Αγων. Παρεμβάσεις Δυτ. Θεσ/νίκης:  Ενημερωτικό συνεδριάσεων του ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης (30/9, 1-3-4/10) για τοποθετήσεις εκπ/κών σε διάθεση και αποσπασμένων

Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Δυτικής Θεσσαλονίκης

 Ενημερωτικό συνεδριάσεων του ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης 30/9, 1/10, 3/10 & 4/10

 για τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε διάθεση και αποσπασμένων

Επιμένουμε παντού κριτήρια αντικειμενικότητας, όλα δημόσια και αιτιολογημένα

Ενημερώνουμε σχετικά με τις διαδικασίες των τοποθετήσεων συναδέλφων που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ (χωρίς οργανική), ζητούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ, είναι με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΔΕ (συνεξετάζονται), των αναπληρωτών της β΄ φάσης γενικής παιδείας (προσωρινές τοποθετήσεις), ειδικής αγωγής (Τ. Ε.– ειδικά σχολεία – παράλληλης που έγιναν πλήρους) και για τη στάση του ΠΥΣΔΕ και των μελών του. Ακόμη ενημερώνουμε για ορισμένες αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ σχετικά με τους ΠΕ04.

Σχετικά με τις διαδικασίες τοποθετήσεων εκπαιδευτικών που είναι στη

διάθεση του ΠΥΣΔΕ (χωρίς οργανική) και για τα κενά κάτω από 12 ώρες

Τοποθετήθηκαν συνολικά 43 εκπαιδευτικοί που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ (3 ΠΕ01, 1 ΠΕ04.01, 5 ΠΕ05, 5 ΠΕ06, 2 ΠΕ07, 2 ΠΕ08, 5 ΠΕ011, 1 ΠΕ79.01, 1 ΤΕ16 και 18 ΠΕ086).  Το ΠΥΣΔΕ δεν προχώρησε στις τοποθετήσεις των συναδέλφων τεχνικών ειδικοτήτων που είναι σε διάθεση γιατί, λόγω εγγραφών και μετεγγραφών ,υπάρχουν αλλαγές στα κενά. Επισημαίνουμε ότι τα κενά πρέπει να προσδιοριστούν ξανά και αφού κοινοποιηθούν να γίνουν νέες αιτήσεις των συναδέλφων. Στις ειδικότητες ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ011 και ΠΕ08 δόθηκαν και κενά κάτω από12 για αρχική τοποθέτηση, γιατί μπορεί λόγω του αντιεκπαιδευτικού νόμου της Διαμαντοπούλου να υποχρεωθούν συνάδελφοι να μετακινηθούν ανά την Ελλάδα. Δε συμφωνήσαμε στον συμψηφισμό ωρών σε κενά πάνω από δύο σχολεία (ακολουθώντας απόφαση ΟΛΜΕ). Αυτό έγινε στις ειδικότητες ΠΕ01 και ιδιαίτερα στην ΠΕ07 όπου αυθαίρετα το ΠΥΣΔΕ πρόσθεσε ώρες στα κενά που ήταν ήδη πάνω από 12 ώρες. Καταψηφίσαμε τις τοποθετήσεις στις ειδικότητες ΠΕ01 και ΠΕ07.Τα κενά κάτω των 12 ωρών, ορίστηκαν αριθμητικά να αντιστοιχούν με όσους συναδέλφους είναι σε διάθεση και αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ. Ο προσδιορισμός των κενών γίνεται με αυτόν τον τρόπο για να μην προκύπτουν νέα κενά, στα οποία θα καλούνται για συμπλήρωση ωραρίου ακόμη και οι ίδιοι συνάδελφοι που μετακινήθηκαν.

Σχετικά με τις διαδικασίες τοποθετήσεων εκπαιδευτικών

αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ και όσων ζήτησαν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ

Τοποθετήθηκαν σε σχολεία συνολικά 172 εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ όλων των ειδικοτήτων γενικής παιδείας, εκτός της ειδικότητας ΠΕ011. Από τους 54 εκπαιδευτικούς που ζήτησαν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ τοποθετήθηκαν με βάση την αίτησή τους οι 39, ενώ οι υπόλοιποι 15 παρέμειναν στα σχολεία τους γιατί τα σχολεία των προτιμήσεων τους καλύφθηκαν με βάση τα μόριά τους από άλλους συναδέλφους. Πιο συγκεκριμένα : στην ειδικότητα ΠΕ01 από άλλο ΠΥΣΔΕ τοποθετήθηκαν 19, εντός ΠΥΣΔΕ αποσπάστηκαν 2 και παρέμενε στο σχολείο του 1. ΠΕ02 από άλλο ΠΥΣΔΕ 75, εντός ΠΥΣΔΕ 8 και  παρέμειναν 6.  ΠΕ03 εντός ΠΥΣΔΕ 9. ΠΕ04 από άλλο ΠΥΣΔΕ 31, εντός ΠΥΣΔΕ 12 και παρέμειναν 4. ΠΕ05 από άλλο ΠΥΣΔΕ 4. ΠΕ06 από άλλο ΠΥΣΔΕ 14, εντός ΠΥΣΔΕ 2 και παρέμενε 1. ΠΕ07 από άλλο ΠΥΣΔΕ 2. ΠΕ08 από άλλο ΠΥΣΔΕ 5, εντός ΠΥΣΔΕ 1. ΠΕ87 από άλλο ΠΥΣΔΕ 2, εντός ΠΥΣΔΕ 1 παρέμεινε στο σχολείο του. ΠΕ80 από άλλο ΠΥΣΔΕ 17, εντός ΠΥΣΔΕ 6. Επισημαίνουμε ότι δεν εγκρίναμε τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που ενώ προνομιακά ήρθαν κατά προτεραιότητα από άλλα ΠΥΣΔΕ (ΟΤΑ και σύζυγοι στρατιωτικών), τοποθετήθηκαν κατά προτεραιότητα και όχι συγκρινόμενοι με τα μόρια τους. (πιο αναλυτικά παρακάτω). Δεν εγκρίναμε τις τοποθετήσεις στις ειδικότητες ΠΕ01 και ΠΕ07 λόγω του συμψηφισμού των κενών σε περισσότερα από δύο σχολεία.

Για τις προσλήψεις και τοποθετήσεις των αναπληρωτών της β΄ φάσης

Δεν ζητήθηκαν, ούτε δόθηκαν όλα τα κενά!

Στην προηγούμενη ανακοίνωσή μας επισημάναμε τη θετική διαδικασία που ακολουθήθηκε από το ΠΥΣΔΕ για τους αναπληρωτές της α΄ φάσης (ζητήθηκαν από το υπουργείο όλα τα κενά και κοινοποιήθηκαν όλα τα κενά στις τοποθετήσεις τους). Αυτό δεν εφαρμόστηκε με ευθύνη του Διευθυντή και προέδρου του ΠΥΣΔΕ στην β΄ φάση πρόσληψης των αναπληρωτών. Το ΠΥΣΔΕ δεν καλέστηκε να συνεδριάσει για τον προσδιορισμό των κενών, αλλά καθορίστηκαν από το ΔΔΕ. Ήταν λιγότερα από τις προβλέψεις του ίδιου του ΠΥΣΔΕ, όπως τα καθόρισε για την ά φάση των αναπληρωτών (γενική παιδεία – τεχνικές ειδικότητες ζητήθηκαν να καλυφθούν 60 κενά, ενώ έπρεπε να ζητηθούν 76 και ειδική αγωγή ζητήθηκαν 60, ενώ έπρεπε 92). Στις προσωρινές τοποθετήσεις  των αναπληρωτών γενικής παιδείας δεν δόθηκαν όλα τα κενά, αλλά αντίστοιχα των προσλήψεων κάθε ειδικότητας! Στις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ειδικής αγωγής (Τ.Ε. – Ειδ. Σχολεία) το ΠΥΣΔΕ για πρώτη φορά προχώρησε σε υποχρεωτικές τοποθετήσεις με ιεράρχηση να καλυφθούν πρώτα τα Ειδικά Σχολεία. Διαφωνήσαμε με αυτήν την απόφαση του ΠΥΣΔΕ, γιατί παραβιάζονται εργασιακά δικαιώματα των αναπληρωτών. Σημειώνουμε ότι η παραπάνω ιεράρχηση δεν εφαρμόστηκε στους μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Για τις προσλήψεις των αναπληρωτών ο ΔΔΕ οφείλει να επαναφέρει τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην α΄ φάση των αναπληρωτών και το ΠΥΣΔΕ να συνεδριάσει πριν τη νέα φάση προσλήψεων των αναπληρωτών. Να προσδιορίσει τα κενά στην πραγματική τους διάσταση με όλες τις ώρες που αντιστοιχούν, για όλα τα σχολεία και για όλους τους μαθητές. Απαιτούμε να γίνουν τώρα προσλήψεις αναπληρωτών: 59 μαθημάτων γεν. παιδείας, 26 τεχν. ειδικοτήτων, 46 ειδ. αγωγής (Τ.Ε. Ειδ. Σχολεία), 29 ειδ. αγωγής (παράλληλη), 59 για ενισχυτική διδασκαλία, 24 για τάξεις υποδοχής, 12 για ΔΥΕΠ, 21 ΖΕΠ. Στους αναπληρωτές(παράλληλη) μειωμένου ωραρίου η ΔΔΕ έκανε αποδεκτή την πρόταση των συναδέλφων αναβάθμισή τους σε πλήρους ωραρίου  με τοποθέτησή τους σε σχολεία που συλλογικά οι ίδιοι πρότειναν.

 

Για τις συμπληρώσεις ωραρίου στον κλάδο ΠΕ04

Στους ΠΕ04 αλληλοσυγκρουόμενες αποφάσεις των υπουργείων παιδείας που αλλάζουν τα κριτήρια από φάση σε φάση, δημιουργούν αντιφατικές καταστάσεις. Φέτος με βάση εγκυκλίους του υπουργείου οι οργανικά υπεράριθμοι τοποθετήθηκαν ως κλάδος (ΠΕ04), ενώ στους αμέσως μετά (βελτίωση, μετάθεση, διάθεση) στα κενά που έμειναν τοποθετήθηκαν με βάση την ειδικότητα (ΠΕ04.01, ΠΕ04.02,….)! Έτσι στον προσδιορισμό των κενών δεν υπάρχουν πλέον ενιαία κριτήρια και πολύ περισσότερο στις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά και στις συμπληρώσεις ωραρίου. Κάθε ΠΥΣΔΕ έχει τις δικές του αποφάσεις. Το ΠΥΣΔΕ Δ. Θεσ/νίκης  πήρε απόφαση τις τοποθετήσεις στα λειτουργικά κενά να τις κάνει στον κλάδο. Την απόφαση αυτή υπήρξαν προτάσεις να μην την υλοποιήσει το ΠΥΣΔΕ στα συγκροτήματα σχολείων. Οι συνάδελφοι να μην έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώνουν το ωράριό τους μέσα στο συγκρότημα αν το κενό δεν είναι κάτω από 12 ώρες. Δηλώσαμε ότι συμφωνούμε τα κενά να μην μειώνονται κάτω από 12 ώρες, όταν όμως είναι πολύ περισσότερες, να μπορούν να καλύπτουν το ωράριό τους, αλλιώς το κενό θα δίνεται στην επόμενη φάση των τοποθετήσεων και οι συνάδελφοι θα μετακινούνται από το συγκρότημα που είναι κριτήριο στις τοποθετήσεις. Από τους 17 συναδέλφους που έκαναν αίτηση μόνο σε 11 ικανοποιήθηκε το αίτημά τους. Το ΠΥΣΔΕ ενέκρινε τοποθετήσεις μειώνοντας τις ώρες κενών από 25 σε 15 (ΠΕ011). Η διαδικασία που επιλέχθηκε στους ΠΕ04 δεν ακολουθήθηκε για τους ΠΕ78 και ΠΕ80.

Σχετικά με τις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις ΟΤΑ και συζύγων στρατιωτικών

Είναι μεγάλη η δυσαρέσκεια στους εκπαιδευτικούς για τις αποσπάσεις κατά προτεραιότητα που αντιστοιχούν στους ΟΤΑ, τις συζύγους στρατιωτικών, πανεπιστημιακών και δικαστικών, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη ρύθμιση για συζύγους εκπαιδευτικών. Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος όμως ενός ΠΥΣΔΕ που οφείλει να ανταποκριθεί στις διαθέσεις των εκπαιδευτικών, τους οποίους άλλωστε τυπικά και ουσιαστικά οφείλει να υπηρετεί; Να εφαρμόζει απαράδεκτες ρυθμίσεις και να τοποθετούνται και στα σχολεία κατά προτεραιότητα όσοι από τις παραπάνω κατηγορίες αποσπάστηκαν κατά προτεραιότητα, ή να τους τοποθετεί συγκρινόμενους με τα μόριά τους με όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους; Δηλώνουμε καθαρά ότι το ΠΥΣΔΕ πρέπει να τους τοποθετήσει συγκρινόμενους με όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους. Κάθε άλλη διαδικασία επιτείνει την ανισότητα και την αδικία για το σύνολο των συναδέλφων. Υπάρχουν συνάδελφοι από αυτές τις κατηγορίες που τοποθετήθηκαν με βάση την αίτηση που κατέθεσαν συγκρινόμενοι με όλους τους άλλους (1 ΠΕ011 – Γ/Σ Σοχού, 1 ΠΕ01 – 1ο Γ/Σ Χαλκηδόνας). Υπάρχουν όμως και εκπαιδευτικοί που στις αιτήσεις τους επέλεξαν σχολεία που δεν υπήρχε κενό ή που καλύφθηκαν. Ζητήσαμε να ισχύσει και για αυτούς ό,τι κάναμε σε όλους τους συναδέλφους που δεν πήγαν στις προτιμήσεις τους. Το ΠΥΣΔΕ σε όσους δεν πήγαν στις προτιμήσεις τους, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους, ζήτησε να επιλέξουν κενό που δεν είχε καλυφθεί. Το ΠΥΣΔΕ με 4-1(μειοψήφησε ο αιρετός της ΔΑΚΕ) δέχθηκε να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία και για αποσπασμένους ΟΤΑ. Η συνεδρίαση διακόπηκε, παρά την αντίθεσή μας, όταν ο αιρετός της ΔΑΚΕ ζήτησε σύζυγος στρατιωτικού να τοποθετηθεί σε σχολείο κοντινό (20 χιλιομέτρων) από το μέρος όπου υπηρετεί ο σύζυγός της. Η διακοπή ζητήθηκε από το ΔΔΕ.

Απαιτούμε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα στις τοποθετήσεις για συμπλήρωση ωραρίου όπως ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ (20-9). Με παρόμοιο τρόπο (δημοσιοποίηση κενών – αιτήσεις – τοποθέτηση με τήρηση κριτηρίων, όπως περιγράφηκαν από το ΠΥΣΔΕ (20-9), με βάση την αρχαιότητα σε συγκρότημα – διαμέρισμα – Καλλικρατικό Δήμο)  να συνεχιστούν και για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που δε συμπληρώνουν το ωράριό τους. Με τη διαδικασία αυτή τηρούνται κριτήρια διαφάνειας και αντικειμενικότητας!

Categories: Ανακοινώσεις, Ενημερωτικό ΠΥΣΔΕ | Ετικέτες: ,,,,,,,, | Σχολιάστε

Πλοήγηση άρθρων

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: