Monthly Archives: Μαρτίου 2023

Αγων. Παρέμβαση-Συνεργαζόμενοι Α’ ΕΛΜΕ Θεσ.: Καταργούν οργανι κές θέσεις στα διαπολιτισμικά σχολεία! Να ανακληθεί άμεσα η σχετι κή απόφαση του ΚΥΣΔΕ!

Αγωνιστική Παρέμβαση

Συνεργαζόμενοι Α’ ΕΛΜΕ Θεσ/νίκης

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!

Να ανακληθεί άμεσα η σχετική απόφαση του ΚΥΣΔΕ!

Να μπει ένα τέρμα στην υποβάθμιση και υπονόμευση των διαπολιτισμικών σχολείων

Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο σχολείο και τον εκπαιδευτικό!

Το ΚΥΣΔΕ προχώρησε στην κατάργηση επτά οργανικών θέσεων στα Διαπολιτισμικά σχολεία της Θεσσαλονίκης, τέσσερις στο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου, μία στο Διαπολιτισμικό Λύκειο Ευόσμου και δύο στο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Την απόφασή του αυτή την κοινοποίησε στους συναδέλφους στις 10/2/2023.

Πρόκειται για άλλη μια εκδήλωση της αυταρχικής πολιτικής που εκπροσωπεί η Κεραμέως και η κυβέρνηση, η οποία βάζει στο στόχαστρο τη δημόσια εκπαίδευση και τη λειτουργία των σχολείων. Χτυπιέται ειδικότερα η διαπολιτισμική εκπαίδευση, προφανώς σε συντονισμό με την απροσφυγική-αντιμεταναστευτική πολιτική της ΝΔ. Έτσι και αλλιώς τα διαπολιτισμικά σχολεία σταθερά δεν στηρίζονται από τις κυβερνήσεις για να εκπληρώσουν την αποστολή τους, ενώ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα και σε ό,τι αφορά την στοιχειώδη λειτουργία τους. Μπαίνουν υπό αίρεση ακόμα τα στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών που αντιμετωπίζουν μια απαράδεκτη μεταχείριση με σοβαρές συνέπειες.

Η στάση αυτή του ΚΥΣΔΕ έρχεται σε αντίθεση με τις μέχρι τώρα αποφάσεις του σχετικά με τις υπεραριθμίες στα Διαπολιτισμικά σχολεία: κάθε χρόνο μέχρι πέρυσι δεν προχωρούσε στον αποχαρακτηρισμό ως υπεράριθμων των δυνητικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών. Αυτό επιβεβαιώνουν οι αντίστοιχες πράξεις του ΚΥΣΔΕ (υπ. αρ. 23/2020 και 21/2021), οι οποίες συγκεκριμένα αναφέρουν:

«ότι δεν πρόκειται για ουσιαστικές υπεραριθμίες, καθώς οι εν λόγω εκπαιδευτικοί καλύπτουν πάγιες ανάγκες των σχολείων τους και ενδεχόμενη κρίση υπεραριθμίας την επόμενη χρονιά θα δημιουργούσε νέα κενά στις σχολικές μονάδες της οργανικής τους θέσεις. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί αυτοί, είναι εκπαιδευτικοί αυξημένων προσόντων, οι οποίοι απέκτησαν οργανική θέση στα εν λόγω σχολεία κατόπιν ειδικής διαδικασίας κρίσης….».

Όπως είναι γνωστό, την ίδρυση και λειτουργία των σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθορίζει η νομοθεσία (ν. 2413/96 – ΦΕΚ 124/1996) «…για την παροχή εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες». Η πρόβλεψη αυτή σημαίνει μέτρα για την ουσιαστική φοίτηση των αλλοδαπών μαθητών, αλλά και τη σαφή προτεραιότητα, που αναγνωρίζει στη διαδικασία της ενσωμάτωσής τους. Για αυτό και υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα σχολεία αυτά. Τα Διαπολιτισμικά Σχολεία, για την επίτευξη των ειδικών στόχων τους στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων, οι οποίοι μετατίθενται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που τα καθορίζει. Στη βάση αυτής της εκπαιδευτικής νομοθεσίας όλοι οι συνάδελφοι που έχουν οργανικές θέσεις στα Διαπολιτισμικά σχολεία καλύπτουν τις ανάγκες των σχολείων τους, ενώ όσοι δεν συμπληρώνουν το ωράριό τους διατίθενται σε σχολεία που ανήκουν στη δύναμη του αντίστοιχου ΠΥΣΔΕ.

Στις 27/10/2022, πέντε εκπαιδευτικοί, τέσσερις με οργανική στο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου και μία με οργανική στο Διαπολιτισμικό Λύκειο Ευόσμου, ενημερώθηκαν με το υπ. αριθ. 131939/Ε2/26-10-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ πως κρίθηκαν οργανικά υπεράριθμοι από το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) με την υπ. αριθ. 22/2022 Πράξη του, χωρίς να αναφέρεται καμία αιτιολόγηση στο σχετικό έγγραφο. Αντίθετα, στις προαναφερθείσες αποφάσεις του ΚΥΣΔΕ του 2020 και του 2021, υπάρχει επαρκής, νομικά και ουσιαστικά, τεκμηρίωση γιατί οι συνάδελφοι δεν χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι.

Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί άσκησαν εμπρόθεσμα αίτηση θεραπείας στο ΚΥΣΔΕ, με την στήριξη των Συλλόγων Διδασκόντων των σχολείων τους, καθώς πρόκειται για μια αρνητική εξέλιξη για τα ίδια τα Διαπολιτισμικά σχολεία. Ωστόσο, πριν κοινοποιηθεί η απάντηση του ΚΥΣΔΕ αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 10/2/2023 η απόφαση μετάθεσης αυτών, καθώς και δύο ακόμη εκπαιδευτικών από το Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ανατολικής Θεσσαλονίκης στη διάθεση των αντίστοιχων ΠΥΣΔΕ!

Η εσπευσμένη απόφαση του ΚΥΣΔΕ για κατάργηση οργανικών θέσεων, η απόρριψη της αίτησης θεραπείας των συναδέλφων, η πρωτοφανής απώλεια οργανικών, βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με την επιχειρηματολογία των αποφάσεών του των προηγούμενων ετών, προσκρούουν στην ειδική αποστολή των Διαπολιτισμικών Σχολείων και παραβλέπουν την ειδική διαδικασία με την οποία απέκτησαν οι εκπαιδευτικοί την οργανική τους θέση στα εν λόγω σχολεία. Η εξέλιξη αυτή είναι ενδεικτική του τρόπου που αντιμετωπίζεται η διαπολιτισμική εκπαίδευση, αλλά και γενικότερα η εκπαίδευση των προσφύγων και μεταναστών από την κυβέρνηση.

Οι εκπαιδευτικοί τους οποίους αφορά η εξέλιξη αυτή, χάνουν τις οργανικές τους θέσεις και τίθενται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, μπαίνουν σε μια κατάσταση εργασιακής περιπλάνησης και μάλιστα χωρίς δική τους υπαιτιότητα, περιέρχονται σε χειρότερη εργασιακή κατάσταση από εκείνη που είχαν πριν την εν λόγω πράξη, ενώ η απουσία τους θα αφήσει ακάλυπτες πάγιες ανάγκες των σχολείων τους. Συνολικά η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την οργανική υποβάθμιση των Διαπολιτισμικών σχολείων και είναι σε βάρος των σύνθετων εκπαιδευτικών αναγκών των διαπολιτισμικών, καθώς και των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών αυτών των σχολείων.

Ζητάμε την άμεση ανάκληση της απόφασης του ΚΥΣΔΕ για κατάργηση των συγκεκριμένων οργανικών θέσεων των συναδέλφων.

Απαιτείται η άμεση παρέμβαση της Α’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, ώστε σε συντονισμό με την Ε’ ΕΛΜΕ όπου ανήκαν τα διαπολιτισμικά σχολεία του Ευόσμου, να υπερασπιστούμε τα ίδια τα σχολεία, τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Καλούμε την ΟΛΜΕ να πάρει άμεσα θέση και να κάνει τις αναγκαίες παρεμβάσεις προς το ΥΠΑΙΘ και το ΚΥΣΔΕ για να μην εφαρμοστεί η αρνητική αυτή απόφαση του ΚΥΣΔΕ για τις οργανικές θέσεις στα Διαπολιτισμικά. Να μπει ένα τέρμα στην υποβάθμιση και υπονόμευση των διαπολιτισμικών σχολείων που πρέπει να στηριχτούν πολύπλευρα για να πετύχουν τον τόσο σημαντικό σκοπό τους.

Categories: δίχως κατηγορία | Σχολιάστε

Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσ/νίκης: Ο πρώτος γύρος προώθησης της αξιολόγησης τ ων νεοδιόριστων δεν προχώρησε! Τα χρονιδιαγράμματα στη δυτ. Θεσ/ν ίκη δεν υλοποιήθηκαν!

Ε΄ ΕΛΜΕ ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκη, 19/3/2023

Προξένου Κορομηλά 51

e.elme.thess

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΓΥΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ

ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΑΜΕ ΝΑ ΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ! ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΧΗ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ!

ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ο πρώτος γύρος όπως καθορίστηκε από το ΥΠΑΙΘ, δια υπογραφήςΚόπτση,ότι μέχρι 20/3 στην Θεσσαλονίκη και στην Κ. Μακεδονία θα είχαν ολοκληρώσει την αξιολόγηση των νεοδιόριστων, μπαίνοντας στις τάξεις, έληξε άδοξα για τους εμπνευστές του. Η ΕΛΜΕ με βάση τις αποφάσεις του κλάδου σταμάτησε το αυστηρό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της ατομικής αξιολόγησης. Η αγωνιστική στάση του κλάδου στέλνει ισχυρά μηνύματα στην κυβέρνηση, το ΥΠΑΙΘ, τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τους αξιολογητές, ότι η κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικών και σχολείων δεν θα περάσει!

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ από κοινού με νεοδιόριστους και συναδέλφους από τα σχολεία, απέτρεψαν όλες τις προσπάθειες να προωθήσουν τις διαδικασίες της αξιολόγησης νεοδιόριστων. Σταμάτησαν τις διαδικασίες προσυνεννόησης, όπως προβλέπονται από τη σχετική εγκύκλιο του Κόπτση και την αντιεκπαιδευτική νομοθεσία σε όλα τα σχολεία που προσπάθησαν αξιολογητές να τις προχωρήσουν: του Κορδελιού στις ειδικότητες ΠΕ08 και ΠΕ11, του Π. Μελά στις ειδικότητες ΠΕ02, Π08 και ΠΕ11, του Ευόσμου στις ειδικότητες ΠΕ03 και ΠΕ87.04, της Σταυρούπολης στις ειδικότητες ΠΕ02 και ΠΕ87.04, του Λαγκαδά στις ειδικότητες ΠΕ82 και ΠΕ04.04.

Συνεχίζουμε το μεγάλο αγώνα του κλάδου με ισχυρές παρακαταθήκες από τον πρώτο γύρο για την εφαρμογή της ατομικής αξιολόγησης. Το κεφάλαιο της αγωνιστικής ενότητας με τις ομόφωνες αποφάσεις του κλάδου (Γ.Σ. προέδρων ΕΛΜΕ στις 11/2/2023), τη μαζική συμμετοχή στην απεργία αποχή (πάνω από 60% και περισσότερα από 23 σχολεία με την πλειοψηφία του συλλόγου) και τη μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις τρεις 24ωρες απεργίες (15/2, 8/3, 16/3) και τα μεγαλειώδη μπλοκ, με συντεταγμένο τρόπο των εκπαιδευτικών σωματείων, ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ, στις διαδηλώσεις είναι να ισχυρά μας όπλα στα πλαίσια του πολύμορφου αγώνα που βαδίζουμε για να τους σταματήσουμε. Για να μην προχωρήσει η απαξιωτική διαδικασία να καθίσουν στο σκαμνί τους νεοδιόριστους, να τους βαθμολογήσουν για να τους υποτάξουν. Για να πετύχουμε τώρα τη μονιμοποίηση των νεοδιόριστων. Για να ανατρέψουμε τα αντιεκπαιδευτικά τους μέτρα σε βάρος του δημόσιου σχολείου, της εργασίας μας και των μορφωτικών αναγκών των μαθητών.

Αγώνας για να ανατρέψουμε τώρα την εγκληματική, αντιλαϊκή και αντιεκπαιδευτική τους πολιτική που μας εξοργίζει. Η κ. Κεραμέως συνεχίζει να προκαλεί τον εκπαιδευτικό κόσμο, αφού έφτασε στο σημείο για να προπαγανδίσει τις πολιτικές της επιλογές και να συγκαλύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης για το έγκλημα στα Τέμπη, να δηλώνει ότι «ένα από τα μηνύματα που βγήκαν με ηχηρό τρόπο από την τραγωδία των Τεμπών είναι αξιολόγηση παντού» και μάλιστα «δυναμικά να προχωρήσει στους Δημόσιους Υπαλλήλους». Όχι μόνο δεν θα πάρουν μέτρα που θα προστατεύουν τις ζωές μας, αλλά θα μας χρεώσουν και ευθύνες από πάνω γιατί αντιστεκόμαστε και δεν αποδεχόμαστε την αντιδραστική πολιτική τους.

Ο κλάδος δεν έχει να περιμένει τίποτα από συμβούλους που μεταλλάσσονται σε αξιολογητές και εγκαταλείπουν τον επιστημονικό, παιδαγωγικό, καθοδηγητικό ρόλο που δήθεν τους προόριζαν. Αποτελούν τον ιμάντα του ΥΠΑΙΘ για να προωθηθούν τα αντιεκπαιδευτικά τους σχέδια σε βάρος του δημόσιου σχολείου και των μαθητών. Σαν τους κλέφτες εν κρυπτώ προετοιμάζουν συναντήσεις προσυνεννόησης, τηλεφωνούν απογεύματα και Κυριακές, καλούν τάχα για γνωριμία τους συναδέλφους και όχι για αξιολόγησή, λένε ψέματα ότι δεν είναι δύσκολη η αξιολόγηση, αποκρύπτοντας όλα τα στάδια αξιολόγησης, δίνουν ραντεβού έξω από το σχολείο. Καλούν σε ηλεκτρονική έναρξη της αξιολόγησης με τηλεδιάσκεψη, κάτι που δεν προβλέπεται πουθενά. Άλλοι, αναβάλλουν επ’ αόριστον το ξεκίνημα της αξιολόγησης, όταν οι συνάδελφοι δηλώνουν απεργία αποχή. Οι σύμβουλοι βρίσκονται σε εντεταλμένη υπηρεσία, με κάποιες εξαιρέσεις ανάμεσά τους.

Αποκαλυπτική είναι εχθρική στάση από τον Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης προς τον κλάδο. Προωθεί εν κρυπτώ όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης, ορισε και συμβούλους γενικής παιδείας να αξιολογήσουν συναδέλφους ειδικής αγωγής. Στην παράσταση διαμαρτυρίας των ΕΛΜΕ (14/3/2023) αρνήθηκε να δώσει στις ΕΛΜΕ τα λεγόμενα ζευγάρια των αξιολογητών και των συνάδελφων. Αρνήθηκε να συγκαλέσει το ΠΥΣΔΕ που είναι το αρμόδιο όργανο για τη μονιμοποίηση των νεοδιόριστων. Αρνήθηκε να ορίσει συνάντηση των ΕΛΜΕ με τους συμβούλους και να δώσει τα στοιχεία τους για να επικοινωνήσουν οι ΕΛΜΕ μαζί τους.

ΥΠΑΙΘ, Διευθυντές Εκπαίδευσης, Σύμβουλοι – αξιολογητές που δεν κατάφεραν να προωθήσουν τα σχέδιά τους, ετοιμάζονται για το δεύτερο γύρο. Συνεχίζουν να παρουσιάζουν την αξιολόγηση ως ατομική υπόθεση του καθένα και ο νεοδιόριστος να βρεθεί μόνος απέναντι στον αξιολογητή. Παραπλανούν, λένε ψέματα, απειλούν, καθησυχάζουν, εκφοβίζουν

Εξαπατούν τους συναδέλφους ότι θα μονιμοποιηθούν, αν υποταχθούν και ξεκινήσει η αξιολόγηση. Αποκρύπτουν ότι για να γίνει η μονιμοποίηση, με βάση το δικό τους νόμο, πρέπει να ακολουθήσουν και οι επόμενες φάσεις της αξιολόγησης από το σύμβουλο παιδαγωγικής ευθύνης και από τον διευθυντή. Αυτές οι φάσεις δεν προβλέπονται στην εγκύκλιο Κόπτση. Άρα, η διαδικασία δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί! Αντίθετα, αν υποκύψουν και μπουν στην αξιολόγηση, θα υφίστανται το μαρτύριο σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου!

Αποκρύπτουν ότι άλλο είναι η μονιμοποίηση και άλλο η μονιμότητα την οποία κατέχουν από το ΦΕΚ διορισμού έχοντας όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν, ακόμη και το δικαίωμα να γίνουν διευθυντές. Δεν έχουν, λοιπόν, να φοβούνται τίποτε!

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ, μαζί με συναδέλφους, όπως μέχρι τώρα έχουμε αποτρέψει το ξεκίνημα της αξιολόγησης όπου το επιχείρησαν οι αξιολογητές θα τους αποτρέψουμε και στο δεύτερο γύρο που ξεκινούν. Όλοι οι νεοδιόριστοι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι να συνεχίσουμε να ενημερώνουμε την ΕΛΜΕ για τους αξιολογητές που έρχονται στα σχολεία, για να μην προχωρήσει καμία διαδικασία αξιολόγησης, ούτε της προσυνεννόησης, ούτε της δειγματικής διδασκαλίας. Καλούμε και όσους νεοδιόριστους μπήκαν στις πλατφόρμες αξιολόγησης, τώρα να τους γυρίσουν την πλάτη και να δηλώσουν απεργία αποχή και να απέχουν από τη συνέχιση των διαδικασιών αξιολόγησης. Καλούμε τους διευθυντές των σχολείων να μην αποτελέσουν μέρος της άθλιας επιχείρησης παραπλάνησης και εκφοβισμού. Οι ΕΛΜΕ τις επόμενες ημέρες οργανώνουμε νέες παραστάσεις στους συμβούλους – αξιολογητές και στα ΠΥΣΔΕ για να απαιτήσουμε να γίνουν αποδεκτές οι θέσεις του κλάδου. Συνεχίζουμε να υπογράφουμε μαζικά τη δήλωση απεργίας αποχής της ΟΛΜΕ και χρησιμοποιούμε τις στάσεις εργασίας αν επιχειρήσουν να μπουν οι αξιολογητές στις τάξεις.

ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ! ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ!

ΚΑΝΕΝΑΣ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΡΑΜΕΩΣ! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Χρήστος Ζαγανίδης Σοφία Στεφανίδου

Categories: δίχως κατηγορία | Σχολιάστε

ΠΑΝΩ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ενάντια στην ακρίβεια, τις ιδιωτικοποιήσεις, τον αυταρχισμό, Τρίτη 21/3, 6.30μμ, άγαλμα Βενιζέλου

Categories: Κινητοποιήσεις | Ετικέτες: ,,,,,, | Σχολιάστε

Χαιρετισμός του Χρ. Ζαγανίδη (Ε’ ΕΛΜΕ Θεσ/νίκης) στο απεργιακό συλλαλητήριο στις 16/3: Δεν παραπέμπουμε την δικαίωση αυτού του κινήματος στις εκλογές. Να βγουν μπροστά τα αιτήματα που θα μετρήσουν τη δικαίωση του αγώνα

Χαιρετισμό στην μαζική απεργιακή συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης την Πέμπτη 16 Μάρτη απεύθυνε από τα εκπαιδευτικά σωματεία ο Χρήστος Ζαγανίδης, πρόεδρος της Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, όπου τόνισε τα εξής:

Συναγωνιστές και συναγωνίστριες,

Είμαστε πάλι εδώ, μετά από 15 μέρες συνεχών κινητοποιήσεων, τεράστιων κινητοποιήσεων των εργαζομένων, του λαού και της νεολαίας που συσπείρωσαν εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτών σε όλη την Ελλάδα, με δυναμισμό, με πάθος, με συσπείρωση για ανατροπή.

Μεγαλειώδης κινητοποιήσεις παντού γιατί ο λαός δεν αποδέχεται ότι το δυστύχημα – έγκλημα στα Τέμπη ήταν μια «κακιά στιγμή», ένα ανθρώπινο λάθος, αλλά το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που μετατρέπει σε εμπόρευμα τα δημόσια αγαθά, που αδιαφορεί για τις ζωές των ανθρώπων. Είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεωναπό όλες τις κυβερνήσεις. Εγκληματικές είναι οι ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ  που δεν πήρε τα απαραίτητα μέτρα για την προστασίας τη ζωής.

Ο απέραντος πόνος από τον άδικο χαμό δεκάδων, νέων κυρίως, ανθρώπων έγινε οργή. Η οργή βγαίνει στους δρόμους και γίνεται ποτάμι ανατροπής. Τίποτα δεν είναι ίδιο μετά την τραγωδία στα Τέμπη. Οι πολιτικοί ένοχοι πρέπει να πληρώσουν. Η πολιτική που δολοφονεί θα ανατραπεί! Αυτό είναι το μήνυμα από τις  συγκλονιστικές κινητοποιήσεις.

          Αυτή την περίοδο κι οι δικοί μας αγώνες στην εκπαίδευση για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου που συστηματικά απαξιώνεται και μετατρέπεται σε ένα πιο ταξικό σχολείο για όλο και λιγότερους, συμπίπτουν με την οργή της κοινωνίας για την εγκληματική πολιτική που οδήγησε στο δυστύχημα στα Τέμπη. Η αντίδραση της κυβέρνησης είναι ο αυταρχισμός και η καταστολή. Στόχος της είναι να βάλει φραγμό στις αγωνιστικές διαθέσεις των εργαζομένων. Δεν θα της περάσει! Ο λαός βγήκε στο δρόμο και απαιτεί τώρα ανατροπές. Δεν παραπέμπουμε την δικαίωση αυτού του κινήματος στις εκλογές που θά ’ρθουν. Να βγουν μπροστά τα αιτήματα που θα μετρήσουν συγκεκριμένα τη δικαίωση αυτού του αγώνα.

  • Τώρα είναι ώρα να κλιμακώσουμε τους αγώνες! Τώρα είναι ώρα ενός πανεργατικού – παλλαϊκού ξεσηκωμού  διαρκείας για την ανατροπή της κυβέρνησης και της πολιτικής που δολοφονεί μέσα από απεργίες, διαδηλώσεις, συλλαλητήρια!
  • Τώρα είναι η ώρα να μπει τέλος στις ιδιωτικοποιήσεις. Αποκλειστικά δημόσιος σιδηρόδρομος, με εθνικοποίηση χωρίς αποζημίωση.
  • Τώρα είναι η ώρα να μιλήσουμε και να επιβάλουμε να είναι αποκλειστικά δημόσια τα κοινωνικά αγαθά της παιδείας, της υγείας, στις  μεταφορές, στην ενέργεια.
  • Τώρα πρέπει να μπει επιθετικά το αίτημα για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, για γνήσιες συλλογικές συμβάσεις και κατώτατο μισθό στα 1.200€ για να αναπληρώσουμε πολλών χρόνων τη ληστεία στους μισθούς μας.
  • Τώρα πρέπει να απαιτήσουμε μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, για να δοθούν χρήματα για τις κοινωνικές ανάγκες και όχι για την αστυνομία και τους εξοπλισμούς.

          Καλούμε κι απ’ αυτό το βήμα το λαό να πάρει την τύχη αυτού του κινήματος στα χέρια του με συνελεύσεις στους χώρους δουλειάς και επιτροπές αγώνα. Να το απλώσει στις γειτονιές, παντού, διασφαλίζοντας ότι και μετά τη σημερινή απεργία θα υπάρξει κι επόμενη απεργία,  και ότι κάθε Κυριακή θα είμαστε εδώ. Και δεν θα ησυχάσουμε αν δεν νικήσει αυτός ο αγώνας!

 Να είστε καλά.

βίντεο: 902.gr

Categories: πανεργατικός αγώνας, Βίντεο - Ταινίες, ΕΛΜΕ-Θ | Ετικέτες: ,,,,,,,,,,,,, | 1 σχόλιο

Χιλιάδες στην απεργιακή συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης! «Ο λαός βγήκε στο δρόμο και απαιτεί τώρα ανατροπές» (φωτο-βίντεο)

Χιλιάδες στην απεργιακή συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης! "Ο λαός βγήκε στο δρόμο και απαιτεί τώρα ανατροπές" (φωτο-βίντεο)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Μαζική ήταν και στη Θεσσαλονίκη η απεργιακή συγκέντρωση της Πέμπτης 16 Μάρτη με τη συμμετοχή χιλιάδων απεργών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και των συνταξιούχων, των φοιτητικών συλλόγων, πολιτικών και κοινωνικών οργανώσεων. Οι ΕΛΜΕ και οι ΣΕΠΕ της Θεσσαλονίκης, είχαν δυναμική παρουσία με τη μαζική συμμετοχή εκπαιδευτικών στα μπλοκ τους, ενώ συμμετείχε και η Ένωση Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών Θεσσαλονίκης.

Από τα εκπαιδευτικά σωματεία χαιρετισμό απεύθυνε στη συγκέντρωση ο πρόεδρος της Ε΄ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, Χρήστος Ζαγανίδης, όπου τόνισε:

Ο λαός βγήκε στο δρόμο και απαιτεί τώρα ανατροπές. Δεν παραπέμπουμε την δικαίωση αυτού του κινήματος στις εκλογές που θά ’ρθουν. Να βγουν μπροστά τα αιτήματα που θα μετρήσουν συγκεκριμένα τη δικαίωση αυτού του αγώνα.

  • Τώρα είναι ώρα να κλιμακώσουμε τους αγώνες! Τώρα είναι ώρα ενός πανεργατικού – παλλαϊκού ξεσηκωμού  διαρκείας για την ανατροπή της κυβέρνησης και της πολιτικής που δολοφονεί μέσα από απεργίες, διαδηλώσεις, συλλαλητήρια!
  • Τώρα είναι η ώρα να μπει τέλος στις ιδιωτικοποιήσεις. Αποκλειστικά δημόσιος σιδηρόδρομος, με εθνικοποίηση χωρίς αποζημίωση.
  • Τώρα είναι η ώρα να μιλήσουμε και να επιβάλουμε να είναι αποκλειστικά δημόσια τα κοινωνικά αγαθά της παιδείας, της υγείας, στις  μεταφορές, στην ενέργεια.
  • Τώρα πρέπει να μπει επιθετικά το αίτημα για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, για γνήσιες συλλογικές συμβάσεις και κατώτατο μισθό στα 1.200€ για να αναπληρώσουμε πολλών χρόνων τη ληστεία στους μισθούς μας.
  • Τώρα πρέπει να απαιτήσουμε μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, για να δοθούν χρήματα για τις κοινωνικές ανάγκες και όχι για την αστυνομία και τους εξοπλισμούς.

          Καλούμε κι απ’ αυτό το βήμα το λαό να πάρει την τύχη αυτού του κινήματος στα χέρια του με συνελεύσεις στους χώρους δουλειάς και επιτροπές αγώνα. Να το απλώσει στις γειτονιές, παντού, διασφαλίζοντας ότι και μετά τη σημερινή απεργία θα υπάρξει κι επόμενη απεργία,  και ότι κάθε Κυριακή θα είμαστε εδώ. Και δεν θα ησυχάσουμε αν δεν νικήσει αυτός ο αγώνας!

Η πορεία κατευθύνθηκε μέσω Αγ. Σοφίας στην Τσιμισκή και από κει στο Σιδηροδρομικό Σταθμό για να καταλήξει στο Υπ. Μακεδονίας -Θράκης, ενώ εντύπωση προκάλεσε η επιλογή του ΠΑΜΕ να σταματήσει στη μέση της Εγνατίας πριν η πορεία φτάσει το Υπουργείο.

Η ΕΔΟΘ επέλεξε να καλέσει μαζί με το ΕΚΘ στο σταθμό, μακριά από τη μαχητική συγκέντρωση των χιλιάδων εργαζομένων και της νεολαίας, με υποβαθμισμένο το μέτωπο στην κυβέρνηση και την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων.

Φωτογραφίες: Αμαλία Ραπτοπούλου, Γιάννης Λαθήρας – Βίντεο: 902.gr

Categories: φωτογραφίες, Βίντεο - Ταινίες, ΕΛΜΕ, Κινητοποιήσεις, Πρωτοβάθμια Σωματεία | Ετικέτες: ,,,,,,,,,,,, | Σχολιάστε

Γ ΕΛΜΕ-Θ:ΟΛΟΙ -ΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 16/3 ΚΑΙ ΣΤΗ Σ ΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 10.30 π.μ. ΑΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Γ΄ΕΛΜΕ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 13/3/2023

Πρ. Κορομηλά 51 τηλ. 6978300483

e-mail: gelmeth3

http://3elmethess.blogspot.gr/

fb : Γ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης

ΟΛΟΙ -ΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 16/3 ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 10.30 π.μ. ΑΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΟΛΟΙ-ΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ,

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ.

Χιλιάδες απεργοί και διαδηλωτές εδώ και δύο βδομάδες βρίσκονται στο δρόμο καταδικάζοντας το έγκλημα στα Τέμπη με μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Ο κόσμος της εργασίας, η νεολαία, ο λαός διατρανώνουν τη συνολική αντίθεση τους απέναντι στην κυβέρνηση, στις ιδιωτικοποιήσεις, τελικά στην πολιτική που βάζει το κέρδος πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Η οργή γίνεται απαίτηση αγώνα : Οι πολιτικοί ένοχοι πρέπει να πληρώσουν. Η πολιτική που δολοφονεί να ανατραπεί!

Το δυστύχημα – έγκλημα στα Τέμπη ήταν αποτέλεσμα των πολιτικών των κυβερνήσεων της ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης των σιδηροδρόμων που μετέτρεψαν τις μαζικές μεταφορές από κοινωνικό αγαθό σε εμπόρευμα σε βάρος των συμφερόντων και της ζωής των ίδιων των εργαζομένων. Δεν είναι «μεμονωμένο» περιστατικό. Κυβερνήσεις, κράτος και κεφάλαιο, ΕΕ και ΟΟΣΑ άσκησαν πολιτικές όπου τα κοινωνικά αγαθά της παιδείας, της υγείας, του πολιτισμού, της ασφάλισης, των μεταφορών, του νερού, του ρεύματος μετατράπηκαν σε εμπορεύματα, ιδιωτικοποιήθηκαν ή η λειτουργία τους μεταλλάχθηκε, ώστε να φέρνει κέρδος, να λειτουργεί ανταγωνιστικά, προς όφελος της αγοράς και των κριτηρίων του κέρδους ,γι’ αυτό να αξιολογείται και να κατηγοριοποιείται.

Η κυβέρνηση της ΝΔ ,χωρίς αιδώ, επιχειρεί να ρίξει τις εγκληματικές ευθύνες της για το έγκλημα στους σταθμάρχες αρχικά και αργότερα να τις διαχύσει σε όλους μας! ( «όλοι φταίμε» κατά τα «όλοι μαζί τα φάγαμε» ). Στόχος να μην αποδοθούν οι πολιτικές ευθύνες σε αυτούς που με τις αποφάσεις των κυβερνήσεων τους απαξίωσαν, διέλυσαν και πούλησαν τον ΟΣΕ στους ιδιώτες. Επιστρατεύει τα ΜΜΕ αλλά και τον αυταρχισμό και την καταστολή, για να βάλει φραγμό στις αγωνιστικές διαθέσεις των εργαζομένων.

Ο λαός, η εργαζόμενη πλειοψηφία όχι μόνο δεν αποδέχεται αυτή τη λογική, αλλά κατά χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα απεργεί και διαδηλώνει, με στόχο όχι μόνο να μην ξεχαστεί το έγκλημα, αλλά και να ανατραπεί η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας και των δημόσιων αγαθών.

Αυτή την περίοδο οι δικοί μας αγώνες για να μην περάσει η αξιολόγηση, η εμπορευματοποίηση- ιδιωτικοποίηση του δημόσιου σχολείου συμπίπτουν με την οργή της κοινωνίας για την εγκληματική πολιτική που οδήγησε στο δυστύχημα στα Τέμπη και τις μεγάλες κινητοποιήσεις που απαιτούν δικαιοσύνη και την προστασία των δημόσιων αγαθών.

Τώρα είναι ώρα να κλιμακώσουμε τους αγώνες! Τώρα είναι ώρα ενός πανεργατικού – παλλαϊκού ξεσηκωμού διαρκείας για την ανατροπή της κυβέρνησης και της πολιτικής που δολοφονεί, με απεργίες, διαδηλώσεις, συλλαλητήρια!

Η νέα γενική απεργία ,συνέχεια της μεγαλειώδους πανεργατικής – παλλαϊκής κινητοποίησης της 8ης Μάρτη ,να είναι βήμα κλιμάκωσης για τηνανατροπή των αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων, της διάλυσης και επιχειρηματικής λειτουργίας των Δημόσιων Δομών σε Παιδεία – Υγεία – Ασφάλιση – Μεταφορές , για τηνανατροπή της κυβέρνησης, να βάλει αιτήματα- φραγμό σε κάθε επίδοξο διαχειριστή που θα επιχειρήσει να εφαρμόσει ανάλογη πολιτική.

Τώρα διεκδικούμε- απαιτούμε:

· Να μπει τέλος στις ιδιωτικοποιήσεις. Αποκλειστικά δημόσιο σιδηρόδρομο, με εθνικοποίηση χωρίς αποζημίωση.

· Δημόσια και δωρεάν όλα τα κοινωνικά αγαθά, στην παιδεία την υγεία, τον πολιτισμό, τις μεταφορές, την ασφάλιση, το ρεύμα, το νερό, με κοινωνικό και εργατικό έλεγχο που θα καλύπτουν τις κοινωνικές ανάγκες για ασφαλείς και υψηλής ποιότητας παροχές, με μαζικές προσλήψεις αποκλειστικά μόνιμου προσωπικού με σταθερή και αξιοπρεπή εργασία, και με κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας.

· Να ικανοποιηθούν όλα τα βασικά αιτήματα του κινήματος στην παιδεία, την υγεία, τον πολιτισμό.

· Να γίνουν αποδεκτά όλα τα αιτήματα του κλάδου για αυξήσεις στους μισθούς, μαζικούς μόνιμους διορισμούς, Γνήσια Συλλογική Σύμβαση εργασίας εφ’ όλης της ύλης, επαναφορά ωραρίου στα όρια του 2013, αύξηση των δαπανών για παιδεία και υγεία.

· Να σταματήσει τώρα η αξιολόγηση και η απαράδεκτη εισαγωγική επιμόρφωση. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι νεοδιόριστοι.

· Να σταματήσει η εφαρμογή όλων των αντιεκπαιδευτικών μέτρων (τράπεζα θεμάτων, εξετάσεις PISA, ΕΒΕ) και των άλλων αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων.

· Ανατροπή της κυβέρνησης και της πολιτικής που δολοφονεί με απεργίες, διαδηλώσεις, συλλαλητήρια.

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν μαζικά στην πανεργατική 24ωρη απεργία την Πέμπτη 16/3 και στη συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στο Άγαλμα Βενιζέλου. Συνεχίζουμε συσπειρωμένοι στα σωματεία μας σαν μια γροθιά στον αγώνα ενάντια στα σχέδια κατηγοριοποίησης και αποδόμησης του δημόσιου σχολείου και στην πολιτική που δολοφονεί. Η συμμετοχή μας στις μαζικές κινητοποιήσεις των σωματείων μας όλο το επόμενο διάστημα είναι ασπίδα προστασίας για τις λαϊκές ανάγκες, τις λαϊκές ελευθερίες και τα δημοκρατικά μας δικαιώματα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΑΝΝΑ ΛΑΘΗΡΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

Categories: δίχως κατηγορία | Σχολιάστε

ΟΛΜΕ: Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για την απεργία – αποχή

Ο.Λ.Μ.Ε.

Ερμού & Κορνάρου 2

ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255

www.olme.gr

e-mail: olme Αθήνα, 13/03/2023

Α.Π.: 1877

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΧΗ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

όπως γνωρίζετε όλο το προηγούμενο διάστημα το ΔΣ της ΟΛΜΕ πραγματοποιούσε τηλεδιασκέψεις με όλες τις ΕΛΜΕ της χώρας προκειμένου να ενημερώσει για τις διαδικασίες που ακολουθούμε για να μπλοκάρουμε την υλοποίηση της ατομικής αξιολόγησης (ν.4823/21) και να λύσει σχετικές απορίες, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της ΓΣ των Προέδρων (11/2/23). Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στις συζητήσεις αυτές κατεγράφησαν και απαντιούνται περιληπτικά παρακάτω, για την καλύτερη ενημέρωση σας.

Είναι νόμιμη, ως μορφή απεργίας, η απεργία-αποχή;

Η απεργία αποχή προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982 και έχει κριθεί στα δικαστήρια ως απόλυτα νόμιμη και συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή απεργίας. (Δ.Εφ. Πειραιώς 486/1995, Δ.Εφ. Αθηνών 4843/2014, Μ.Π. Αθηνών 2395/2014, Δ. Εφ. Αθηνών 559/2020). Η απεργία – αποχή χρησιμοποιήθηκε από την ΑΔΕΔΥ σε όλο το Δημόσιο με μεγάλη επιτυχία και καθολική συμμετοχή των εργαζομένων, χωρίς να έχουν υπάρξει διώξεις. Η ΟΛΜΕ έχει τηρήσει όλες τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες που εξασφαλίζουν την νομιμότητα της απεργίας αποχής, καταθέτοντας σχετικό εξώδικο, μέσω νομικού, στην Προεδρία της Κυβέρνησης και στα υπουργεία Παιδείας, Εσωτερικών και Οικονομικών.

Μπορούν να επιβληθούν οι ποινές που προβλέπονται στο αρθ. 56 του 4823/21 σε όσους/ες συμμετέχουν στην απεργία αποχή;

Τόσο το σύνταγμα όσο και η υπερνομοθεσία και οι έως τώρα αποφάσεις των δικαστηρίων συνηγορούν στο ότι η απεργία είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα των εργαζομένων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να παρακωλύεται με οποιονδήποτε τρόπο. Άλλωστε το άρθρο 56 του 4823/21 προβλέπει ποινές σε περίπτωση «παράλειψης καθήκοντος». Τα αρμόδια δικαστήρια έχουν ξεκάθαρα και τελεσίδικα αποφανθεί ότι η απεργία δεν συνιστά παράλειψη καθήκοντος. Συγκεκριμένα έχει κριθεί, ότι «η συνδικαλιστική δραστηριότητα δεν μπορεί να αξιολογηθεί καθεαυτή αρνητικά για την εξέλιξη του υπαλλήλου, διότι συνιστά νόμιμη άσκηση του δικαιώματος της συνδικαλιστικής ελευθερίας, κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του Συντάγματος και το άρθρο 30 του ν.1264/1982» (ΣτΕ 444/1996, 1907/2002) και «η άσκηση ενός νομίμου δικαιώματος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως παράλειψη καθήκοντος ή πειθαρχικό παράπτωμα ή να συνδεθεί έμμεσα ή άμεσα με την επιβολή οποιουδήποτε δυσμενούς διοικητικού ή άλλη μορφής μέτρου εις βάρος του υπαλλήλου, καθώς κάτι τέτοιο, θα έπληττε καίρια τον πυρήνα του δικαιώματος της απεργίας, θέτοντας υπέρμετρους περιορισμούς στην άσκησή του, συνιστώντας εκ του αποτελέσματος απαγορευμένη κατά τον ν. 1264/1982 ανταπεργία».

Μπορεί να αξιολογηθεί αρνητικά υπάλληλος που συμμετέχει στην απεργία αποχή;

Όχι αφού σύμφωνα με τις προαναφερθείσες αποφάσεις του ΣτΕ κάτι τέτοιο θα παραβίαζε το συνταγματικό δικαίωμα της απεργίας.

Πως συμμετέχουμε στην απεργία αποχή της ΟΛΜΕ;

Υπογράφουμε τη δήλωση συμμετοχής που έχει στείλει η ΟΛΜΕ και την καταθέτουμε στο πρωτόκολλο του σχολείου. Είναι σημαντικό τη δήλωση να την υπογράψουμε όλα τα μέλη και όχι μόνο οι νεοδιόριστοι/ες. Η αξιολόγηση μας αφορά όλους και όλες.

Από τι μας καλύπτει η συμμετοχή στην απεργία αποχή;

Από όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα που προβλέπονται για την ατομική αξιολόγηση. Δηλαδή από το να μην καταθέσουμε τίποτα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΠ, από το να αρνηθούμε συνάντηση με το σύμβουλο/αξιολογητή κλπ.

Πότε κάνουμε στάση εργασίας;

Ο νόμος λέει ότι πρέπει να υπάρξει προσυνεννόηση με το σύμβουλο στο πότε θα έρθει να παρακολουθήσει το μάθημά μας. Επομένως, αν εμείς αξιοποιώντας την απεργία αποχή δεν δεχτούμε την αρχική συνάντηση-συζήτηση με τον σύμβουλο, δε μπορεί να έρθει στην τάξη μας, αφού δεν θα έχει συμφωνηθεί η μέρα και η ώρα της παρακολούθησης. Αν παρόλα αυτά έρθει, αρχικά δηλώνουμε ότι δε μπορεί βάσει νόμου να παρακολουθήσει το μάθημα μας χωρίς προσυνεννόηση και αν επιμείνει, για εκείνη την ώρα που θέλει να παρακολουθήσει δηλώνουμε στάση εργασίας, η οποία προφανώς είναι και αυτή απόλυτα νόμιμη και σε καμία περίπτωση δεν τίθεται θέμα πειθαρχικού παραπτώματος. Και στην περίπτωση των στάσεων εργασίας, είναι σημαντικό, ιδανικά, να συμμετέχει όλος ο σύλλογος διδασκόντων/ουσών.

Οι δόκιμοι/ες εκπαιδευτικοί κινδυνεύουν ως προς τη μονιμότητά τους;

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Υπαλληλικό Κώδικα (Ν. 3528/2007) και το άρθρο 103 του Συντάγματος, η προστασία της συνταγματικής αρχής της μονιμότητας επεκτείνεται και στους δόκιμους δημοσίους υπαλλήλους αφού έχουν διοριστεί σε οργανικές θέσεις (διευκρινίζουμε ότι όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί που έχουν ΦΕΚ διορισμού έχουν κατέχουν οργανική θέση στο Υπουργείο Παιδείας, ακόμη κι αν δεν έχουν οργανική σε συγκεκριμένο σχολείο) και μέχρι την οριστική μονιμοποίησή τους απολαμβάνουν των εγγυήσεων της μονιμότητας, μη δυνάμενοι να παυθούν, παρά μόνο για λόγους που αφορούν την υπηρεσία και μόνο μετά από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, σύμφωνα με το αρ. 40 παρ. 1 ΥΚ/2007 (επιβολή πειθαρχικών ποινών, ποινικές καταδίκες κλπ).

Οι δόκιμοι/ες εκπαιδευτικοί μπορούν να πάρουν απόσπαση ή μετάθεση;

Ναι, για τις υπηρεσιακές μεταβολές ισχύει το ίδιο με τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς. Έχουν πλήρη δικαιώματα αποσπάσεων και μεταθέσεων, εφόσον τηρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους/τις λοιπούς/ες εκπαιδευτικούς (υπηρέτηση οργανικής, επαρκή μόρια κλπ).

Η παραμονή στη δόκιμη κατάσταση επηρεάζει τις εργασιακές συνθήκες/δικαιώματα;

Όχι. Οι δόκιμοι/ες εκπαιδευτικοί δεν έχουν καμία διαφορά με τους μόνιμους. Για όσο καιρό και αν παραμένουν δόκιμοι/ες μετράει κανονικά η προϋπηρεσία τους για όλα τα εργασιακά δικαιώματα (ωράριο, μισθολογική εξέλιξη, προσμέτρηση μορίων, δυνατότητα υπηρεσιακών μεταβολών κλπ).

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Αν επιτρέψουμε να υλοποιηθεί η ατομική αξιολόγηση, αυτόματα θα μεταφερθούμε όλοι και όλες στην κατάσταση της δόκιμης περιόδου, αφού η αξιολόγηση δεν γίνεται άπαξ αλλά περιοδικά ανά 2 ή/και 4 χρόνια. Άρα, το επιχείρημα του ΥΠΑΙΘ ότι πρέπει να αξιολογηθούν οι νεοδιόριστοι/ες για να γίνουν μόνιμοι/ες είναι έωλο. Όχι μόνο δεν γίνονται οι δόκιμοι/ες μόνιμοι/ες, αλλά και οι μόνιμοι/ες γίνονται δόκιμοι/ες και θα πρέπει περιοδικά να αποδεικνύουν την «αριστεία» τους.

Καλούμε όλες και όλους, μόνιμους/ες, νεοδιόριστους/ες, αναπληρωτές/τριες και ωρομισθίους/ες να συνταχθούν μαζικά με την ΟΛΜΕ και να συμμετέχουν στην απεργία αποχή και στις στάσεις εργασίας, ώστε να αποτραπεί η εφαρμογή του νόμου 4823/21. Να μην επιτρέψουμε στην κυβέρνηση να μας μετατρέψει σε υποχείρια της και να αμφισβητεί την επιστημονική και παιδαγωγική μας επάρκεια, την οποία επανειλημμένως έχουν αποδείξει.

Categories: δίχως κατηγορία | Σχολιάστε

Παρεμβάσεις ΠΕ: Παραπαίει η ατομική αξιολόγηση! Ελάχιστοι νεοδιό ριστοι έχουν αξιολογηθεί Μόνο 5% συμμετοχή στην Κρήτη, σθεναρή αν τίσταση σε όλες τις περιοχές

ανεξάρτητες αυτόνομες αγωνιστικές ριζοσπαστικές

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε.

paremvasisdoe 210 3242144 11.3.2023

Δήλωση των εκπροσώπων των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ-ΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ στο ΔΣ της ΔΟΕ

Ασβεστά Ειρήνης (6974750410) και

Ρέππα Ντίνας (6975308409)

Παραπαίει η ατομική αξιολόγηση!

Ελάχιστοι νεοδιόριστοι έχουν αξιολογηθεί

Μόνο 5% συμμετοχή στην Κρήτη, σθεναρή αντίσταση σε όλες τις περιοχές

Σε κλίμα γενικευμένης κοινωνικής οργής, με εκατοντάδες χιλιάδες νέες και νέους, εργαζόμενες κι εργαζόμενους στα απεργιακά συλλαλητήρια και τις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα μετά το έγκλημα στα Τέμπη, τα επιτελεία του ΥΠΑΙΘ βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσχερή θέση αναφορικά με τις διαδικασίες της ατομικής αξιολόγησης από την άρνηση χιλιάδων νεοδιόριστων να δεχτούν την αξιολόγηση.

Σε ολόκληρη την Κρήτη ο αριθμός των αξιολογημένων νεοδιόριστων του 2020 και 2021 δεν ξεπερνά τους 50 σε σύνολο 1000 νεοδιόριστων, ποσοστό μόλις 5%. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και από τις υπόλοιπες περιοχές, όπου εκκινήθηκε σε πρώτη φάση η διαδικασία, την Πελοπόννησο και τα νησιά του ΝΑ Αιγαίου. Ενδεικτική για την ισχνή συμμετοχή είναι η σιωπή, του κατά τα άλλα λαλίστατου ΥΠΑΙΘ και των φιλικά προσκείμενων του ΜΜΕ. Οι εγκύκλιοι του γ.γ. Κόπτση που ορίζουν εκ νέου προθεσμίες αποδεικνύουν πως η διαδικασία δεν προχωρά με την προσδοκούμενη για το ΥΠΑΙΘ ταχύτητα και πως προσκρούει στη σθεναρή αντίσταση των εκπαιδευτικών.

Η πρώτη εγκύκλιος (8/2/2023) που αφορούσε τις περιοχές της Κρήτης/Πελοποννήσου/ΝΑ Αιγαίο έθετε ως καταληκτική ημερομηνία πρώτης παρατήρησης των νεοδιόριστων την 28/2/2023, προθεσμία που δεν ακολουθήθηκε παρά μόνο σε ένα ελάχιστο ποσοστό της τάξης του 5%. Δέκα μέρες από τη λήξη των προθεσμιών το ΥΠΑΙΘ δεν έχει τολμήσει να ανακοινώσει τον αριθμό των ήδη αξιολογούμενων επιχειρώντας να αποκρύψει την αποτυχία του να επιβάλλει στους εκβιαζόμενους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς τη διαδικασία ατομικής αξιολόγησης.

Ακολούθησε η νέα εγκύκλιος για τις περιοχές της Αν. Μακεδονίας Θράκης, τη Δυτ. Μακεδονία, την Κεντρ. Μακεδονία, τα Ιόνια και την Ήπειρο, σύμφωνα με την οποία ως καταληκτική ημερομηνία πρώτης παρατήρησης ορίζεται η 20/3, δηλαδή σε μια βδομάδα. Μάλιστα το ΥΠΑΙΘ αναπροσάρμοσε την τακτική προσέγγισης των νεοδιόριστων επιχειρώντας να χρησιμοποιήσει το σύνολο των στελεχών, διευθυντές/ντριες και προϊσταμένους/ες, στις σχολικές μονάδες ως μοχλό πίεσης.

Ταυτόχρονα, μέσα στη βιασύνη του να εμφανίσει ότι προχωρά στην ατομική αξιολόγηση πριν τη λήξη αυτή της βουλής, έχει δημιουργήσει κυριολεκτικά «μπάχαλο»:

-τοποθέτησε ως αξιολογητές των συναδέλφων/ισσών ειδικής τους σχολικούς συμβούλους γενικής, γεγονός που οδήγησε στην αντίδραση ακόμα και των ίδιων των σχολικών συμβούλων, οι οποίοι δυσκολεύονται να το εφαρμόσουν, και μάλιστα με προφορική εντολή, αντιλαμβανόμενοι την αντιεπιστημονικότητα του εγχειρήματος.

– «ζευγαρώνει» (η έκφραση χρησιμοποιείται για αξιολογητές/αξιολογούμενους από το ΥΠΑΙΘ) σχολικούς συμβούλους άσχετης ειδικότητας με νεοδιόριστους/ες διαφορετικής ειδικότητας (πχ σύμβουλος πληροφορικής «ζευγαρώνεται» αυθαίρετα με νεοδιόριστους/ες φιλολόγους).

– «ζευγαρώνει» σχολικούς συμβούλους μιας περιοχής με νεοδιόριστους/ες που έχουν πάρει ήδη μετάθεση σε άλλες περιοχές (πχ σχολικός σύμβουλος στα νησιά ΝΑ Αιγαίου «ζευγαρώνεται» με νεοδιόριστους/ες στην Κεντρική Μακεδονία).

Ποια είναι τελικά η πραγματική εικόνα;

Δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί νεοδιόριστοι/ες, μόνιμοι/ες,, αναπληρωτές/τριες σε όλη την Ελλάδα αρνούνται να συναινέσουν, με χαρακτηριστική την Αττική όπου η δήλωση Απεργίας Αποχής από την ατομική αξιολόγηση έχει υπογραφεί σε ποσοστό πάνω από το 85% των εκπαιδευτικών. Εκατοντάδες νεοδιόριστοι/ες στις περιοχές που επιδιώχθηκε να ξεκινήσει η αξιολόγηση υπογράφουν την Απεργία Αποχή και μαζί με τους συλλόγους διδασκόντων, τα πρωτοβάθμια σωματεία και τις επιτροπές αγώνα μπλοκάρουν τις επισκέψεις των αξιολογητών στα σχολεία συμμετέχοντας στις στάσεις εργασίας. Χαρακτηριστική περίπτωση η περιοχή του Ρεθύμνου όπου η διαδικασία ξεκίνησε μόνο σε 6 νεοδιόριστους/ες σε σύνολο 170, ποσοστό μόλις 3,5%! Εκατοντάδες νεοδιόριστοι/ες παρακολουθούν τις συναντήσεις που διοργανώνονται από τους κατά τόπους Σ.Ε.Π.Ε. προκειμένου να ενημερωθούν και να συσπειρωθούν στα σωματεία τους, ενισχύοντας τη συλλογική δράση και αντίσταση έναντι των «προσωπικών διαδρομών».

Για όλους αυτούς τους λόγους το ΥΠΑΙΘ δεν ανακοινώνει στοιχεία. Γιατί δεν έχει τι να πει! Δεν είναι τυχαίο το δημοσίευμα της Καθημερινής στις 5/3 με τον παραπλανητικό τίτλο «1200 εκπαιδευτικοί σε διαδικασία αξιολόγησης». Διαβάζοντας προσεκτικά το άρθρο αντιλαμβάνονται και οι πλέον αδαείς περί των εκπαιδευτικών θεμάτων ότι τα νούμερα παρατίθονται ατάκτως και με «δημιουργική» ασάφεια. Ακόμα κι αυτό το άρθρο, πέντε μέρες μετά τη λήξη τις πρώτης προθεσμίας, αναφέρεται σε νούμερα που αντιστοιχούν σε 20% συμμετοχή (255 στους 1200), αποκρύβοντας φυσικά το γεγονός πως μόνο οι νεοδιόριστοι/ες της Κρήτης στην ΠΕ του 2020-21 είναι 1000.

Είναι σαφές ότι η αξιολόγηση του ΥΠΑΙΘ, παρότι επέλεξε να κρατήσει σε ομηρία με το ζήτημα της μονιμοποίησης τις/τους νεοδιόριστες/ους για να την επιβάλλει, δεν προχωρά πουθενά. Βρίσκει ισχυρές αντιστάσεις και είναι πλήρως απονομιμοποιημένη. Το ΥΠΑΙΘ εμπαίζει τις νέες και νέους συναδέλφους/ισσες με αισχρό και κυνικό τρόπο, αφού ακόμα και με αυτές τις τακτικές ουσιαστικά δεν μπορεί να ολοκληρώσει την αξιολόγηση για να προχωρήσουν οι μονιμοποιήσεις. Ο 4823/21 είναι σαφής, η αξιολόγηση έχει τρία πεδία:

Άρθρο 67

Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών

1. Το έργο των εκπαιδευτικών αξιολογείται τεκμηριωμένα σε τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα, στην οποία το έργο τους διαβαθμίζεται από εξαιρετικό, σε πολύ καλό, σε ικανοποιητικό ή σε μη ικανοποιητικό, ως προς δύο (2) πεδία: Α) το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του εκπαιδευτικού, το οποίο εξειδικεύεται σε Α1) γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου και Α2) παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης και Β) υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του εκπαιδευτικού.

Τώρα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η εγκύκλιος Κόπτση,Προτάσσεται η διαδικασία της αξιολόγησης που αφορά στο πεδίο Α και συγκεκριμένα: …”

Ωστόσο, διαβάζοντας με προσοχή την εγκύκλιο δεν αναφέρεται πουθενά στα πεδία Α2 και Β αφού πολύ απλά, δεν μπορεί και δεν σκοπεύει να ολοκληρώσει τώρα τις διαδικασίες του νόμου που η ίδια έφτιαξε. Η επίσπευση των διαδικασιών έγινε γιατί το εκπαιδευτικό κίνημα δεν της επέτρεψε στα πλαίσια αυτής της κυβερνητικής θητείας, όπως και επί 41 χρόνια, να προχωρήσει την αξιολόγηση, με αποτέλεσμα να καθυστερούν οι αξιολογικές διαδικασίες. Η αντίσταση του εκπαιδευτικού κινήματος και η μαχητική στάση εκατοντάδων νεοδιόριστων οδηγεί να παραπαίει η αξιολόγηση και να μην μπορούν να ολοκληρωθούν ούτε καν να ακολουθηθούν οι διαδικασίες που ορίζει ο 4823/21. Το πεδίο Α2 και Β είναι αναγκαίο για να ολοκληρωθεί η ατομική αξιολόγηση και η βαθμολογία όπως ορίζει ο 4823/21. ΥΠΑΙΘ και Κυβέρνηση γνωρίζουν ότι όσο συνδέουν την αξιολόγηση με τη μονιμοποίηση, ακόμα κι αυτό το 5% που δέχτηκε να αξιολογηθεί ΔΕ ΘΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ γιατί η αξιολόγησή του δεν ολοκληρώνεται με το Α1 πεδίο.

Να οδηγήσουμε την αξιολόγηση στα βράχια!

Να επιβάλλουμε τη μονιμοποίηση των νεοδιόριστων ΤΩΡΑ!

Το ΔΣ της ΔΟΕ έχει σοβαρή ευθύνη να οργανώσει αυτή τη μάχη μέχρι την νίκη και χρειάζεται άμεσα:

-Να προχωρήσει σε συνεργασία με τους κατά τόπους Σ.Ε.Π.Ε. στη συγκέντρωση και δημοσιοποίηση των στοιχείων σχετικά με την αντίσταση των εκπαιδευτικών σε όλη την Ελλάδα.

-Να καλέσει ενημερωτικές συναντήσεις με νεοδιόριστες/ους για όλες τις περιοχές της Ελλάδας.

-Να προχωρήσει σε συναντήσεις με τις/τους σχολικούς συμβούλους ώστε να ξεκαθαρίσει πως βρίσκονται απέναντι στον κλάδο αν επιλέξουν να ακολουθήσουν τη γραμμή του υπουργείου, πως βρίσκονται απέναντι από το σύνολο της κοινωνίας που σήμερα, μετά το έγκλημα στα Τέμπη, αντιλαμβάνεται που οδηγεί η ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών αγαθών.

-Να πρωτοστατήσει και με την παρουσία των μελών του ΔΣ της ΔΟΕ στη στήριξη των συλλόγων και των συναδέλφων που δέχονται τις πρώτες επισκέψεις σχολικών συμβούλων με συγκεντρώσεις, μαζική παρουσία και μπλοκάρισμα.

-Να καλέσει σε γενικευμένες δυναμικές κινητοποιήσεις αποκλεισμών και καταλήψεων στις διευθύνσεις με βασικό αίτημα τη μονιμοποίηση ΤΩΡΑ των νεοδιόριστων.

-Να καλέσει σε ακύρωση του αντιεπιστημονικού και απαξιωτικού για τη Δημόσια Εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς προγράμματος της εισαγωγικής επιμόρφωσης και σε αποχή/μαζική άρνηση συμμετοχής.

-Να προχωρήσει στην πραγματοποίηση μεγάλης κεντρικής συναυλίας για την Παιδεία την Υγεία και τον Πολιτισμό στην Αθήνα.

-Διαδικτυακή εκδήλωση της ΔΟΕ με απεύθυνση στους γονείς και πρόσκληση συμμετοχής των φορέων τους ΑΣΓΜΕ ενώσεις κ.λπ.

-Σποτ και νέα κεντρική αφίσα για τον αγώνα.

ΤΩΡΑ στην εκπαίδευση να δράσουμε για ένα πραγματικά δημόσιο και δωρεάν σχολείο, ενάντια στην αξιολόγηση, την ιδιωτικοποίηση, την κατηγοριοποίηση και τον ανταγωνισμό, την προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς και του κέρδους, με εκπαιδευτικούς πειθήνιους και φοβισμένες/ους αξιολογούμενες/ους.

-Συμμετοχή στην πανεργατική απεργία στις 16/3 και νέος γύρος ΓΣ για γενίκευση και κλιμάκωση του αγώνα.

-Επαναπροκήρυξη (ΑΔΕΔΥ/ΔΟΕ/πρωτοβάθμια σωματεία) της Απεργίας-Αποχής και των στάσεων εργασίας από όλες τις αξιολογικές διαδικασίες του 4823/21 αν το ΥΠΑΙΘ επιδιώξει να τις βγάλει παράνομες. Αν δεν επαναπροκηρύξει η ΔΟΕ, τότε να κηρύξουν τα πρωτοβάθμια εκπαιδευτικά σωματεία.

-Κήρυξη νέων στάσεων εργασίας μετά τις 30/3 για την κάλυψη των εκπαιδευτικών, ώστε να μην μπει κανένας επιθεωρητής στην τάξη.

-Προετοιμασία για το μπλοκάρισμα των εξετάσεων PISA.

-Δημιουργία απεργιακών ταμείων.

Αποφασιστικά, μαχητικά, συλλογικά μπορούμε να νικήσουμε!

Categories: δίχως κατηγορία | Σχολιάστε

Παρεμβάσεις ΔΕ: Ποινικοποίηση των μαθητικών αγώνων, ανώνυμες κατ αγγελίες και φακέλωμα μαθητών

http://paremvaseisde.gr/?p=10472

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕ

Ποινικοποίηση των μαθητικών αγώνων, ανώνυμες καταγγελίες και φακέλωμα μαθητών

Για τον νέο νόμο που αφορά τη «σχολική βία»

Τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά γίνεται συζήτηση για τη «σχολική βία» και το bullying. Πολλές φορές, μάλιστα, παρουσιάζεται ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της εκπαίδευσης, ενώ θεωρείται περίπου αυταπόδεικτη αλήθεια ότι στην εποχή μας τα φαινόμενα σχολικής βίας είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με το παρελθόν, ότι οι ακραίες συμπεριφορές στα σχολεία πολλαπλασιάζονται κλπ. Με πρόσχημα την μεγιστοποίηση του ζητήματος, το υπουργείο αποφάσισε να καταθέσει νομοσχέδιο λίγο πριν τις εκλογές με τον εντυπωσιακό τίτλο: «Ζούµε Αρµονικά Μαζί – Σπάµε τη Σιωπή»: Ρυθµίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισµού στα σχολεία και άλλες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο μας παραπέμπει ευθέως σε έναν άλλο νόμο, αυτόν που αφορούσε την Πανεπιστημιακή Αστυνομία και που ο συντονισμένος αγώνας των φοιτητών, της νεολαίας και του κινήματος κατάφερε να τον καταργήσει στη πράξη.

Αδιαμφισβήτητα, η όξυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων την προηγούμενη δεκαετία και η επιδείνωση των όρων ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων έχουν αντίκτυπο και στη συμπεριφορά των παιδιών. Επίσης, ο παρατεταμένος εγκλεισμός του καιρού της πανδημίας, για τον οποίο το υπουργείο και συνολικά η κυβέρνηση έχουν σοβαρότατες ευθύνες, είχε και αυτός σοβαρές συνέπειες στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. Όλα αυτά θα απαιτούσαν σοβαρές προσπάθειες και σοβαρά μέτρα στήριξης των μαθητών για να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Αντί, λοιπόν, η κυβέρνηση να αναλάβει τις βαρύτατες ευθύνες της και να απολογηθεί επειδή έχει οδηγήσει την κοινωνική πλειοψηφία στην εξαθλίωση και την απόγνωση, που αρνήθηκε να πάρει ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης της δημόσιας υγείας και παιδείας, επιβάλλοντας ένα μακρόχρονο lockdown, νομοθετεί με στόχο την καταστολή, την πειθάρχηση και το χαφιεδισμό μαθητών κι εκπαιδευτικών.

Στο νόμο ο ορισμός της σχολικής βίας περιλαμβάνει σχεδόν τα πάντα. Μεταξύ άλλων σχολική βία θεωρείται: «η παρεμπόδιση της οµαλής διεξαγωγής των µαθηµάτων και ο βίαιος αποκλεισµός µαθητών είτε από την εκπαιδευτική διαδικασία είτε από τη συµµετοχή τους στην καθηµερινή σχολική ζωή», η «επιβολή µε τη βία και ο εξαναγκασµός σε πράξεις ή παραλείψεις παρά τη θέληση των µαθητών» και η «οποιαδήποτε µορφή βίαιης ή απαξιωτικής συµπεριφοράς ή η ενθάρρυνση σε διάπραξη βίαιων εκδηλώσεων που διαταράσσουν τη σχολική γαλήνη και πλήττουν το κύρος της εκπαιδευτικής κοινότητας». Ορισμός που θυμίζει ορολογία της αντιαπεργιακής νομοθεσίας ή τον ποινικό κώδικα! Ακόμα και ο ορισμός που δίνει η ΕΛ.ΑΣ. στο site της δεν έχει καμιά σχέση με όσα λέει ο νέος νόμος για τη σχολική βία. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. σχολικός εκφοβισμός είναι: «μία απρόκλητη, επαναλαμβανόμενη, εσκεμμένη, επιθετική συμπεριφορά, όπου υπάρχει ανισότητα δυνάμεων, αντικειμενική (π.χ. σωματική) ή υποκειμενική (π.χ. προσωπικότητας)»! Το υπουργείο λοιπόν συγχέει σκόπιμα τη «βία» με τον «εκφοβισμό» για να ποινικοποιήσει τις μαθητικές κινητοποιήσεις και σχεδόν όλες τις μορφές αγωνιστικής κινητοποίησης των μαθητών. Πλέον λοιπόν οι μαθητικές κινητοποιήσεις γίνονται μορφές βίαιης συμπεριφοράς που πρέπει να αντιμετωπιστεί από ειδικές επιτροπές και με τρόπους που αρμόζουν σε παρεκκλίνουσες συμπεριφορές. Με τον ίδιο τρόπο που ο νόμος Χατζηδάκη αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους όταν απεργούν ή διαδηλώνουν!

Η κυβέρνηση, όμως, δεν αρκείται να βαφτίζει ως «βία» κάθε κινητοποίηση. Νομιμοποιεί το χαφιεδισμό της κουκούλας σε όλο της το μεγαλείο! Μέσο, λοιπόν, για την αντιμετώπιση σοβαρών ζητημάτων είναι η ανώνυμη καταγγελία σε νέα ψηφιακή πλατφόρμα που θα φτιάξει το υπουργείο! «Οι µαθητές δύνανται να υποβάλουν επώνυµες ή ανώνυµες αναφορές…» και «η ανωνυµία της αναφοράς ισχύει έναντι όλων των χρηστών της πλατφόρµας και αντιτάσσεται έναντι όλων των εκπαιδευτικών και του προσωπικού της σχολικής µονάδας». Επίσης «στην ανώνυµη αναφορά δεν διατηρείται κανένα προσωπικό στοιχείο του µαθητή, περιλαµβανοµένης και της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου του (Internet Protocol address, IP), σε κανένα σύστηµα καταγραφής». Οι αναφορές θα διαβιβάζονται στη σχολική μονάδα και στη ΔΔΕ και θα τηρούνται για διάστημα έως 25 έτη!

Το υπουργείο θα επικαλεστεί το ότι πολλές φορές τα θύματα bullying φοβούνται τόσο πολύ, που μόνο η πλήρης ανωνυμία είναι αυτή που θα ενθάρρυνε τα θύματα να μιλήσουν. Είναι, όμως, ιδιαίτερα επικίνδυνο η νέα γενιά, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία να διαπαιδαγωγούνται με κουλτούρα ρουφιανιάς, αναζήτησης «ατομικών ευθυνών» κι εν τέλει αποδιοπομπαίων τράγων. Η αντίληψη ότι μια πλατφόρμα θα λύσει ένα υπαρκτό πρόβλημα είναι, εκτός των άλλων, απαράδεκτη κι αντιεπιστημονική. Επίσης κανείς δεν διασφαλίζει ότι ο χειρισμός της πλατφόρμας όταν υποβάλλεται η καταγγελία θα γίνεται από του ίδιους τους μαθητές και όχι από έναν γονιό που εξοργίζεται με τις καταλήψεις, ή με τα λεγόμενα ενός εκπαιδευτικού (καθώς bullying θεωρείται ότι μπορούν να ασκούν και οι εκπαιδευτικοί). Ταυτόχρονα, προωθείται το φακέλωμα μαθητών και εκπαιδευτικών μέσα από τη συλλογή δεδομένων και είναι πολύ πιθανό το φακέλωμα αυτό να συνδεθεί με την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ή με την σχολική διαγωγή των μαθητών!

Φυσικά η κυβέρνηση όταν σχεδίαζε το νομοσχέδιο δεν γνώριζε ότι τις μέρες που θα ψηφιζόταν οι μαθητές σε όλη τη χώρα θα βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, εξοργισμένοι από το έγκλημα των Τεμπών και την απόπειρα που κάνει η κυβέρνηση να καλύψει τις ευθύνες της. Δεν δίστασε, όμως, να το ψηφίσει εν μέσω μαθητικών καταλήψεων και καθημερινών κινητοποιήσεων της νεολαίας. Αντιλαμβανόταν, βέβαια, ότι η δυσαρέσκεια για το μέλλον που της ετοιμάζει μεγάλωνε και ότι όλες οι αντιεκπαιδευτικές ρυθμίσεις των τελευταίων ετών θα προκαλούσαν ξεσπάσματα, τα οποία και επιδιώκει να προλάβει. Γι’ αυτό και έφερε και ψήφισε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, επειδή θέλει να αποκτήσει ένα ακόμα όπλο ενάντια στους μαθητικούς αγώνες και όχι επειδή έχει πραγματικά στόχο να πάρει μέτρα για το θέμα της σχολικής βίας. Το μήνυμα ελήφθη από την αστυνομία και μία ημέρα μετά την ψήφιση του νόμου, συνελήφθη στην Πάτρα ο πρόεδρος του 15μελούς Γυμνασίου της πόλης που τελούσε υπό κατάληψη!

Άλλωστε αν ήθελε να αντιμετωπίσει την «σχολική βία», η κυβέρνηση πρώτιστα θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα αίτια που την γεννούν. Την κοινωνική ανισότητα, την βία της φτώχειας και της ανεργίας. Αλλά και μέσα στην σχολική καθημερινότητα, θα έπρεπε να καταργήσει το ασφυκτικό πλαίσιο που πνίγει τους/τις μαθητές/τριες, την βία της ελάχιστης βάσης εισαγωγής (ΕΒΕ) που τους/τις αποκλείει από τα πανεπιστήμια, της Τράπεζας Θεμάτων και της αύξησης των φροντιστηρίων, της εντατικοποίησης της σχολικής ζωής και της εκμηδένισης του ελεύθερου χρόνου.

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση θα έπρεπε να ενισχύσει τα σχολεία με μόνιμο προσωπικό, να δημιουργήσει πραγματικές, σταθερές δομές με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς και όχι να μένει σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες ή σε επιτροπές στα σχολεία που καλούνται κυρίως να αυτοσχεδιάσουν.

Ο νόμος για την αντιμετώπιση της «βίας στα σχολεία» είναι ακόμα ένα κατασταλτικό μέσο ενός συστήματος που κυβερνά με ολοκληρωτικές μεθόδους!

Απαιτούμε την άμεση κατάργησή του!

ü Κάτω τα χέρια από τις μαθητικές κινητοποιήσεις!

ü Όχι στο νέο τύπου ηλεκτρονικό φακέλωμα!

ü Όχι στο νέο σχολείο – εξεταστικό κέντρο. Να καταργηθούν τα εξεταστικά πλέγματα (ΕΒΕ, Τράπεζα Θεμάτων, PISA)

ü Μαζικές προσλήψεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία.

ü Αξιοβίωτη ζωή με σταθερή εργασία και δικαιώματα για όλους!

Categories: δίχως κατηγορία | Σχολιάστε

Αγων. Παρέμβαση-Συνεργαζόμενοι Α’ ΕΛΜΕ Θεσ.: Τα βήματα να σταματήσουμε τους αξιολογητές ώστε να μην μπουν στην τάξη και βαθμολογήσουν τους νεοδιόριστους συναδέλφους

Αγωνιστική Παρέμβαση—Συνεργαζόμενοι

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ! ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ! ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΤΟΥΣ  ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ!

Οι παρεμβάσεις των ΕΛΜΕ απέτρεψαν αξιολογητές να ξεκινήσουν τη διαδικασία αξιολόγησης

Τα βήματα να σταματήσουμε τους αξιολογητές ώστε να μην μπουν στην τάξη και βαθμολογήσουν τους νεοδιόριστους συναδέλφους

Οι Διευθύνσεις εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη άρχισαν την αποστολή μηνυμάτων  σε νεοδιόριστους συναδέλφους προκειμένου να ξεκινήσουν την ατομική αξιολόγηση. Σε αυτή την κρίσιμη φάση οφείλουμε όλοι να σταθούμε δίπλα στους συναδέλφους μας που το υπουργείο θέλει να χρησιμοποιήσει ενάντια στις συλλογικές και ομόφωνες αποφάσεις του κλάδου να μην περάσει η ατομική αξιολόγηση. Τώρα μπορούμε να τους σταματήσουμε γιατί αν οι νεοδιόριστοι μείνουν μόνοι τους και υποχωρήσουν, τότε έρχεται η σειρά όλων μας, και η κυβέρνηση θα έχει στρώσει το δρόμο για την κατηγοριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών, για το χτύπημα εργασιακών δικαιωμάτων, για το καθεστώς άνισων αμοιβών στους εκπαιδευτικούς.

Με τις παρεμβάσεις της ΕΛΜΕ και συναδέλφων από τα σχολεία σταματάμε τις διαδικασίες αξιολόγησης στο ξεκίνημά τους! Στις επόμενες δύο κρίσιμες εβδομάδες για να μην προχωρήσει η αξιολόγηση των νεοδιόριστων η υλοποίηση των ομόφωνων αποφάσεων του κλάδου πρέπει να είναι υπόθεση όλων των εκπαιδευτικών. 

Υλοποιούμε τις ομόφωνες αποφάσεις ΟΛΜΕ και ΕΛΜΕ, ως εξής:

1) Υπογράφουμε (αν δεν το έχουμε ήδη κάνει) τη δήλωση συμμετοχής στην απεργία – αποχή που έχει κηρύξει η ΟΛΜΕ, την οποία και πρωτοκολλούμε στο πρωτόκολλο του σχολείου.

Η απεργία – αποχή της ΟΛΜΕ καλύπτει σε όλες τις φάσεις τους/τις συναδέλφους από όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα που σχετίζονται με την ατομική αξιολόγηση όπως από τη συνάντηση με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, την ενημέρωση της Ψηφιακής Πλατφόρμας, την κατάθεση έκθεσης ατομικής αυτοαξιολόγησης κλπ.

Υπενθυμίζουμε ότι η αποχή των εκπαιδευτικών από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη, συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας η οποία καλύπτει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες από κάθε πειθαρχική ευθύνη. Και επί πλέον, όπως περιγράφεται στο εξώδικο της ΟΛΜΕ, η απεργία αποχή είναι συνταγματικό μας δικαίωμα και μπορούμε να την εφαρμόζουμε. Για αυτό άλλωστε κανείς εκπαιδευτικός που υλοποίησε την απεργία αποχή όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε καμία συνέπεια από όλα αυτά που επαναλαμβάνει κάθε λίγο και λιγάκι ο Κος Κόπτσης για να μας τρομοκρατήσει.

Επισημαίνουμε ότι η απεργία – αποχή της ΟΛΜΕ είναι σε ισχύ και δεν έχει προσβληθεί νομικά.

2)  Ενημερώνουμε  άμεσα την ΕΛΜΕ, με οποιονδήποτε τρόπο, αν γίνατε  αποδέκτες μηνύματος που αφορά την ατομική αξιολόγηση.

3) Δεν απαντάμε στο μήνυμα που μας έρχεται και δεν «μπαίνουμε» στην ειδική πλατφόρμα αξιολόγησης, διότι έτσι ενεργοποιείται η ατομική «αξιολογική» διαδικασία, δίνονται τα στοιχεία μας στον επίδοξο αξιολογητή  και το πιθανότερο είναι να δεχτείτε άμεσα μήνυμα από τον «αξιολογητή» σας που υποτίθεται σας καθοδηγεί για τα «βήματα», ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία. Επιπλέον με αυτό τον τρόπο τροφοδοτείται το »αξιολογικό σύστημα» Κεραμέως και τα »παπαγαλάκια» του ΥΠΑΙΘ που ενδιαφέρονται κυρίως για τα στατιστικά στοιχεία, θριαμβολογούν κατόπιν για τα ποσοστά συμμετοχής στην «αξιολόγηση», έστω κι αν  γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτή δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί και σε πάρα πολλές περιπτώσεις ούτε καν να ξεκινήσει.

4) Εάν παρ’ όλα αυτά συνάδελφοι «μπουν» στην ειδική πλατφόρμα , τους καλούμε να μη συνεχίσουν  τη διαδικασία που προτείνουν οι αξιολογητές και να απαντήσουν ως εξής:  Με την παρούσα δήλωση αριθμός πρωτοκόλλου ……….. (εδώ να γράφει  ο  αριθμός πρωτοκόλλου της ομαδικής δήλωσης συμμετοχής στην Απεργία – Αποχή) δηλώνω ότι συμμετέχω στην απεργία  αποχή που έχει προκηρύξει η ΟΛΜΕ από κάθε ενέργεια που συνδέεται με την αξιολόγηση. Δε γράφουμε τίποτα επιπλέον ως απάντηση κι εδώ σταματάει η επικοινωνία μας με τον «αξιολογητή».

5) Δεν αναρτούμε τίποτα στον ηλεκτρονικό ατομικό φάκελο/μας καλύπτει η απεργία αποχή.

6) Όταν μας καλέσει ο σύμβουλος/αξιολογητής σε συνάντηση προσυνεννόησης δεν συμμετέχουμε, και ας επιμένει/μας καλύπτει η απεργία αποχή.

7) Αν ο σύμβουλος / αξιολογητής ορίσει συνάντηση, ενώ έχουμε δηλώσει  απεργία αποχή, υλοποιούμε τις στάσεις εργασίας μαζί με το σύλλογο διδασκόντων.

Προκειμένου να καλυφθούν όλοι/ες οι συνάδελφοι για να μην μπουν οι αξιολογητές στην τάξη το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ προκηρύσσει  3ωρες στάσεις εργασίας  (ήδη έχει προκηρύξει 3ωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας από 13/3 ΕΩΣ ΚΑΙ 17/03 06/3 και θα προκηρύξει και νέες για όσο διάστημα διαρκούν αυτές οι διαδικασίες). Οι στάσεις εργασίας (μονόωρες, δίωρες, τρίωρες) γίνονται από τους συναδέλφους νεοδιόριστους την ημέρα που τους όρισαν να τους αξιολογήσουν, από το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου (πλειοψηφία ή μειοψηφία), από άλλα σχολεία και από το ΔΣ της ΕΛΜΕ.

8) Ενημερώνουμε  άμεσα την ΕΛΜΕ, εάν ο «αξιολογητής» προσπαθήσει να κλείσει ραντεβού για παρακολούθηση διδασκαλίας. Αν οριστεί συνάντηση από τους αξιολογητές, και πάλι, οπωσδήποτε ενημερώστε τις ΕΛΜΕ για να παρέμβουν  οι εκπρόσωποι των  ΕΛΜΕ κι ο κλάδος και όλοι μαζί να σταματήσουμε τον αξιολογητή να μπει στην τάξη.

9) Αν οι νέοι αξιολογητές επιχειρήσουν κρυφά από το σύλλογο διδασκόντων να μπαίνουν στην τάξη, για να εξετάσουν το συνάδελφο νεοδιόριστο και να τον βαθμολογήσουν(!), δεν αδιαφορούμε.  Το σχολείο είναι δημόσιο και επομένως όλες οι δραστηριότητες που διαπερνούν τη λειτουργία του,  πρέπει να είναι σε γνώση όλων των μελών του συλλόγου διδασκόντων. Δηλώνουμε ότι δεν διαπραγματευόμαστε το δικαίωμά μας να γνωρίζουμε τι γίνεται μέσα στα σχολεία μας, αλλά και να αντιστεκόμαστε απέναντι στην αντιδραστική πολιτική που καταργεί θεμελιώδη εργασιακά, παιδαγωγικά, μορφωτικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα και κατακτήσεις. Το σωματείο και οι σύλλογοι καθηγητών υπερασπίζουμε τις συλλογικές μας αποφάσεις. Κανείς επιθεωρητής στην τάξη.

Απευθυνόμαστε  στις συναδέλφισσες και στους συναδέλφους νεοδιόριστους και τους καλούμε να ακούσουν τη φωνή του σωματείου και της ομοσπονδίας, που συμπυκνώνεται σε ένα μήνυμα: Να υπερασπιστούμε το δημόσιο σχολείο και την εργασία μας. Να μην επιτρέψουμε την κατηγοριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών. Να μην επιτρέψουμε το ξεκίνημα της άρσης της μονιμότητας για όλους.

Το ΥΠΑΙΘ βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσχερή θέση αναφορικά με τις διαδικασίες της ατομικής αξιολόγησης ,καθώς συναντά σθεναρή αντίσταση. Δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί νεοδιόριστοι/ες, μόνιμοι/ες, αναπληρωτές/τριες σε όλη την Ελλάδα αρνούνται να συναινέσουν, με χαρακτηριστική την Αττική όπου η δήλωση Απεργίας Αποχής από την ατομική αξιολόγηση έχει υπογραφεί σε ποσοστό πάνω από το 85% των εκπαιδευτικών. Εκατοντάδες νεοδιόριστοι/ες στις περιοχές που επιδιώχθηκε να ξεκινήσει η αξιολόγηση υπογράφουν την Απεργία Αποχή και μαζί με τους συλλόγους διδασκόντων, τα πρωτοβάθμια σωματεία και τις επιτροπές αγώνα μπλοκάρουν τις επισκέψεις των αξιολογητών στα σχολεία συμμετέχοντας στις στάσεις εργασίας.

Καλούμε  όλους τους συναδέλφους  να στηρίξουμε τις αποφάσεις της ΕΛΜΕ και της ΟΛΜΕ και να υπερασπιστούμε τα θεμελιώδη εργασιακά μας δικαιώματα. Να αντισταθούμε στην υποταγή, στην καλλιέργεια του φόβου και της εργασιακής ανασφάλειας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ, ΜΑΧΗΤΙΚΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!

Categories: Οι Παρεμβάσεις στην Εκπαίδευση | Ετικέτες: ,,, | Σχολιάστε

ΤΗΛΕ ΣΥΣΚΕΨΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΗΣ Γ΄ΕΛΜΕ-Θ Την Τρίτη 14/3 στις 8.00 μμ για τα βήματα αγώνα και τις αποφάσεις του κλάδου

Γ΄ ΕΛΜΕ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                                             Θεσσαλονίκη 12/3/2023 

Πρ. Κορομηλά 51 τηλ. 6978300483                                  

e-mail: gelmeth3@gmail.com

http://3elmethess.blogspot.gr/ 

fb  : Γ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης

ΤΗΛΕ ΣΥΣΚΕΨΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΗΣ Γ΄ΕΛΜΕ-Θ Την Τρίτη 14/3 στις 8.00 μμ για τα βήματα αγώνα και τις αποφάσεις του κλάδου

ΤΗΛΕ ΣΥΣΚΕΨΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΗΣ Γ΄ΕΛΜΕ-Θ 

 Την Τρίτη 14/3 στις 8.00 μμ για τα βήματα αγώνα και τις αποφάσεις του κλάδου

 link σύνδεσης https://meet.jit.si/gelmethes 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ! ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ! ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΤΟΥΣ  ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ!

Οι παρεμβάσεις της ΕΛΜΕ απέτρεψαν αξιολογητές να ξεκινήσουν τη διαδικασία αξιολόγησης 

Τα βήματα να σταματήσουμε τους αξιολογητές να μην μπουν στην τάξη 

και να βαθμολογήσουν τους νεοδιόριστους συναδέλφους

Οι Διευθύνσεις εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη άρχισαν την αποστολή μηνυμάτων  σε νεοδιόριστους συναδέλφους προκειμένου να ξεκινήσουν την ατομική αξιολόγηση. Σε αυτή την κρίσιμη φάση οφείλουμε όλοι να σταθούμε δίπλα στους συναδέλφους μας που το υπουργείο θέλει να χρησιμοποιήσει ενάντια στις συλλογικές και ομόφωνες αποφάσεις του κλάδου να μην περάσει η ατομική αξιολόγηση. Τώρα μπορούμε να τους σταματήσουμε γιατί αν οι νεοδιόριστοι μείνουν μόνοι τους και υποχωρήσουν, τότε έρχεται η σειρά όλων μας, και η κυβέρνηση θα έχει στρώσει το δρόμο για την κατηγοριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών, για το χτύπημα εργασιακών δικαιωμάτων, για το καθεστώς άνισων αμοιβών στους εκπαιδευτικούς. 

Με τις παρεμβάσεις της ΕΛΜΕ και συναδέλφων από τα σχολεία σταματάμε τις διαδικασίες αξιολόγησης στο ξεκίνημά τους! Στις επόμενες δύο κρίσιμες εβδομάδες για να μην προχωρήσει η αξιολόγηση των νεοδιόριστων η υλοποίηση των ομόφωνων αποφάσεων του κλάδου πρέπει να είναι υπόθεση όλων των εκπαιδευτικών. Τη Τρίτη 14/3 στις 8.00 μμ στην τηλε σύσκεψη  – ενημέρωση της ΕΛΜΕ  συζητάμε τα βήματα και τις αποφάσεις της ΕΛΜΕ και ΟΛΜΕ για να τους σταματήσουμε και καλούμε όλους τους συναδέλφους, μόνιμους και αναπληρωτές να συμμετέχουν. 

Υλοποιούμε τις ομόφωνες αποφάσεις ΟΛΜΕ και ΕΛΜΕ, ως εξής:

1) Υπογράφουμε (αν δεν το έχουμε ήδη κάνει) τη δήλωση συμμετοχής στην απεργία – αποχή που έχει κηρύξει η ΟΛΜΕ, την οποία και πρωτοκολλούμε στο πρωτόκολλο του σχολείου. 

Η απεργία – αποχή της ΟΛΜΕ καλύπτει σε όλες τις φάσεις τους/τις συναδέλφους από όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα που σχετίζονται με την ατομική αξιολόγηση όπως από τη συνάντηση με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, την ενημέρωση της Ψηφιακής Πλατφόρμας, την κατάθεση έκθεσης ατομικής αυτοαξιολόγησης κλπ. 

Υπενθυμίζουμε ότι η αποχή των εκπαιδευτικών από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη, συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας η οποία καλύπτει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες από κάθε πειθαρχική ευθύνη. Και επί πλέον, όπως περιγράφεται στο εξώδικο της ΟΛΜΕ, η απεργία αποχή είναι συνταγματικό μας δικαίωμα και μπορούμε να την εφαρμόζουμε. Για αυτό άλλωστε κανείς εκπαιδευτικός που υλοποίησε την απεργία αποχή όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε καμία συνέπεια από όλα αυτά που επαναλαμβάνει κάθε λίγο και λιγάκι ο Κος Κόπτσης για να μας τρομοκρατήσει.

Επισημαίνουμε ότι η απεργία – αποχή της ΟΛΜΕ είναι σε ισχύ και δεν έχει προσβληθεί νομικά.

2)  Ενημερώνουμε  άμεσα την ΕΛΜΕ, με οποιονδήποτε τρόπο, αν γίνατε  αποδέκτες μηνύματος που αφορά την ατομική αξιολόγηση. 

3)  Δεν απαντάμε στο μήνυμα που μας έρχεται και δεν «μπαίνουμε» στην ειδική πλατφόρμα αξιολόγησης, διότι έτσι ενεργοποιείται η ατομική «αξιολογική» διαδικασία, δίνονται τα στοιχεία μας στον επίδοξο αξιολογητή  και το πιθανότερο είναι να δεχτείτε άμεσα μήνυμα από τον «αξιολογητή» σας που υποτίθεται σας καθοδηγεί για τα «βήματα», ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία. Επιπλέον με αυτό τον τρόπο τροφοδοτείται το »αξιολογικό σύστημα» Κεραμέως και τα »παπαγαλάκια» του ΥΠΑΙΘ που ενδιαφέρονται κυρίως για τα στατιστικά στοιχεία, θριαμβολογούν κατόπιν για τα ποσοστά συμμετοχής στην «αξιολόγηση», έστω κι αν  γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτή δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί και σε πάρα πολλές περιπτώσεις ούτε καν να ξεκινήσει.

4) Εάν παρ’ όλα αυτά συνάδελφοι «μπουν» στην ειδική πλατφόρμα, τους καλούμε να μη συνεχίσουν  τη διαδικασία που προτείνουν οι αξιολογητές και να απαντήσουν ως εξής:  Με την παρούσα δήλωση αριθμός πρωτοκόλλου ……….. (εδώ να γράφει  ο  αριθμός πρωτοκόλλου της ομαδικής δήλωσης συμμετοχής στην Απεργία – Αποχή) δηλώνω ότι συμμετέχω στην απεργία  αποχή που έχει προκηρύξει η ΟΛΜΕ από κάθε ενέργεια που συνδέεται με την αξιολόγηση. Δε γράφουμε τίποτα επιπλέον ως απάντηση κι εδώ σταματάει η επικοινωνία μας με τον «αξιολογητή».

5) Δεν αναρτούμε τίποτα στον ηλεκτρονικό ατομικό φάκελο/μας καλύπτει η απεργία αποχή.

6) Όταν μας καλέσει ο σύμβουλος/αξιολογητής σε συνάντηση προσυνεννόησης δεν συμμετέχουμε, και ας επιμένει/μας καλύπτει η απεργία αποχή.

7) Αν ο σύμβουλος / αξιολογητής ορίσει συνάντηση, ενώ έχουμε δηλώσει  απεργία αποχή, υλοποιούμε τις στάσεις εργασίας μαζί με το σύλλογο διδασκόντων.

Προκειμένου να καλυφθούν όλοι/ες οι συνάδελφοι για να μην μπουν οι αξιολογητές στην τάξη το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ προκηρύσσει  3ωρες στάσεις εργασίας  (ήδη έχει προκηρύξει 3ωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας από 13/3 ΕΩΣ ΚΑΙ 17/03 06/3 και θα προκηρύξει και νέες για όσο διάστημα διαρκούν αυτές οι διαδικασίες). Οι στάσεις εργασίας (μονόωρες, δίωρες, τρίωρες) γίνονται από τους συναδέλφους νεοδιόριστους την ημέρα που τους όρισαν να τους αξιολογήσουν, από το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου (πλειοψηφία ή μειοψηφία), από άλλα σχολεία και από το ΔΣ της ΕΛΜΕ. 

8) Ενημερώνουμε  άμεσα την ΕΛΜΕ, εάν ο «αξιολογητής» προσπαθήσει να κλείσει ραντεβού για παρακολούθηση διδασκαλίας. Αν οριστεί συνάντηση από τους αξιολογητές, και πάλι, οπωσδήποτε ενημερώστε τις ΕΛΜΕ για να παρέμβουν  οι εκπρόσωποι των  ΕΛΜΕ κι ο κλάδος και όλοι μαζί να σταματήσουμε τον αξιολογητή να μπει στην τάξη.

9) Αν οι νέοι αξιολογητές επιχειρήσουν κρυφά από το σύλλογο διδασκόντων να μπαίνουν στην τάξη, για να εξετάσουν το συνάδελφο νεοδιόριστο και να τον βαθμολογήσουν(!), δεν αδιαφορούμε.  Το σχολείο είναι δημόσιο και επομένως όλες οι δραστηριότητες που διαπερνούν τη λειτουργία του,  πρέπει να είναι σε γνώση όλων των μελών του συλλόγου διδασκόντων. Δηλώνουμε ότι δεν διαπραγματευόμαστε το δικαίωμά μας να γνωρίζουμε τι γίνεται μέσα στα σχολεία μας, αλλά και να αντιστεκόμαστε απέναντι στην αντιδραστική πολιτική που καταργεί θεμελιώδη εργασιακά, παιδαγωγικά, μορφωτικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα και κατακτήσεις. Το σωματείο και οι σύλλογοι καθηγητών υπερασπίζουμε τις συλλογικές μας αποφάσεις. Κανείς επιθεωρητής στην τάξη.

Απευθυνόμαστε  στις συναδέλφισσες και στους συναδέλφους νεοδιόριστους και τους καλούμε να ακούσουν τη φωνή του σωματείου και της ομοσπονδίας, που συμπυκνώνεται σε ένα μήνυμα: Να υπερασπιστούμε το δημόσιο σχολείο και την εργασία μας. Να μην επιτρέψουμε την κατηγοριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών. Να μην επιτρέψουμε το ξεκίνημα της άρσης της μονιμότητας για όλους.

Το ΥΠΑΙΘ βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσχερή θέση αναφορικά με τις διαδικασίες της ατομικής αξιολόγησης καθώς συναντά σθεναρή αντίσταση. Δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί νεοδιόριστοι/ες, μόνιμοι/ες, αναπληρωτές/τριες σε όλη την Ελλάδα αρνούνται να συναινέσουν, με χαρακτηριστική την Αττική όπου η δήλωση Απεργίας Αποχής από την ατομική αξιολόγηση έχει υπογραφεί σε ποσοστό πάνω από το 85% των εκπαιδευτικών. Εκατοντάδες νεοδιόριστοι/ες στις περιοχές που επιδιώχθηκε να ξεκινήσει η αξιολόγηση υπογράφουν την Απεργία Αποχή και μαζί με τους συλλόγους διδασκόντων, τα πρωτοβάθμια σωματεία και τις επιτροπές αγώνα μπλοκάρουν τις επισκέψεις των αξιολογητών στα σχολεία συμμετέχοντας στις στάσεις εργασίας.

Καλούμε  όλους τους συναδέλφους  να στηρίξουμε τις αποφάσεις της ΕΛΜΕ και της ΟΛΜΕ και να υπερασπιστούμε τα θεμελιώδη εργασιακά μας δικαιώματα. Να αντισταθούμε στην υποταγή, στην καλλιέργεια του φόβου και της εργασιακής ανασφάλειας. 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ, ΜΑΧΗΤΙΚΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΑΝΝΑ ΛΑΘΗΡΑ                        ΕΥΔΟΞΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ 

Categories: Γ' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης | Ετικέτες: ,,,,,,,,, | Σχολιάστε

Ε’ ΕΛΜΕ Θεσ/νίκης: Τηλε σύσκεψη – ενημέρωση όλων των συναδέλφων τη Δευτέρα 13/3 στις 7.30 μμ για τα βήματα αγώνα και τις αποφάσεις του κλάδου

Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης                             Θεσσαλονίκη, 9/3/2023                                  

Προξένου Κορομηλά 51

e.elme.thess@gmail.com

Τηλε σύσκεψη – ενημέρωση όλων των συναδέλφων τη Δευτέρα 13/3 στις 7.30 μμ για τα βήματα αγώνα και τις αποφάσεις του κλάδου

ΛΙΝΚ https://us02web.zoom.us/j/83499895549?pwd=eEE2eTJmYWV1TjVIWG1helRZeHM2dz09

Οι παρεμβάσεις της ΕΛΜΕ απέτρεψαν αξιολογητές

να ξεκινήσουν τη διαδικασία αξιολόγησης νεοδιόριστων

Τα βήματα να σταματήσουμε τους αξιολογητές να μην μπουν στην τάξη

και να βαθμολογήσουν τους νεοδιόριστους συναδέλφους

Συνεχίζουμε τον αγώνα! Κανείς μόνος του! Όλοι μαζί να τους  σταματήσουμε!

Οι Διευθύνσεις εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη άρχισαν την αποστολή μηνυμάτων  σε νεοδιόριστους συναδέλφους προκειμένου να ξεκινήσουν την ατομική αξιολόγηση. Σε αυτή την κρίσιμη φάση οφείλουμε όλοι να σταθούμε δίπλα στους συναδέλφους μας που το υπουργείο θέλει να χρησιμοποιήσει ενάντια στις συλλογικές και ομόφωνες αποφάσεις του κλάδου να μην περάσει η ατομική αξιολόγηση. Τώρα μπορούμε να τους σταματήσουμε γιατί αν οι νεοδιόριστοι μείνουν μόνοι τους και υποχωρήσουν, τότε έρχεται η σειρά όλων μας, και η κυβέρνηση θα έχει στρώσει το δρόμο για την κατηγοριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών, για το χτύπημα εργασιακών δικαιωμάτων, για το καθεστώς άνισων αμοιβών στους εκπαιδευτικούς.

Με τις παρεμβάσεις της ΕΛΜΕ και συναδέλφων από τα σχολεία σταματάμε τις διαδικασίες αξιολόγησης στο ξεκίνημά τους! Αξιολογητής επιχείρησε εντέχνως, συγκεντρώνοντας τους συναδέλφους ειδικότητας ΠΕ03 του σχολείου, να ξεκινήσει τη διαδικασία αξιολόγησης νεοδιόριστων συναδέλφων. Η ΕΛΜΕ με την παρέμβασή της, σύμφωνα με τις ομόφωνες αποφάσεις του κλάδου, δεν το επέτρεψε. Η ΕΛΜΕ απέτρεψε και σε άλλα σχολεία με τις παρεμβάσεις της να ξεκινήσει η διαδικασία της αξιολόγησης σε νεοδιόριστους, ενώ σε άλλο σχολείο που ο αξιολογητής είχε ορίσει συνάντηση «προσυνεννόησης» με νεοδιόριστο, ο ίδιος που την είχε ορίσει, την ανέβαλε επ’ αόριστον. Ο νεοδιόριστος συνάδελφος είχε υπογράψει τη δήλωση απεργίας αποχής. Το νεοδιόριστο συνάδελφο τον ενημέρωσε ο Διευθυντής του σχολείου. 

Στις επόμενες δύο κρίσιμες εβδομάδες για να μην προχωρήσει η αξιολόγηση των νεοδιόριστων η υλοποίηση των ομόφωνων αποφάσεων του κλάδου πρέπει να είναι υπόθεση όλων των εκπαιδευτικών. Τη Δευτέρα 13/3 στις 7.30 μμ στην τηλε σύσκεψη  – ενημέρωση της ΕΛΜΕ  συζητάμε τα βήματα και τις αποφάσεις της ΕΛΜΕ και ΟΛΜΕ για να τους σταματήσουμε και καλούμε όλους τους συναδέλφους, μόνιμους και αναπληρωτές να συμμετέχουν.

Υλοποιούμε τις ομόφωνες αποφάσεις ΟΛΜΕ και ΕΛΜΕ, ως εξής:

1) Υπογράφουμε (αν δεν το έχουμε ήδη κάνει) τη δήλωση συμμετοχής στην απεργία – αποχή που έχει κηρύξει η ΟΛΜΕ, την οποία και πρωτοκολλούμε στο πρωτόκολλο του σχολείου.

Η απεργία – αποχή της ΟΛΜΕ καλύπτει σε όλες τις φάσεις τους/τις συναδέλφους από όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα που σχετίζονται με την ατομική αξιολόγηση όπως από τη συνάντηση με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, την ενημέρωση της Ψηφιακής Πλατφόρμας, την κατάθεση έκθεσης ατομικής αυτοαξιολόγησης κλπ.

Υπενθυμίζουμε ότι η αποχή των εκπαιδευτικών από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη, συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας η οποία καλύπτει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες από κάθε πειθαρχική ευθύνη. Και επί πλέον, όπως περιγράφεται στο εξώδικο της ΟΛΜΕ, η απεργία αποχή είναι συνταγματικό μας δικαίωμα και μπορούμε να την εφαρμόζουμε. Για αυτό άλλωστε κανείς εκπαιδευτικός που υλοποίησε την απεργία αποχή όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε καμία συνέπεια από όλα αυτά που επαναλαμβάνει κάθε λίγο και λιγάκι ο Κος Κόπτσης για να μας τρομοκρατήσει.

Επισημαίνουμε ότι η απεργία – αποχή της ΟΛΜΕ είναι σε ισχύ και δεν έχει προσβληθεί νομικά.

2)  Ενημερώνουμε  άμεσα την ΕΛΜΕ, με οποιονδήποτε τρόπο, αν γίνατε  αποδέκτες μηνύματος που αφορά την ατομική αξιολόγηση.

3) Δεν απαντάμε στο μήνυμα που μας έρχεται και δεν «μπαίνουμε» στην ειδική πλατφόρμα αξιολόγησης, διότι έτσι ενεργοποιείται η ατομική «αξιολογική» διαδικασία, δίνονται τα στοιχεία μας στον επίδοξο αξιολογητή  και το πιθανότερο είναι να δεχτείτε άμεσα μήνυμα από τον «αξιολογητή» σας που υποτίθεται σας καθοδηγεί για τα «βήματα», ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία. Επιπλέον με αυτό τον τρόπο τροφοδοτείται το »αξιολογικό σύστημα» Κεραμέως και τα »παπαγαλάκια» του ΥΠΑΙΘ που ενδιαφέρονται κυρίως για τα στατιστικά στοιχεία, θριαμβολογούν κατόπιν για τα ποσοστά συμμετοχής στην «αξιολόγηση», έστω κι αν  γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτή δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί και σε πάρα πολλές περιπτώσεις ούτε καν να ξεκινήσει.

4) Εάν παρ’ όλα αυτά συνάδελφοι «μπουν» στην ειδική πλατφόρμα, τους καλούμε να μη συνεχίσουν  τη διαδικασία που προτείνουν οι αξιολογητές και να απαντήσουν ως εξής:  Με την παρούσα δήλωση αριθμός πρωτοκόλλου ……….. (εδώ να γράφει  ο  αριθμός πρωτοκόλλου της ομαδικής δήλωσης συμμετοχής στην Απεργία – Αποχή) δηλώνω ότι συμμετέχω στην απεργία  αποχή που έχει προκηρύξει η ΟΛΜΕ από κάθε ενέργεια που συνδέεται με την αξιολόγηση. Δε γράφουμε τίποτα επιπλέον ως απάντηση κι εδώ σταματάει η επικοινωνία μας με τον «αξιολογητή».

5) Δεν αναρτούμε τίποτα στον ηλεκτρονικό ατομικό φάκελο/μας καλύπτει η απεργία αποχή.

6) Όταν μας καλέσει ο σύμβουλος/αξιολογητής σε συνάντηση προσυνεννόησης δεν συμμετέχουμε, και ας επιμένει/μας καλύπτει η απεργία αποχή.

7) Αν ο σύμβουλος / αξιολογητής ορίσει συνάντηση, ενώ έχουμε δηλώσει  απεργία αποχή, υλοποιούμε τις στάσεις εργασίας μαζί με το σύλλογο διδασκόντων.

Προκειμένου να καλυφθούν όλοι/ες οι συνάδελφοι για να μην μπουν οι αξιολογητές στην τάξη το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ προκηρύσσει  3ωρες στάσεις εργασίας  (ήδη έχει προκηρύξει 3ωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας από Δευτέρα 06/3 έως και Παρασκευή 10/03 και θα προκηρύξει και νέες για όσο διάστημα διαρκούν αυτές οι διαδικασίες). Οι στάσεις εργασίας (μονόωρες, δίωρες, τρίωρες) γίνονται από τους συναδέλφους νεοδιόριστους την ημέρα που τους όρισαν να τους αξιολογήσουν, από το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου (πλειοψηφία ή μειοψηφία), από άλλα σχολεία και από το ΔΣ της ΕΛΜΕ.

8) Ενημερώνουμε  άμεσα την ΕΛΜΕ, εάν ο «αξιολογητής» προσπαθήσει να κλείσει ραντεβού για παρακολούθηση διδασκαλίας. Αν οριστεί συνάντηση από τους αξιολογητές, και πάλι, οπωσδήποτε ενημερώστε τις ΕΛΜΕ για να παρέμβουν  οι εκπρόσωποι των  ΕΛΜΕ κι ο κλάδος και όλοι μαζί να σταματήσουμε τον αξιολογητή να μπει στην τάξη.

9) Αν οι νέοι αξιολογητές επιχειρήσουν κρυφά από το σύλλογο διδασκόντων να μπαίνουν στην τάξη, για να εξετάσουν το συνάδελφο νεοδιόριστο και να τον βαθμολογήσουν(!), δεν αδιαφορούμε.  Το σχολείο είναι δημόσιο και επομένως όλες οι δραστηριότητες που διαπερνούν τη λειτουργία του,  πρέπει να είναι σε γνώση όλων των μελών του συλλόγου διδασκόντων. Δηλώνουμε ότι δεν διαπραγματευόμαστε το δικαίωμά μας να γνωρίζουμε τι γίνεται μέσα στα σχολεία μας, αλλά και να αντιστεκόμαστε απέναντι στην αντιδραστική πολιτική που καταργεί θεμελιώδη εργασιακά, παιδαγωγικά, μορφωτικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα και κατακτήσεις. Το σωματείο και οι σύλλογοι καθηγητών υπερασπίζουμε τις συλλογικές μας αποφάσεις. Κανείς επιθεωρητής στην τάξη.

Απευθυνόμαστε  στις συναδέλφισσες και στους συναδέλφους νεοδιόριστους και τους καλούμε να ακούσουν τη φωνή του σωματείου και της ομοσπονδίας, που συμπυκνώνεται σε ένα μήνυμα: Να υπερασπιστούμε το δημόσιο σχολείο και την εργασία μας. Να μην επιτρέψουμε την κατηγοριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών. Να μην επιτρέψουμε το ξεκίνημα της άρσης της μονιμότητας για όλους.

Καλούμε  όλους τους συναδέλφους  να στηρίξουμε τις αποφάσεις της ΕΛΜΕ και της ΟΛΜΕ και να υπερασπιστούμε τα θεμελιώδη εργασιακά μας δικαιώματα. Να αντισταθούμε στην υποταγή, στην καλλιέργεια του φόβου και της εργασιακής ανασφάλειας.

Τετάρτη 8 Μάρτη όλοι στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ, ΟΛΜΕ ΔΟΕ, ΕΛΜΕ, ΣΕΠΕ, Σωματείων και στη συγκέντρωση 12μ, Αγ. Βενιζέλου.

     Για το Δ.Σ

                             Ο Πρόεδρος                                   Η Γραμματέας

                       Χρήστος Ζαγανίδης                              Σοφία Στεφανίδου

Categories: δίχως κατηγορία | Ετικέτες: ,,, | Σχολιάστε

Γ ΕΛΜΕ-Θ :ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12/3 ΣΤΙΣ 12 μ., ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Γ΄ΕΛΜΕ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 9/3/2023

Πρ. Κορομηλά 51 τηλ. 6978300483

e-mail: gelmeth3

http://3elmethess.blogspot.gr/

fb : Γ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12/3 ΣΤΙΣ 12 μ., ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΟΛΟΙ-ΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ,

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ.

Με τις μεγαλειώδεις απεργιακές συγκεντρώσεις της 8ης Μάρτη ,που πλημμύρισαν με πλήθος λαού και νεολαίας σε δεκάδες σημεία σε όλη τη χώρα, ο κόσμος της εργασίας, η νεολαία, ο λαός διατράνωσε τη συνολική αντίθεση του απέναντι στην κυβέρνηση, στις ιδιωτικοποιήσεις, τελικά στην πολιτική που βάζει το κέρδος πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Η οργή γίνεται απαίτηση αγώνα : Οι πολιτικοί ένοχοι πρέπει να πληρώσουν. Η πολιτική που δολοφονεί να ανατραπεί!

Το δυστύχημα – έγκλημα στα Τέμπη ήταν αποτέλεσμα μιας πολιτικής που συστηματικά υποβαθμίζει και μετατρέπει σε εμπόρευμα τα δημόσια αγαθά, αδιαφορώντας για τις συνέπειες στις ζωές των ανθρώπων. Δεν είναι «μεμονωμένο» περιστατικό. Είτε πρόκειται για την ιδιωτικοποίηση της ενέργειας, του ρεύματος, του νερού είτε για τη διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας, της ασφάλισης, της πρόνοιας οι επιχειρήσεις είναι αυτές που αποκομίζουν τα κέρδη, ενώ η κοινωνία αυτή φορτώνεται και πληρώνει τις ζημιές.

Από την πολιτική απαξίωσης και εμπορευματοποίησης των δημόσιων αγαθών δεν εξαιρείται η εκπαίδευση.

Το δημόσιο σχολείο συστηματικά απαξιώνεται και μετατρέπεται σε ένα πιο ταξικό σχολείο για όλο και λιγότερους, με τα μορφωτικά δικαιώματα της νεολαίας να συρρικνώνονται διαρκώς. Γι’ αυτό και η Ν.Δ θεσμοθέτησε την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, που αφήνει χιλιάδες μαθητές έξω από τα πανεπιστήμια, ενώ με την Τράπεζα Θεμάτων και τη σταδιακή και όλο και πιο σκληρή εφαρμογή της, δεκάδες χιλιάδες μαθητές θα εκδιωχθούν από το Λύκειο. Παράλληλα, η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας θα είναι ο μηχανισμός που θα οδηγήσει στην ταξική κατηγοριοποίηση των σχολείων. Όμως, για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να αλλάξει το κλίμα στο σχολείο και να αλλάξουν οι εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών. Η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών έρχεται να επιβάλει κλίμα αυταρχισμού και εργοδοτικής αυθαιρεσίας στα σχολεία, να καταργήσει κάθε έννοιας παιδαγωγικής ελευθερίας, να διαλύσει τους συλλόγους διδασκόντων και να κάνει τους εκπαιδευτικούς, αντί για συναδέλφους, ανταγωνιστές.

Αυτή την περίοδο οι δικοί μας αγώνες συμπίπτουν με την οργή της κοινωνίας για την εγκληματική πολιτική που οδήγησε στο δυστύχημα στα Τέμπη και που εκφράζεται με μεγάλες κινητοποιήσεις που απαιτούν δικαιοσύνη και την προστασία των δημόσιων αγαθών. Η αντίδραση της κυβέρνησης είναι ο αυταρχισμός και η καταστολή. Στόχος της είναι να βάλει φραγμό στις αγωνιστικές διαθέσεις των εργαζομένων.

Τώρα όμως είναι ώρα να κλιμακώσουμε τους αγώνες! Τώρα είναι ώρα ενός πανεργατικού – παλλαϊκού ξεσηκωμού διαρκείας για την ανατροπή της κυβέρνησης και της πολιτικής που δολοφονεί με απεργίες, διαδηλώσεις, συλλαλητήρια!

Τώρα διεκδικούμε- απαιτούμε:

· Να μπει τέλος στις ιδιωτικοποιήσεις. Αποκλειστικά δημόσιο σιδηρόδρομο, με εθνικοποίηση χωρίς αποζημίωση.

· Δημόσια και δωρεάν όλα τα κοινωνικά αγαθά, στην παιδεία την υγεία, τον πολιτισμό, τις μεταφορές, την ασφάλιση, το ρεύμα, το νερό, με κοινωνικό και εργατικό έλεγχο που θα καλύπτουν τις κοινωνικές ανάγκες για ασφαλείς και υψηλής ποιότητας παροχές, με μαζικές προσλήψεις αποκλειστικά μόνιμου προσωπικού με σταθερή και αξιοπρεπή εργασία, και με κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας.

· Να ικανοποιηθούν όλα τα βασικά αιτήματα του κινήματος στην παιδεία, την υγεία, τον πολιτισμό.

· Να γίνουν αποδεκτά όλα τα αιτήματα του κλάδου για αυξήσεις στους μισθούς, μαζικούς μόνιμους διορισμούς, Γνήσια Συλλογική Σύμβαση εργασίας εφ’ όλης της ύλης, επαναφορά ωραρίου στα όρια του 2013, αύξηση των δαπανών για παιδεία και υγεία.

· Να σταματήσει τώρα η αξιολόγηση και η απαράδεκτη εισαγωγική επιμόρφωση. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι νεοδιόριστοι.

· Να σταματήσει η εφαρμογή όλων των αντιεκπαιδευτικών μέτρων (τράπεζα θεμάτων, εξετάσεις PISA, ΕΒΕ) και των άλλων αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων.

· Ανατροπή της κυβέρνησης και της πολιτικής που δολοφονεί με απεργίες, διαδηλώσεις, συλλαλητήρια.

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν μαζικά στη συγκέντρωση των σωματείων την Κυριακή στις 12 μ. στην Πλατεία Αριστοτέλους.

Συνεχίζουμε συσπειρωμένοι στα σωματεία μας σαν μια γροθιά στον αγώνα ενάντια στα σχέδια κατηγοριοποίησης και αποδόμησης του δημόσιου σχολείου και στην πολιτική που δολοφονεί. Η συμμετοχή μας στις μαζικές κινητοποιήσεις των σωματείων μας όλο το επόμενο διάστημα είναι ασπίδα προστασίας για τις λαϊκές ανάγκες, τις λαϊκές ελευθερίες και τα δημοκρατικά μας δικαιώματα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΑΝΝΑ ΛΑΘΗΡΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

Categories: δίχως κατηγορία | Σχολιάστε

Η Ε’ ΕΛΜΕ Θεσ/νίκης καλεί στην θεατρική παράσταση «Όλυμπο να βλέπει» του Σπ. Λαζαρίδη, 11-12 και 17-18/3

 Η Ε' ΕΛΜΕ Θεσ/νίκης καλεί στην θεατρική παράσταση "Όλυμπο να βλέπει" του Σπ. Λαζαρίδη, 11-12 και 17-18/3
Categories: δίχως κατηγορία | Ετικέτες: ,, | Σχολιάστε

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση των τελευταίων χρόνων στην απεργία της 8ης Μάρτη!

Η απεργιακή συγκέντρωση της 8ης Μάρτη εξελίχτηκε στην μεγαλύτερη συγκέντρωση των τελευταίων χρόνων με τη συμμετοχή χιλιάδων απεργών, μαθητών, φοιτητών, συνταξιούχων και τη στήριξη δεκάδων φορέων του μαζικού κινήματος, λαού και νεολαίας.

Μεγαλειώδης ήταν η απεργιακή συγκέντρωση  το μεσημέρι της Τετάρτης 8 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή περισσότερων από 40.000 ανθρώπων, στη μεγαλύτερη πορεία των τελευταίων δεκαετιών στην πόλη. Ο χαρακτήρας της συγκέντρωσης ήταν πολύ ευρύτερος από τις συνήθεις απεργιακές συγκεντρώσεις, είχε παλλαϊκή συμμετοχή, καθώς η Θεσσαλονίκη βιώνει τον πόνο αλλά και την οργή δεκάδων νεκρών, μεταξύ των οποίων πολλών φοιτητών του ΑΠΘ. Πριν ξεκινήσει η διαδήλωση από το Άγαλμα Βενιζέλου κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων του δυστυχήματος. Μεταξύ των διαδηλωτών υπήρχαν και επιβάτες της  αμαξοστοιχίας IC62.

Τον τόνο στην πορεία που ξεχύθηκε στους δρόμους της πόλης έδωσε η νεολαία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές, μαζί με πλήθος εργατικών σωματείων, συλλογικοτήτων και οργανώσεων. Μαχητική ήταν η παρουσία των ΕΛΜΕ και των ΣΕΠΕ με δυναμικό και μαζικό μπλοκ. Δεκάδες ήταν τα Γυμνάσια και τα Λύκεια από όλες τις περιοχές της Θεσσαλονίκης που κατέβηκαν οργανωμένα με δικά τους μπλοκ, ενώ σχεδόν το σύνολό του ΑΠΘ βρίσκεται υπό κατάληψη με μαζικές γενικές συνελεύσεις. Υπό κατάληψη βρίσκεται και το ΠΑΜΑΚ, για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια, αποτυπώνοντας το μέγεθος της οργής της νεολαίας και της διάθεσης της να ανατρέψει την πολιτική που δολοφονεί τις ζωές και τα όνειρα της.

Η πορεία που ξεκίνησε από το Αγ. Βενιζέλου κατευθύνθηκε μέσω της Εγνατίας και της Μοναστηρίου προς τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια μέσω των οδών Αγ. Πάντων, Λαγκαδά και Αγ. Δημητρίου η μεγαλειώδης πορεία έφτασε στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, με αρκετά μπλοκ διαδηλωτών να περικυκλώνουν το κτίριο του Διοικητηρίου. Η πορεία όμως έσπασε στη μέση καθώς έξω από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό οι δυνάμεις των ΜΑΤ  επιτέθηκαν  στην πορεία με χρήση δακρυγόνων και κρότου λάμψης. Τα μπλοκ που δέχθηκαν την επίθεση ανασυντάχθηκαν και κινήθηκαν και αυτά προς το ΥΜΑΘ μέσω της Αντιγονιδών. Τεράστια ήταν και η απογευματινή διαδήλωση, όπου  οι φωνές για την ανατροπή της δολοφονικής πολιτικής συνενώθηκαν με τις διεκδικήσεις των γυναικών. Πριν την έναρξη της διαδήλωσης προηγήθηκε μοτοπορεία δεκάδων εργαζόμενων delivery. Η διαδήλωση από την Αριστοτέλους κατευθύνθηκε και πάλι προς τον Σιδηροδρομικό Σταθμό, μέσω της Τσιμισκή και της Αναγεννήσεως. Εκτός των μπλοκ των σωματείων και των φοιτητικών συλλόγων, μαζική ήταν η παρουσία και των πολιτικών οργανώσεων στην απογευματινή διαδήλωση

Ο πολύμορφος αγώνας για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη, για την ανατροπή της κυβέρνησης και της πολιτικής της, για το τέλος των εγκληματικών ιδιωτικοποιήσεων και την εθνικοποίηση των σιδηροδρόμων, της δημόσιας περιουσίας και των υποδομών, χωρίς αποζημίωση, με κοινωνικό και εργατικό έλεγχο.

[με στοιχεία από την εφημερίδα ΠΡΙΝ]

Categories: φωτογραφίες | Ετικέτες: ,,,,,,,,,, | Σχολιάστε

Παρεμβάσεις ΠΕ και ΔΕ: Δικά τους τα κέρδη – δικοί μας οι νεκροί… Τετάρτη 8 Μάρτη Απεργούμε!

ανεξάρτητες αυτόνομες αγωνιστικές ριζοσπαστικές

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε.

paremvasisdoe, 2103242144

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕ

paremvaseis.de, 2103318624

06-03-2023

Δικά τους τα κέρδη – δικοί μας οι νεκροί…

Τετάρτη 8 Μάρτη Απεργούμε!

Αποφασιστικά μέχρι τη Νίκη

Συνεχίζουμε με μαζική συμμετοχή στις ΓΣ για νέες αποφάσεις αγώνα

Πενήντα εφτά νεκρές/οί νέες/οι κι εργαζόμενες/οι, δεκάδες τραυματίες και αγνοούμενες/οι στο δρομολόγιο του θανάτου στα Τέμπη.

Δεν ήταν τυχαίο. Δεν ήταν ατύχημα. Είναι έγκλημα σε βάρος ενός λαού

Κυβέρνηση της ΝΔ και κόμματα εξουσίας, δημοσιογραφικό κατεστημένο και πίσω από όλους αυτούς, κεφάλαιο και κράτος, οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο, κάνουν ό,τι μπορούν για να μείνουμε σπίτι μας, παρακολουθώντας τηλεόραση και πενθώντας σιωπηλά ή στην καλύτερη περίπτωση να κατευθύνουν την οργή μας σε άνευρα και βολικά «μνημόσυνα», ελεγχόμενες διαμαρτυρίες για να αποφύγουν τις αναταράξεις και τα απρόβλεπτα επεισόδια. Κι όταν αυτό δεν είναι εφικτό, όπως την Κυριακή στο Σύνταγμα, χτυπούν με πρωτοφανή αγριότητα τους χιλιάδες διαδηλωτ(ρι)ες, για να διαλύσουν τη συγκέντρωση. Με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές, με τον τρόμο μήπως η οργή γίνει ποτάμι και συμπαρασύρει όλη τη σαπίλα ενός συστήματος που δολοφονεί τη ζωή μας κάθε μέρα, κάποιες φορές με τον πιο τραγικό τρόπο, όπως τώρα, χρησιμοποιούν ότι μέσα κατέχουν από τα αστικά εγχειρίδια κρίσεων, το ψέμα, την καταστολή, την παραπληροφόρηση.

Tο έγκλημα στα Τέμπη αποκάλυψε τη γύμνια των βασικών αφηγήσεων των τελευταίων σαράντα χρόνων κι ιδιαίτερα των μνημονιακών. Μας είπαν ότι κάθε τι δημόσιο είναι στραβό κι ανάποδο, κι ότι κάθε αγαθό έχει αξία μόνο αν γίνει εμπόρευμα, οφείλει να φέρνει κέρδος, να λειτουργεί ανταγωνιστικά, γι’ αυτό να αξιολογείται και να κατηγοριοποιείται για να καταργείται και να ιδιωτικοποιείται, να μεταλλάσσεται η λειτουργία του προς όφελος της αγοράς και των κριτηρίων του κέρδους, αν δεν ικανοποιεί αυτούς τους στόχους. Μας είπαν ότι δεν υπάρχουν «κοινωνικά αγαθά» και δικαιώματα, δεν υπάρχουν σύγχρονες εργατικές ανάγκες παρά μόνο «ατομική ευθύνη» για να αποκτήσεις ότι έχεις ανάγκη, στην παιδεία, την υγεία, τον πολιτισμό, την ασφάλιση… Και μας «τάισαν» φτώχεια, ανεργία, ζωή αβίωτη.

Tο έγκλημα στα Τέμπη ήρθε να μας υπογραμμίσει με τον πιο δραματικό τρόπο ότι μας παραπλάνησαν, μας ενοχοποίησαν, μας εκμεταλλεύτηκαν.

Ήρθε με φόρο το αίμα νέων να μας αποκαλύψει πως δεν είναι η μοίρα μας η κακιά. Είναι η πολιτική τους!

14.9.2017: ένας βασικός πυλώνας μεταφοράς επιβατών κι εμπορευμάτων στην Ελλάδα, ο ΟΣΕ, περνάει στα χέρια της ιταλικής FerrovieDelloStatoItalianeS.p.A. για το εξευτελιστικό ποσό των 48 εκατομμυρίων ευρώ. Ο τζίρος της εταιρείας το 2016, πριν την πώληση, ξεπερνούσε τα 120 εκατομμύρια. Το «κακό» δημόσιο γίνεται παρελθόν και πλέον τα τρένα μας περνούν σε μια εταιρεία μπλεγμένη σε διάφορα σκάνδαλα.

15.05.2022: Η ανάπτυξη θα ερχόταν γεμάτη υποσχέσεις. Το τρένο θα κάνει τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη σε λιγότερο από 4 ώρες. Χαλάλι οι τόσες ταλαιπωρίες όλα αυτά τα χρόνια, το διαλυμένο δίκτυο, η έλλειψη συντήρησης, τα αμέτρητα επικίνδυνα σημεία, οι 20 ώρες που έμειναν εγκλωβισμένοι στα χιόνια στην Οινόη, οι αναβολές κι οι ακυρώσεις δρομολογίων, η ανοργανωσιά, το μειωμένο και γερασμένο προσωπικό, οι παραιτήσεις λόγω της επικινδυνότητας του δικτύου κι όλα αυτά που δεν φρόντισαν να ασχοληθούν οι νέοι ιδιοκτήτες. Ζήτω η ανάπτυξη! Ζήτω ο ιδιωτικός τομέας!

15 μέρες μετά: Οι καθυστερήσεις είναι πρωτοφανείς, τα δρομολόγια σταματούν για ώρες, επικίνδυνα φαινόμενα με καλώδια στον αέρα, χαμηλές ταχύτητες, απαράδεκτες συνθήκες κατακαλόκαιρο χωρίς εξαερισμό και aircondition, ακυρώσεις δρομολογίων, κι ο κατάλογος είναι ατέλειωτος. Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν αλλά τα ΜΜΕ στοχοποιούν κάθε απεργία και ο νόμος Χατζηδάκη θα τις βγάλει όλες παράνομες. Οι νεκροί κι οι τραυματίες για αυτούς είναι μερικά ασήμαντα sideeffects των υπερκερδών μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής κίνησης.

Τα χέρια τους είναι βαμμένα με αίμα! Γι’ αυτούς,οι ζωές μας αξίζουν όσο ένα εισιτήριο, και πετάνε λάδι στην φωτιά του ταξικού πολέμου με πρωτόγνωρη αλαζονεία κι ειρωνεία.

Όλοι τους υπόσχονται υποκριτικά ότι θα τα διορθώσουν όλα την επόμενη φορά: Η ΝΔ και ο Μητσοτάκης σπεύδουν να τα φορτώσουν στον σταθμάρχη. Σε μια πρωτοφανή παράσταση ο πρωθυπουργός επιχειρεί να βάλει τα κλάματα όταν πίσω από την κάμερα ακούγεται ο image maker να του φωνάζει «χαμηλά το κεφάλι, είπαμε το κεφάλι να είναι χαμηλά». Το ΔΤ της παραίτησης του δακρύβρεχτου υπουργού Μεταφορών έχει γραμμένο στο κάτω μέρος από αβλεψία: «Αν γίνει οποιαδήποτε ερώτηση: Σας παρακαλώ πολύ θα μου επιτρέψετε να μην πούμε τίποτε άλλο σήμερα. Αν επιμείνουν: Σας παρακάλεσα να μείνουμε σε αυτά. Δεν είναι ώρα για λόγια. Ας σεβαστούμε τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν». Ο ΣΥΡΙΖΑ που όταν κυβέρνησε ξεπούλησε τον ΟΣΕ, δηλώνει ότι δεν είναι ώρα να μιλήσουμε για ευθύνες, οργανώνει σιωπηλές συγκεντρώσεις και εστιάζει μόνο στην ανικανότητα της ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στο ίδιο μοτίβο. Οι ακροδεξιοί και η Χρυσή Αυγή του Κασιδιάρη μιλούν για το έθνος που το πρόδωσαν οι πολιτικοί. Η εταιρεία που αγόρασε τον ΟΣΕ για 48 εκατ. και επιδοτείται κάθε χρόνο με 50 εκατ. αποποιείται των ευθυνών -«δεν ήταν δική μου δουλειά το δίκτυο». Οι δημοσιογράφοι ζητούν συγγνώμη που δεν πρόσεχαν τα αιτήματα των σιδηροδρομικών αλλά κατήγγειλαν από τα κανάλια τους τις απεργίες ενισχύοντας τον κοινωνικό αυτοματισμό, και υπόσχονται να μην το ξανακάνουν, ενώ ο Πορτοσάλτε ξεδιάντροπα δηλώνει πως το έγκλημα στα Τέμπη είναι μια καλή ευκαιρία να εκσυγχρονιστούν οι υποδομές.Η ΕΕ «βουρκώνει» για το χάλι των ελληνικών σιδηροδρόμων, γιατί στην επικράτειά της, όπως λέει, είναι εκσυγχρονισμένοι, με συστήματα ασφαλείας. Ο βασικός πολιτικός καθοδηγητής των ιδιωτικοποιήσεων, που ρίχνει πρόστιμα στα κράτη αν επιδοτούν κρατικές εταιρείες δημόσιου συμφέροντος, μας εμπαίζει πολλαπλώς. Οι δυνάμεις καταστολής με προτεταγμένες τις ασπίδες και δακρυγόνα με την πρώτη ευκαιρία εκτελούν εντολές από όλους τους παραπάνω. Άλλωστε αυτοί δεν έχουν να απολογηθούν πουθενά, γιατί τα αφεντικά τους θα τους καλύψουν όπως σε κάθε περίπτωση.

Εμείς, οι άνθρωποι που χρησιμοποιούμε όλων των ειδών τα δρομολόγια για όλων των ειδών τους θανάτους, θα τους αφήσουμε;

Η μόνη απάντηση είναι να βγούμε όλοι και όλες στους δρόμους.Το οφείλουμε στα νεκρά παιδιά και στους γονείς τους. Το οφείλουμε στις ίδιες τις ζωές μας. Δεν είμαστε αναλώσιμες/οι στο βωμό των κερδών τους. Το πολιτικό σύστημα, το κατεστημένο των ΜΜΕ και του πλούτου πρέπει να πληρώσουν ακριβά για τα εγκλήματά τους και ο μοναδικός τρόπος να πληρώσουν μπορεί να επιβληθεί από τον λαό και τη νεολαία ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ και όχι εάν και όταν ανοίξουν οι κάλπες.

Δεν «θα λογαριαστούμε μετά». Τώρα θα λογαριαστούμε γιατί ο κατάλογος των «θανάτων» που πραγματοποιήθηκαν και εξελίσσονται την εποχή της κρίσης είναι μεγάλος. Γιατί ενώ οι διαδηλώσεις συνεχίζονται σε όλη τη χώρα για το έγκλημα στα Τέμπη, οι «θάνατοι» δημοσίων αγαθών εξελίσσονται σε παιδεία, υγεία, πολιτισμό, μεταφορές, ασφάλιση, ρεύμα, νερό…

Τώρα στην εκπαίδευση να δράσουμε για ένα πραγματικά δημόσιο και δωρεάν σχολείο, ενάντια στην αξιολόγηση, την ιδιωτικοποίηση και κατηγοριοποίηση, τον ανταγωνισμό, την προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς και τουκέρδους, με εκπαιδευτικούς πειθήνιους και φοβισμένες/ους αξιολογούμενες/ους. Καμιά/κανένας να μη δεχτεί τους αξιολογητές. Απεργία Αποχή και στάσεις εργασίας απέναντι στην ατομική αξιολόγηση. Δυναμικές πραγματικές καταλήψεις στις διευθύνσεις εκπαίδευσης για να υποχρεώσουμε τα υπηρεσιακά συμβούλια να υπογράψουν τις μονιμοποιήσεις των νεοδιόριστων συναδέλφων/ισσών. Ακύρωση του προγράμματοςτης εισαγωγικής επιμόρφωσης μεμαζική άρνηση συμμετοχής, κάθε επιμόρφωση με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα και εντός εργασιακού ωραρίου.

Να δράσουμε για αυξήσεις στους μισθούς, με γνήσιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας εφ’ όλης της ύλης σε σύγκρουση με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο που τις απαγορεύει και τον νόμο Χατζηδάκη, με κύρια αιτήματα την κατάργησή τους και με κάλυψη των απωλειών των μνημονίων, του τιμάριθμου και της ακρίβειας για ζωή με αξιοπρέπεια. Συνεχής αύξηση-αναπροσαρμογή των μισθών με βάση τον τιμάριθμο. Κανένας μισθός κάτω από 1000 ευρώ, επιστροφή 13ου και 14ου στο δημόσιο και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Επαναφορά του επιδόματος ειδικής αγωγής. Αφορολόγητο 12000 ευρώ και 4000 για κάθε παιδί. Μέτρα κατά της ακρίβειας. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και διατροφής. Διατίμηση στα τιμολόγια του ρεύματος και των καυσίμων και όλα τα βασικά αγαθά με κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους εργαζόμενους, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Πλαφόν στις τιμές πετρελαίου, βενζίνης και ρεύματος. Κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς ρεύματος με αναδρομική ισχύ.

Τώρα απαιτούμε:

να μπλοκάρουν όλες οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις,

-να ικανοποιηθούν όλα τα βασικάαιτήματα του κινήματος στην παιδεία, την υγεία, τον πολιτισμό,

-να παρθούν πίσω οι ιδωτικοποιήσεις χωρίς καμία αποζημίωση και πρώτα από όλα των σιδηροδρόμων

Δημόσια και δωρεάν όλα τα κοινωνικά αγαθά, στην παιδεία την υγεία, τον πολιτισμό, τις μεταφορές, την ασφάλιση, το ρεύμα , το νερό, με κοινωνικό και εργατικό έλεγχο που θα καλύπτει τις κοινωνικές ανάγκες για ασφαλείς και υψηλής ποιότητας παροχές, με μαζικές προσλήψεις αποκλειστικά μόνιμου προσωπικού με σταθερή και αξιοπρεπή εργασία, και με κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας.

Δεν ξεχνάμε ότι η 8η Μάρτη είναι η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, ημέρα αγώνα και διεκδίκησης ενάντια στην έμφυλη καταπίεση κάθε μορφής. Η φετινή 8η Μάρτη αποκτά μεγαλύτερη σημασία μετά το έγκλημα στα Τέμπη με δεκάδες νεκρές/ους, ανάμεσά τους γυναίκες, φοιτήτριες, μαθήτριες, μανάδες! Ακόμη μία 8η Μάρτη βρίσκει τις γυναίκες από την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα, και ιδιαίτερα τις μονογονεϊκές οικογένειες και τις μετανάστριες, τις προσφύγισσες, τα ΛΟΑΤΚΙΑ+ άτομα, σε δεινότερη θέση τόσο στον εργασιακό τομέα, όσο και στην απλή καθημερινότητά τους. Εξευτελιστικές αμοιβές, χωρίς ασφάλιση, με μεταχείριση που περιέχει βία, απειλές, σεξουαλική παρενόχληση και απαράδεκτες έως και θανατηφόρες συνθήκες εργασίας, αλλά και με τις απολύσεις, τις απειλές ή ακόμα και τις επιθέσεις σε συνδικαλίστριες. Οι γυναικοκτονίες, οι βιασμοί, η ενδοοικογενειακή βία, οι παρενοχλήσεις αποτελούν πλέον καθημερινή είδηση, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης και των ΜΜΕ να τα συγκαλύψουν, ενώ όσα περιστατικά βγαίνουν στη δημοσιότητα είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, με πιο χαρακτηριστική την υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό όπου εκτός από όλα όσα έχουν συμβεί, η οικογένεια και το κορίτσι έχουν εγκαταλειφθεί από κάθε κοινωνική κρατική προστασία και η μητέρα βρίσκεται ακόμα στην φυλακή. Στην περίοδο της κρίσης οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο με απόλυση, είναι εκείνες που επωμίζονται όλα τα βάρη των «ρόλων φροντίδας» όταν οι κρατικές δομές είναι ανύπαρκτες ή υπό διάλυση. Σε αυτό το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον η απεργία στις 8 Μάρτη αποκτά για όλες και όλους εμάς πρόσθετη αξία. Αγωνιζόμαστε και για τα δικαιώματα των γυναικών, των ΛΟΑΤΚΙΑ+ ατόμων!

Τετάρτη 8 Μάρτη απεργούμε! Λουκέτο Παντού! Και συνεχίζουμε!

Συμμετέχουμε μαζικά στις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων μας, για να πάρουν αγωνιστικές αποφάσεις μπροστά και στην ολομέλεια προέδρων της ΔΟΕ.

Αξιοποιούμε όλες τις μορφές αγώνα, τις απεργίες, τις διαδηλώσεις, τις καταλήψεις, την πολυμορφία και την πρωτοτυπία ενός κινήματος ανατροπής, με συντονισμό σωματείων, επιτροπές και συνελεύσεις αγώνα.

Να αλλάξει ο φόβος στρατόπεδο

Αποφασιστικά μέχρι τη Νίκη

Categories: δίχως κατηγορία | Σχολιάστε