχι στο μισθολόγιο–φτωχολόγιο. Ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις στο ύψος των πραγματικών αναγκών. Κάλυψη των απωλειών στο εισόδημα. Κανείς εκπαιδευ-τικός με καθαρό μισθό κάτω από 1.000 Ευρώ! Άμεση επαναφορά 13ου-14ου μισθού. Ε-πανυπολογισμός τώρα μισθολογικών κλιμακίων από 1/1/2016 χωρίς εξαφάνιση του μι-σθολογικού χρόνου 2016 και 2017. Άμεση ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στο μισθό. Επαναφορά αφορολόγητου στα 12.000€.
8) Αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση. Έκτακτη επιχορήγηση τώρα για την ουσιαστική αντιμετώπιση των εξόδων των σχολείων, για τη σίτιση, ασφάλιση – υγεία των μαθητών μας!
9) Να μην κατατεθεί νομοσχέδιο των εξαγγελιών για Νέο Λύκειο. Καμιά συμμετοχή της ΟΛΜΕ σε διάλογο.
10) Να σταματήσει η υπονόμευση ΕΠΑΛ και ΤΕΕ (κλείσιμο ολιγομελών τμημάτων, μαθη-τεία κ.ά.).
11) ΤΕΕ ενταγμένη στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης και εξ ολοκλήρου στο Υπ. Παιδείας. Επαγγελματικά δικαιώματα στους τίτλους σπουδών! Όχι στην κερδοσκοπία των πιστο-ποιήσεων!
12) Κατάργηση όλου του πλαισίου αξιολόγησης, εσωτερικής, εξωτερικής και αυτοαξιολόγησης που ανοίγει το δρόμο σε απολύσεις, κατηγοριοποίηση και κλείσιμο σχολείων. Όχι στη μισθολογική καθήλωση μέσω αξιολόγησης. Παιδαγωγική ελευθερία στο σχολείο. Ουσιαστική επιμόρφωση εκπαιδευτικών! Δεν συμμετέχουμε σε καμία αξιολόγη-ση/αυτοαξιολόγηση. Απεργία–αποχή από κάθε διαδικασία.
13) Όχι στην «αυτονομία» του σχολείου, την αποκέντρωση και την «ελεύθερη» επιλογή σχο-λείου.
14) Όχι στις απολύσεις αναπληρωτών. Μόνιμοι μαζικοί διορισμοί τώρα. Πλήρη κατοχύρωση εργασιακών, ασφαλιστικών και εκπαιδευτικών δικαιωμάτων στους αναπληρωτές. ΠΔΣ-Ενισχυτική Διδασκαλία σε κάθε σχολείο, διορισμούς εκπαιδευτικών και προσλήψεις ανα-πληρωτών από την αρχή της χρονιάς.
15) Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων. Συνταξιοδοτικό δικαιώμα στα 25 χρόνια υπη-ρεσίας. Σύνταξη με 30 χρόνια χωρίς όριο ηλικίας. Αυξήσεις συντάξεων και επικουρικών. Όχι στη διάλυση επικουρικής ασφάλισης, μετοχικού ταμείου, μείωση εφάπαξ. Ενσωμάτωση προσωπικής διαφοράς στη σύνταξη.
16) Ένταξη των προσφυγόπουλων στην πρωινή ζώνη με όλες τις υποστηρικτικές δομές. Κα-τάργηση ΔΙΕΠ.
17) Ενιαίο, δημόσιο, δωρεάν 12χρονο σχολείο-δίχρονη προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Αναπτύσσουμε ανυποχώρητο παρατεταμένο αγώνα διαρκείας που θα ξεκινήσει τώρα και θα φτάσει μέχρι τέλος της χρονιάς, στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις που θα εναλλάσσονται στις μορφές (συλλαλητήρια, μπλοκαρίσματα, εκδηλώσεις με γονείς και μαθητές, απεργιακές κινητοποιήσεις. κ.ά.) θα καθορίζονται από τις Γενικές Συνελεύσεις. Άμεσα προτείνουμε:

1) Κηρύσσουμε το επόμενο εικοσαήμερο «μέρες ανυποχώρητου αγώνα διαρκείας» με κινη-τοποιήσεις, συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις. Βασικό σύνθημα «Τα μέτρα δεν θα περάσουν – δεν θα εφαρμοστούν!»
2) Καμπάνια ενημερώσεων στα σχολεία με ευθύνη των ΕΛΜΕ για το πολυνομοσχέδιο, τις κυβερνητικές εξαγγελίες για νέο λύκειο, τις γενικότερες εξελίξεις στην εκπαίδευση, από κοινού με δασκάλους, γονείς και μαθητές. Αναρτούμε σχετικά πανό στα σχολεία με ευθύνη των ΕΛΜΕ.
3) Υλοποιούμε το ήδη διακηρυγμένο πρόγραμμα κινητοποιήσεων όπως έχει διαμορφωθεί από τις ΕΛΜΕ για τις 12 και 15/1, την ΟΛΜΕ και την ΑΔΕΔΥ στις 15/1.
4) Συμμετοχή στις κινητοποιήσεις στις 22/1, μέρα επικύρωσης της 3ης αξιολόγησης από το Γιούρογκρουπ.
5) Συμμετοχή του κλάδου στις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις κάθε Τετάρτη στις 3.30 μ.μ. στα ειρηνοδικεία ενάντια στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς λαϊκών κατοικιών.
6) Συμμετέχουμε σε πρωτοβουλίες πανεργατικού, αγωνιστικού, απεργιακού συντονισμού σωματείων για την ανατροπή των αντιλαϊκών πολιτικών. Πρώτο βήμα συντονισμού συνά-ντηση με τους Συλλόγους Π.Ε., συλλόγους γονέων, μαθητικά συμβούλια και φοιτητικούς συλλόγους στις 26/1, στις 7.00 μ.μ. στην ΕΔΟΘ.
7) Προχωράμε σε 48ωρη απεργία την πρώτη εβδομάδα του Φλεβάρη με συγκεντρώσεις την 1η μέρα σε όλες τις πόλεις και συγκέντρωση όλων των ΕΛΜΕ στην Αθήνα τη 2η μέρα. Νέες Γ.Σ. των ΕΛΜΕ και Γ.Σ. των προέδρων των ΕΛΜΕ για κλιμάκωση του αγώνα έως 10/2.
8) Οργανώνουμε πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο τις μέρες της 48ωρης από κοινού με τους Συλλόγους Π.Ε. γονείς, μαθητές και φοιτητές ακόμη και αν η πρόταση της 48ωρης δεν ψηφιστεί στη Γ.Σ. των προέδρων.

Η Γενική Συνέλευση 11/1/2018

Categories: Αποφάσεις - Ψηφίσματα, Ε' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης | Ετικέτες: , | Σχολιάστε

Πλοήγηση άρθρων

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: