Ενημέρωση ΠΥΣΔΕ

Αγωνιστικές Παρεμβάσεις – Συνεργαζόμενοι: Ενημερωτικό συνεδρίασης ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης (30/1//2019)

Αγωνιστικές Παρεμβάσεις – Συνεργαζόμενοι

Ενημερωτικό συνεδρίασης ΠΥΣΔΕ

 Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης (30/1//2019)

Στις 30-1-2019, ημέρα Πέμπτη, συμμετείχαμε σε συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ. Η συνεδρίαση μας κοινοποιήθηκε δύο μέρες πριν, την Τρίτη 28/1 και για μια ακόμη φορά δε μας δόθηκαν όλα τα παραστατικά στοιχεία, Απευθυνθήκαμε στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ και ζητήσαμε τα στοιχεία για όλα τα θέματα, ιδιαίτερα όσα αφορούν τις τοποθετήσεις των συναδέλφων. Δηλώσαμε στη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ ότι θέλουμε να έχουμε ενημέρωση με όλα τα στοιχεία  και για όλα τα θέματα μαζί με την  κοινοποίηση της Ημερήσιας Διάταξης των συνεδριάσεων. Καταθέσαμε τη διαφωνία μας για τη μη ενημέρωσή μας για τα κενά που δόθηκαν από τη Διεύθυνση στην τελευταία τοποθέτηση πέντε αναπληρωτών.

Θέματα ημερήσιας διάταξης και αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ

Θέμα :  Τοποθέτηση Υποδιευθυντών σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Δ.Ε. Δυτικής    Θεσσαλονίκης: Εγκρίθηκε η τοποθέτηση σε δύο σχολικές μονάδες (3ο Γ/Σ Λαγκαδά, 3ο Γ/Σ Ωραιοκάστρου) Υποδιευθυντών μετά από παραίτηση συναδέλφων που είχαν τοποθετηθεί από το προηγούμενο ΠΥΣΔΕ.  Η ψήφος μας ήταν θετική γιατί ήταν αποφάσεις των Συλλόγων του σχολείου τους που αποτελεί και θέση των ΕΛΜΕ. (ομόφωνα η απόφαση)

Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή : Εγκρίθηκε  για έξι συναδέλφους η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου. (ομόφωνα η απόφαση).

Θέμα 2ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών: Εγκρίθηκε  για τέσσερις συναδέλφους, με βάση τα στοιχεία που προσκόμισαν, η συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων (ομόφωνα η απόφαση).

Θέμα 3o:  Αναγνώριση προϋπηρεσίας για βαθμολογική εξέλιξη εκπαιδευτικών : Εγκρίθηκε για 15 συναδέλφους η προϋπηρεσία τους. (ομόφωνα η απόφαση)

Θέμα 4ο:   Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη αναπληρωτή εκπαιδευτικού :   Εγκρίθηκε η προϋπηρεσία αναπληρωτή συναδέλφου. (ομόφωνα η απόφαση)

Θέμα 5ο:  Τοποθέτηση εκπαιδευτικού κατόπιν άρσης απόσπασης : Το ΠΥΣΔΕ ενέκρινε την τοποθέτηση συναδέλφου ειδικότητας ΠΕ86 στην οργανική του θέση, στο ΕΠΑΛ Κουφαλίων, μετά από ανάκληση της απόσπασής του από τα γραφεία κόμματος της Νέας Δημοκρατίας (απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης/12-12-2016). Δηλώσαμε ότι απέχουμε από τη διαδικασία γιατί δεν συμφωνούμε με αποσπάσεις στα γραφεία των κομμάτων.

Θέμα 6ο: Έγκριση ωρών δεύτερης ανάθεσης (β΄) : Εγκρίθηκε η διδασκαλία μαθήματος Γεωγραφίας σε συνάδελφο και περισσότερες από τις 11 ώρες σύμφωνα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου της (22/1/2019). (ομόφωνα η απόφαση)

Θέμα 7ο: Συμπληρωματικές διαθέσεις και τροποποιήσεις σε Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) : Εγκρίθηκε μερική διάθεση συναδέλφων στα αντίστοιχα Ε.Κ. σύμφωνα με αποφάσεις των συλλόγων τους : για έναν η διάθεσή του από το 1ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, για δύο από το 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης,  για τρεις από το ΕΠΑΛ Κουφαλίων, για τρεις από το ΕΠΑΛ Χαλάστρας, για δύο από το ΕΠΑΛ Σίνδου (ομόφωνα η απόφαση). Εγκρίθηκε η τροποποίηση διάθεσης συναδέλφων στα αντίστοιχα Ε.Κ. : για έναν συνάδελφο από μερική σε ολική διάθεση από το 1ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης και για άλλον συνάδελφο από ολική σε μερική από το 1ο ΕΠΑΛ Ευόσμου (ομόφωνα η απόφαση). Εγκρίθηκε η ανάκληση μερικής διάθεσης συναδέλφου από  το Ε.Κ.  Ευόσμου στο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου. (ομόφωνα η απόφαση)

Θέμα 8ο: Εξέταση αιτήσεων – ενστάσεων εκπαιδευτικών :          

                   Ÿ Αίτηση συναδέλφου ΠΕ02 που μετακινήθηκε από το ΠΥΣΔΕ (πράξη 2η/18/1/2019) γιατί κάλυπτε κενό συναδέλφου που επέστρεψε από άδεια, να μην έχει άλλη μετακίνηση γιατί πάλι αναπληρώνει συνάδελφο με άδεια. Το ΠΥΣΔΕ αποφάσισε η αίτηση της συναδέλφου να συζητηθεί όταν προκύψει το συγκεκριμένο ζήτημα που θέτει η συνάδελφος. (ομόφωνα η απόφαση)

                   Επισημάναμε την ανάγκη όπως θέτουμε σε όλα τα ΠΥΣΔΕ, να έχουμε έγκαιρα (τουλάχιστον δύο μέρες πριν) όλα τα στοιχεία  για να διαμορφώνουν όλα τα μέλη του ΠΥΣΔΕ καλύτερη εικόνα για τις μετακινήσεις που πρέπει να γίνουν.

                    Ÿ Ένσταση συναδέλφου ΠΕ11 για να μη διατεθεί για συμπλήρωση ωραρίου για λόγους υγείας. Έγινε αποδεκτή. (απόφαση κατά πλειοψηφία 3-2).  Κατά της απόφασης ψήφισαν ο αιρετός της ΔΑΚΕ και το ένα διοικητικό μέλος του ΠΥΣΔΕ.

                   Επισημαίνουμε ότι από την προηγούμενη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ (23/1/2019), το οποίο έκανε τη συγκεκριμένη διάθεση, δεν την εγκρίναμε. Ο συνάδελφος στάλθηκε να συμπληρώσει το ωράριο του σε κενό που έσπασε το ΠΥΣΔΕ, διαδικασία με την οποία δε συμφωνούμε και προτείναμε την κάλυψή του με αναπληρωτή.

                    Ÿ Ένσταση συναδέλφου ΠΕ78 να μην διατεθεί για συμπλήρωση ωραρίου για λόγους υγείας. Έγινε αποδεκτή. (ομόφωνα η απόφαση)   

                   Επισημάναμε ότι και για αυτή τη συνάδελφο, από το προηγούμενο ΠΥΣΔΕ, διαφωνήσαμε με τη διάθεσή της, γιατί ήταν ήδη σε τρία σχολειά

                   Τονίσαμε ότι το ΠΥΣΔΕ πρέπει να τηρεί ενιαία κριτήρια για όλους τους συναδέλφους με βάση τα παραστατικά τους για λόγους υγείας, καθώς και ότι ο κλάδος διεκδικεί την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου με την προσθήκη και άλλων παθήσεων για τη μείωση των ωρών διδασκαλίας για λόγους υγείας

                   Ÿ Αίτηση συναδέλφου αναπληρωτή ΠΕ82 για βελτίωση της τοποθέτησής του. Η αίτησή του δεν έγινε αποδεκτή γιατί δεν υπάρχουν κενά. (ομόφωνα η απόφαση)  Επισημάναμε ότι οι τοποθετήσεις σε νέα κενά που προκύπτουν δεν μπορεί να καλύπτονται από συναδέλφους που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε σχολεία από προηγούμενες διαδικασίες, γιατί αυτό λειτουργεί σε βάρος των σχολείων. Ακόμη και αν κοινοποιηθεί το κενό και διεκδικηθεί με αίτηση όλων των συναδέλφων, στη βάση των ισότιμων κριτηρίων για όλους, θα προκύψουν χρονοβόρες διαδικασίες που θα δημιουργήσουν και νέα προβλήματα.

Θέμα 9ο: Διαθέσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου: Η Διεύθυνση κατέθεσε πρόταση συνολικά για εννέα διαθέσεις και τροποποιήσεις διάθεσης εκπαιδευτικών. Από αυτές οι πέντε μας ήταν γνωστές, γιατί από την προηγούμενη ημέρα πήραμε τα στοιχεία, ενώ για τις άλλες τέσσερις ενημερωθήκαμε στη διάρκεια της συνεδρίασης του ΠΥΣΔΕ.

                   Καταγράψαμε την αντίθεση μας στη συνέχιση αυτής της πρακτική της Διεύθυνσης. Δώσαμε έγκριση για πέντε διαθέσεις και τροποποιήσεις, ενώ για άλλες τέσσερις δε συμφωνήσαμε. Τα άλλα μέλη του ΠΥΣΔΕ εγκρίνανε όλες τις διαθέσεις και τροποποιήσεις.

                   Ÿ Δε συμφωνήσαμε στη διάθεση δύο συναδέλφων της ειδικότητας ΠΕ86 σε κενά των 2 ωρών στα ΕΠΑΛ Σίνδου και Χαλάστρας γιατί διαφωνούμε στις μετακινήσεις συναδέλφων για δύο ώρες των συναδέλφων.

                   Επισημάναμε ότι αποτελεί κακή διαχείριση του προηγούμενου ΠΥΣΔΕ που άφησε κενό στο ΕΠΑΛ Χαλάστρας από την αρχή της χρονιάς σε μια ειδικότητα που έγιναν μετακινήσεις συναδέλφων στην Α/θμια Εκπ/ση.

                   Ÿ Δε συμφωνήσαμε στη διάθεση συναδέλφου της ειδικότητας ΠΕ78 σε κενό 2 ωρών στο 4ο Γ/Σ Εχεδώρου.

                   Ÿ Δε συμφωνήσαμε με τις συνεχείς τροποποιήσεις του προγράμματος συναδέλφου ΠΕ78 και στις μετακινήσεις αρκετές φορές από το προηγούμενο ΠΥΣΔΕ. Ήταν ήδη σε τέσσερα σχολεία και την προορίζονταν και για πέμπτο, στοιχεία τα οποία και επισημάναμε.

Έκτακτα θέματα που ομόφωνα έγιναν αποδεκτά να συζητηθούν

Θέμα 10ο: Διάθεση συναδέλφων για συμπλήρωση ωραρίου στην Α/θμια  Εκπ/ση της ειδικότητας ΠΕ05:  Ζητήσαμε  και έγινε αποδεκτή η πρόταση  που καταθέσαμε να  κοινοποιηθούν τα κενά στα σχολεία και συνάδελφοι  που δε  συμπληρώνουν το  ωράριο διδασκαλίας,  μετά  από  αίτησή  τους  να  διατεθούν   για   συμπλήρωση  ωραρίου  στα συγκεκριμένα κενά.

Categories: Ενημέρωση ΠΥΣΔΕ | Ετικέτες: ,,,,, | Σχολιάστε

Blog στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: