Το 30ωρο, νέο πλήγμα στις εργασιακές μας σχέσεις, δεν θα περάσει!

Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης

προξένου Κορομηλά 51

e.elme.thess@gmail.com

Το 30ωρο, νέο πλήγμα στις εργασιακές μας σχέσεις, δεν θα περάσει!

Τη Δευτέρα 15 Γενάρη ανάμεσα στα νέα επώδυνα μέτρα που ψηφίστηκαν στη βουλή και περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο που προώθησε η κυβέρνηση στα πλαίσια της 3ης αξιολόγησης, είναι και η τροπολογία του Υπ. Παιδείας για το 30ωρο παραμονής των εκπαιδευτικών στο σχολείο.

Τι ίσχυε με την παρ.8 του αρθ.13 του Ν.1566/1985 (Α΄ 167) Τι προβλέπει η τροποποίηση της παρ. 8 του αρθ.13 από το ΥΠΠΕΘ
«….Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου….»  «….Oι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας…για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών  που ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου….» και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως …..οι παιδαγωγικές συναντήσεις … υποστήριξης μαθητιών ομάδων….., ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου…..»

 Το 30ωρο θα ανοίξει την πόρτα στην άμεση αύξηση του διδακτικού ωραρίου με πολυποίκιλους τρόπους!

 • Μέσα από την αλλαγή του ρηματικού χρόνου, «που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου – που ανατίθεται από τα όργανα διοίκησης…..»(από παρακείμενο-η ανάθεση έγινε στο παρελθόν και τώρα έχει περατωθεί- σε ενεστώτα-κάτι γίνεται στο παρόν εξακολουθητικά, γίνεται προσπάθεια να επιβληθεί στους εκπαιδευτικούς η υποχρεωτική παραμονή τους 30 ώρες την εβδομάδα στο σχολείο.
 • Η «προσφορά και άλλων υπηρεσιών» στο σχολείο από τους  εκπαιδευτικούς πάντα υπήρχε και καθοριζόταν μέχρι τώρα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων στην αρχή της χρονιάς, στην πρώτη παιδαγωγική συνεδρίαση και γινόταν προσπάθεια δίκαιης κατανομής αυτών των εργασιών. Αυτή η διαδικασία με τη συγκεκριμένη τροποποίηση ανατρέπεται, και με δεδομένο ότι δεν μπορεί ο Σ.Δ. να συνεδριάζει κάθε μέρα και να αναθέτει εξωδιδακτικές εργασίες στους διδάσκοντες, αυτό θα το κάνει η Δ/νση του σχολείου, όποτε θέλει, σε όποιον θέλει, οποιαδήποτε εργασία θέλει!
 • Οι περιπτώσεις προσφοράς υπηρεσιών που αναφέρονται στην νέα παράγραφο υλοποιούνταν και υλοποιούνται μέχρι σήμερα από τους εκπαιδευτικούς χωρίς την υποχρεωτική παραμονή τους για 30 ώρες στο σχολείο. Τα νέα στοιχεία που προστίθενται είναι η «αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου», δηλαδή η αξιολόγηση του, ζήτημα το οποίο οι Σ.Δ απέρριψαν με συντριπτική πλειοψηφία τη περίοδο2014-15, «οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών» (για παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς μέσα στο εργασιακό τους ωράριο;), «η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου» (πιθανόν και με βάση την επίσημη πρόταση του ΥΠΠΕΘ «Νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου» προετοιμάζεται η παιδαγωγική, διοικητική, οικονομική αυτονομία της σχολικής μονάδας). Στις εξωδιδακτικές υποχρεώσεις μας συμπεριλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που αφορούν την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας (βλ «αποτίμηση»), επιδιώκοντας με αυτό τον τρόπο να φτιάξει ένα ασφυκτικό κι ανελαστικό πλαίσιο χειραγώγησης των εκπαιδευτικών.

Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουμε ότι έτσι κι αλλιώς κάθε προσπάθεια για υποχρεωτική 30ωρη παραμονή στο σχολείο, όπως και στο παρελθόν έτσι και σήμερα, θα μας βρει κάθετα αντίθετους.

 • Σύμφωνα με μελέτη της UNESCO «κάθε 1 ώρα διδακτικού έργου αντιστοιχεί σε 4 ώρες εργασίας γραφείου».
 • Πέρα από το διδακτικό τους έργο στο δημόσιο σχολείο οι εκπαιδευτικοί προσφέρουν και υπηρεσίες διοικητικής φύσεως, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, επιστάτη, τεχνικού φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, φύλακα, κ.ά.
 • Τα σχολεία δεν έχουν χώρους εργασίας για διόρθωση γραπτών, προσωπική μελέτη και προετοιμασία της διδασκαλίας, κ.ά.
 • Καλλιεργείται εσκεμμένα στη κοινή γνώμη ότι «οι εκπαιδευτικοί εργάζονται λίγο» προκειμένου να ετοιμαστεί «το κλίμα» για την αύξηση του εργασιακού ωραρίου και γιατί όχι και πάλι του διδακτικού, το οποίο ήδη αυξήθηκε το 2013, σύμφωνα με τις προτάσεις του ΟΟΣΑ, όπως αναφέρεται στο τρίτο Μνημόνιο.
 • Το μέσο εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο στην Ελλάδα είναι 20,5 ώρες, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 20.
 • Οι εργάσιμες εβδομάδες είναι 39 στη χώρα μας, έναντι 38 του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
 • Οι ετήσιες ημέρες διδασκαλίας είναι πράγματι λιγότερες (153 έναντι 176). Αυτό οφείλεται αποκλειστικά στην σχεδόν δίμηνη μετατροπή των σχολείων σε εξεταστικά κέντρα στις περιόδους Ιουνίου και Σεπτεμβρίου.
 • Ο συνολικός χρόνος που περνούν οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο στην Ελλάδα είναι σημαντικά μεγαλύτερος του διεθνούς μέσου όρου (1.170 ώρες έναντι 1.030).
 • Οι εκπαιδευτικοί μετά την αποχώρησή τους από το σχολείο έχουν ένα μεγαλύτερο φόρτο εργασίας με προετοιμασία, διόρθωση γραπτών και εργασιών κ.ά.,
 • Η μισθολογική απαξίωση συνεχίζεται, όποιον μισθολογικό δείκτη και αν επιλέξει κανείς, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί βρίσκονται στους χειρότερα αμειβόμενους στην Ευρώπη.

Τι είναι αναγκαίο να κάνουμε:

Είναι αναγκαίο να αφυπνιστούμε και να υπερασπιστούμε έμπρακτα την αξιοπρέπειά μας και την αξιοπρέπεια του κλάδου, καθώς και τα εργασιακά μας δικαιώματα.  Διακηρύσσουμε  ότι δεν θα ανεχθούμε ούτε αύξηση εργασιακού ή διδακτικού ωραρίου, ούτε θα ανεχθούμε συνάδελφοι αναπληρωτές να πεταχτούν στο δρόμο.

 • Υλοποιούμε την απόφαση της Γ.Σ. των προέδρων των ΕΛΜΕ (20/1) και της Γ.Σ. της Ε΄ ΕΛΜΕ(11/1) για καμία αύξηση στο ωράριο εργασίας και διδασκαλίας. Επαναφορά του ωραρίου στα προ του 13 επίπεδα. Με συλλογικές αποφάσεις συλλόγων και συνδικαλιστική κάλυψη από ΟΛΜΕ και ΕΛΜΕ δεν εφαρμόζουμε, δεν υλοποιούμε την τιμωρητική 30ωρη παραμονή στο σχολείο και την ακυρώνουμε στην πράξη. . Συνεχίζουμε και θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις και τον αγώνα διαρκείας για την ανατροπή της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής.
 • Αποφασίζουμε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Συμμετέχουμε στην πανεκπαιδευτική συγκέντρωση των εκπαιδευτικών σωματείων στις αρχές Φεβρουαρίου.
 • Με συντονισμό των ΕΛΜΕ και των Γ. Σ. και με καλύψει των συναδέλφων και των Συλλόγων Διδασκόντων θα διαφυλάξουμε με συλλογικό τρόπο τα εργασιακά μας δικαιώματα στην παραπάνω κατεύθυνση.

Για το Δ.Σ.

Η πρόεδρος                                                  Η Γραμματέας

Σαραϊδάρη Πόπη                                             Χατζηβαρίτη Φρίντα

Categories: Κινητοποιήσεις | Ετικέτες: | 2 Σχόλια

Πλοήγηση άρθρων

2 thoughts on “Το 30ωρο, νέο πλήγμα στις εργασιακές μας σχέσεις, δεν θα περάσει!

 1. Παράθεμα: Αποφάσεις της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε΄ ΕΛΜΕ 23/1/2018 |

 2. Παράθεμα: Ενημέρωση από τη συνάντηση με τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσ/νίκης |

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: